2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratórium pályázata: közOKA II. - Az iskola, ahol szeretnek a tanulók napközibe járni

2005. december 13.
OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY - HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS!!!
A közOKA II. - Az iskola, ahol szeretnek a tanulók napközibe járni pályázat II. kör beadási határideje 2006.02.20. helyett 2006.03.22.
A beadással kapcsolatos további tájékoztatás a nyertes listával egyidejűleg olvasható majd a www.om.hu honlapon.A pályázat célja:

Olyan napközis nevelési és/vagy foglalkozási programok bemutatása illetve megismerése - közvetlen tapasztalatcsere útján - minden érdeklődő napközis szakmai közösség számára, amelyek segítségével sikerült elérni, hogy a tanulók szeretnek napközibe járni. E napközis programok járuljanak hozzá a napközi szerepének és funkciójának átértékeléséhez, módszertanának megújításához, a nevelésközpontú napközi presztizsének javításához, a napközis nevelők szemléletének átalakításához, a tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztéséhez, sikerélményhez juttatásához, a projekt-gondolkodás kialakításához, és az ezekhez szükséges új módszerek elterjesztéséhez.

A pályázat leírása:

A pályázat három részből áll:
A.) A meglévő, bemutatandó program leírása
B.a) A nyertes program bemutatása másoknak (módja, technikája, módszertana, költségvetése)
B.b.) A pályázatban nyertes valamely program megismerése, adaptálása
A pályázók köre:
A.) Általános iskolai napközis szakmai közösségek, akik a pályázat céljában meghatározott napközis nevelési és/vagy foglalkozási programok széleskörű bemutatására vállalkoznak. Egyetemek és főiskolák tanárképző karainak szakmódszertani munkacsoportjai, általános iskolai napközis szakmai közösségekkel együttműködve pályázhatnak.
B.a) Az A.) nyertesei
B.b) Általános iskolai napközis szakmai közösségek, akik vállalkoznak a pályázat céljában meghatározott napközis nevelési és/vagy foglalkozási programok megismerésére és saját gyakorlatukba való átültetésére.
Napközis szakmai közösség az, amelyikben létszámtól függetlenül részt vesz az iskola összes napközis nevelője (ez lehet egy fős is).
A pályázatra rendelkezésre álló keret:
 
A pályázatra az Alkuratórium 30 millió forintot szán, az alábbiak szerint:
 
1. kör:
A.) programmal pályázóknak
-10 millió forint - max. 500 eFt/program
2. kör:
B.)a.) programot bemutatóknak
-10 millió forint - max. 300 eFt/fő
b.) programot adaptálóknak
-10 millió forint - 300 eFt/fő
 
A pályázaton a programok bemutatására illetve megismerésére, bevezetésére fordított munkát támogatjuk ösztöndíj formában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó napközis szakmai közösség rövid bemutatását, amely kitér arra, hogy milyen eddigi a témába vágó közös tevékenységet folytattak (az esetleges referenciamunkák megjelölésével), továbbá arra, hogy a napközis szakmai közösség nevelői egyenként milyen óraszámban látnak el napközis feladatot.
  • 1. kör: Meglévő, bemutatandó program leírása, bemutatása:
  • A bemutatandó napközis program pedagógiai koncepcióját és tömör tartalmi leírását. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek más iskolák számára könnyen adaptálható programot kívánnak bemutatni.
  • A bemutatandó napközis program 2006. évre szóló, korlátlan terjedelmű megismertetésére vonatkozó, az iskolavezetés és a napközis szakmai közösség minden tagja által is támogatott vállalási nyilatkozatot.
 • 2. kör: Az első körben nyertes programok bemutatása:
  • A programbemutatás módja, technikája, módszertana és költségvetése leírását.
   • Új program átvétele, adaptálása:
    A megújításra vonatkozó, az iskolavezetés és a napközis szakmai közösség minden tagja által is támogatott vállalási nyilatkozatot.
    Az első körben nyertes programot bemutató iskola fogadó nyilatkozatát.
A pályázat formai feltételei:
  • A pályázatot az első körben 2006. január 16-ig (hétfő), a második körben 2006. február 20-ig (hétfő) kell benyújtani, illetve feladni a OKA címére (1054 Budapest, Báthory utca 10.)
 • Pontosan és teljesen kitöltött és aláírt adatlap. A nyomtatvány átvehető vagy közepes méretű, felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal igényelhető Budapesten az OKA titkárságán, illetve a megyei pedagógiai intézetekben, valamint letölthető az Intenetről (az OKA és az OM honlapjáról: www.oktatasert.hu illetve www.koma.hu ).
 • A pályázatot kísérő adatlapot három nyomtatott, a pályázatot és a mellékleteket két-két nyomtatott és egy elektronikus példányban kell benyújtani.
 • Korábbi, már lefutott KOMA (jogelőd) pályázaton nyert összeggel való, szerződésben kikötött elszámolás.
 • Két darab megcímzett, felbélyegzett, közepes méretű válaszboríték.
 • Egy iskola csak egy pályázatot nyújthat be!
 • A hiányosan kitöltött, válaszboríték nélküli és nem megfelelő példányszámban érkezett pályázati anyagot az OKA titkársága nem tudja fogadni, azokat postafordultával visszaküldi!
Minden pályázó értesítést kap.
 
A nyertesek listáját nyilvánosságra hozzuk az OKA és az OM honlapján, az első körben 2006. február 6-án (hétfőn), a második körben a pályázat beadását követő 30 napon belül.

A támogatást elnyert pályázóknak az elért eredményeikről a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 1 éven belül beszámolót kell készíteniük az Alkuratórium számára.

A beszámolónak tartalmaznia kell:
 • A program bemutatásának teljeskörű leírását, illetve a program átvételének bemutatását;
 • Az eredmények értékelését az előzetesen vázolt célokkal összevetve;
A legszínvonalasabb, a napközis nevelés folyamatában széleskörűen felhasználható pályamunkákat az OKA 2006. évben kiadványban is bemutatja.


Budapest, 2005. december

Oktatásért Közalapítvány
Közoktatási Alkuratóriuma
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok