2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

15/2010. (III. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

2010. március 24.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 5. pontja a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokra a korábbi évekhez hasonlóan kiegészítő támogatást különít el. Az igénylésről szóló 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet a Magyar Közlöny 2010. évi 40. számában megjelent. A rendelet szövege, valamint az igénylések elektronikus benyújtását segítő tájékoztató és az igénylést segítő elektronikus felület az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának honlapján (www.okmt.hu/index.php?oldal_id=439) megtalálható.
 
Az igénylések benyújtásának határideje 2010. április 20., a határidő elmulasztása jogvesztő. A papír alapú igénylést a helyi önkormányzati fenntartók a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (egy eredeti és két másolati példányban), a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához (1055 Budapest, Bihari János u. 5.) nyújthatják be egy eredeti és egy másolati példányban.
 
Kérjük, hogy igénylésüket az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának fent megjelölt honlapján leírtak szerint elektronikusan is nyújtsák be. Az elektronikus igénylés lehetősége a benyújtási határidő napján lezárul. A Magyar Államkincstár, illetve az OKMT indokolt esetben hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, a hiánypótlások elektronikus rögzítésére nincs lehetőség (a változtatásokat a feldolgozás során az OKMT rögzíti).
 
Támogatás az alábbi feladatokra igényelhető:
 
1. Nemzetiségi óvodák, iskolák fenntartása (1-2. §)
  1. Nemzetiségi nyelvű és nemzetiségi kétnyelvű iskolák esetében a település nagyságától függetlenül igényelhető működési támogatás (1. § (1) bekezdés), ha a tanulók legalább 90%-a részt vesz a nemzetiségi oktatásban (1. § (5) bekezdés).
  2. A támogatást azok a fenntartók is igényelhetik, amelyek a 2009/2010. tanévig az általuk fenntartott nemzetiségi nyelvoktató iskolában a nemzetiségi kétnyelvű oktatást felmenő rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezették (1. § (2) bek.), feltéve, ha az 1. és 2. évfolyam tanulóinak legalább 90%-a részt vesz a nemzetiségi kétnyelvű oktatásban. (1. § (5) bek.)
  3. Nemzetiségi óvodák és nemzetiségi nyelvoktató iskolák közül csak az 1100 fő alatti településen működő intézmények fenntartói pályázhatnak (1. § (3) bekezdés), ha a tanulók legalább 90%-a részt vesz a nemzetiségi oktatásban (1. § (5) bekezdés), továbbá ha az intézmény - működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett - költségvetésében a központi támogatások aránya nem éri el a hatvan százalékot (2. § (3) bekezdés). Óvodák esetében további feltétel, hogy a kisebbségi programban részt vevő csoportokban az óvodai nevelés teljes időtartamában biztosított legyen a nemzetiségi végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógus (1. § (5) bekezdés).
  4. 1100 fő fölötti településen működő iskolákban több oktatási forma esetén csak a nemzetiségi nyelvű vagy a nemzetiségi kétnyelvű nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók arányában nyerhető el támogatás (1. § (5) bekezdés).
A működési támogatást elnyert iskolák fenntartóinak az elszámoláshoz a rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az iskola pedagógiai programjának a kisebbségi oktató-nevelő munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló értékelést kell mellékelni, ezért javasoljuk a 4. § szerinti, nemzetiségi oktatást segítő pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatásának az igénybevételét is.
 
Kérjük, hogy az oktatási formát (nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató, cigány nyelvoktató oktatás) a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás irányelvében (32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. A kisebbségi oktatás formái fejezet) meghatározott kritériumok figyelembevételével pontosan kerüljön meghatározásra.
 
2. Nemzetiségi tankönyvek beszerzése (3. §)
Támogatást a nemzetiségi iskolák fenntartói igényelhetnek. Munkatankönyvekhez és munkafüzetekhez tényleges létszám alapján, a tanulói és a fogyasztói ár különbözete igényelhető meg, e kiadványok a tanulók tulajdonába kerülnek. A tankönyvek teljes fogyasztói ára visszatérítésre kerül, azokat könyvtári állományba kell venni, 2010-től legalább 4 évig kell használni, ezen idő alatt beszerzésükhöz újabb támogatás nem igényelhető, vagyis az elmúlt és az azt megelőző évben megrendelt tankönyvek idén nem támogathatóak.
A megrendelhető nemzetiségi tankönyvek, munkafüzetek és munkatankönyvek tanulói és fogyasztói ára a korábbi gyakorlattól eltérően nem miniszteri tájékoztatóban kerül kiadásra, hanem a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
A nemzetiségi tankönyveket, munkatankönyveket és munkafüzeteket az iskoláknak - a fenntartóval egyeztetve - lehetőleg közvetlenül a kiadótól kell megrendelniük, és a többi tankönyvvel együtt adatot kell szolgáltatniuk a KIR felé. Az igényléshez mellékelni kell a tankönyvmegrendelés fenntartó által hitelesített másolatát.
 
3. Nemzetiségi oktatást segítő pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele (4. §)
Támogatást a nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató és cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolák fenntartói igényelhetik (nemzetiségi óvodák nem) a kisebbségi nyelv, kisebbségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és a kisebbségi nyelven folyó oktató-nevelő munkával kapcsolatos pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításához.
 
4. Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatása (5. §)
A támogatás a battonyai Szerb Általános Iskola és Óvoda (Magyar-Szerbia és Montenegrói Kisebbségi Vegyes Bizottság II. ülésén a magyar fél számára elfogadott 4. számú ajánlás) és a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság IX. ülésének jegyzőkönyvében módosított formában megerősített, IV. ülésén elfogadott 21. számú ajánlás) kisebb rekonstrukciójára igényelhető, és csak részletesen kidolgozott megvalósítási terv alapján nyerhető el, felhasználására különösen indokolt esetben 2011. március 31-ig is lehetőség van.
 
5. Anyaországi programok megvalósítása (6. §)
Támogatást a nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató és cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolák fenntartói igényelhetik (nemzetiségi óvodák nem) anyaországban, anyaországi partnerintézménnyel, testvériskolával kötött megállapodás alapján megvalósuló anyanyelvi, népismereti, művészeti, hagyományőrző stb. táborok megvalósításához, amelyen legalább 15 tanuló részt vesz, és időtartama legalább 7 nap.
 
Az igényléssel kapcsolatos kérdéseiket az istvan.kraszlan@nefmi.gov.hu e-mail címen, vagy a +36-1-795-4758-as telefonszámon tehetik fel.
Az elektronikus igényléssel kapcsolatos technikai problémák esetén segítség a felületet kezelő OKM Támogatáskezelőtől kérhető alábbi elérhetőségen: elektronikus_igenyles@okmt.hu vagy eigenyles@okmt.hu.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok