2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a 2008. évi írásbeli érettségi vizsgákkal kapcsolatban a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet 4. számú melléklete alapján közreműködött körzetközponti jegyzők feladataihoz történő támogatás igénylési feltételeiről

2008. október 18.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) támogatást biztosít a 2008/2009. tanév rendjéről szóló a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet 4. számú melléklete alapján közreműködött körzetközponti jegyzők feladatainak költségeihez.

I. Az igénylés benyújtására jogosultak köre

Helyi önkormányzatok

II. A jogosultság alapja

A helyi önkormányzatok a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint a ténylegesen ellátott körzetközponti jegyzői feladatok alapján részesülhetnek támogatásban a 2008. évi május-júniusi valamint az október-novemberi vizsgaidőszakok tekintetében.

III. Az igénylés menete, határideje és formája

Az igénylés menete:
Az igénylés a jelen közlemény 1. számú mellékletét képező igénylőlap kitöltésével és annak 2008. november 7-éig postai és elektronikus úton - az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztálya részére - történő megküldésével teljesíthető.

Igénylési határidő: 2008. november 7. (péntek)
Az igénylési határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs.
Hiányos pályázat esetén egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, melyről az OKM intézkedik. A jelzett hiányosságot az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik.

Igénylés formája: postai és elektronikus úton
Postai úton 2 példányban az alábbi címekre kell megküldeni:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A borítékon tüntessék fel: "Körzetközponti jegyzők feladataihoz történő támogatás"
Elektronikus úton: erettsegi@okm.gov hu címre küldjék meg
Az igényléssel kapcsolatban az alábbi e-mail címen adunk további tájékoztatást: erettsegi@nefmi.gov.hu

IV. A támogatás mértéke

A megítélhető támogatás mértéke a helyi önkormányzat jegyzője által ellátott vizsgaszervező intézmények száma alapján kerül meghatározásra. A tételcsomagok elosztása vonatkozásában az egyes körzetközponti jegyzőkhöz tartozó vizsgaszervező intézmények listáját vizsgaidőszakonkénti bontásban az Oktatási Hivatal küldi meg 2008. november 5-ig az OKM részére.

V. A támogatás céljára fordítható teljes összeg: 40 millió Ft.

Forrása: A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény XX. OKM fejezet, 11/4/18 Érettségi vizsga lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat.

VI. Döntés a támogatásról, valamint a támogatás folyósítása:

A jogosultak által benyújtott igénylésekről az OKM közoktatási szakállamtitkára dönt 2008. november 14-éig.
Az OKM a döntést követő 4 napon belül közzéteszi honlapján a támogatottak listáját.

A jelen közleményben meghatározottaknak megfelelő támogatási igény a jelen közlemény, az igénylés és az azt elfogadó minisztériumi döntés együtt, a döntés meghozatalát követően szerződésnek minősül.

A támogatást a kedvezményezettek részére az OKM folyósítja a döntést követő 15 napon belül.

Szakmai kérdésekben az OKM Közoktatási Főosztályán Marosán Enikő (473-7625), valamint Filipov-Gyenis Erika (473-7309) ad további információkat.

1. számú melléklet: Települési önkormányzati igénylőlap az írásbeli érettségi vizsgák lebonyolításában résztvevő körzetközponti jegyzők feladataihoz történő támogatás igényléséhez
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok