2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató: A 3/2005. (III. 1.) OM rendeletben meghatározott informatikai hardvereszköz beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult

2005. október 24.
Tájékoztatás

Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a 3/2005. (III. 1.) OM rendelet (Rendelet) 3. § - ban meghatározott informatikai hardvereszköz bérletére kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. Az eljárásban a nyertes ajánlatot az IBM Magyarországi Kft. (továbbiakban: IBM Kft.) tette.


International Business Machines Corporation Magyarországi Kft.
székhely: 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
postai levelezési cím: 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
képviseli: Dr. Paál Péter ügyvezető igazgató
cégjegyzékszám: 01-09-060028
tel: +36-1 382- 5430
fax: +36-1-382-5948; +36-1-382-5949

Az eljárás eredményeként az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban Educatio Kht.) az IBM Kft-vel 2005. október 21. napján keretszerződést kötött, mellyel megnyílt a lehetőség arra, hogy a közoktatási intézményfenntartók - az általuk fenntartott közoktatási intézmények igényei alapján - a fent nevezett normatíva terhére hardvereszközöket rendeljenek meg.

A megrendelés folyamata a következő:

1. A fenntartó által fenntartott közoktatási intézmények 2005. október 28-án 15:00 órától 2005. november 11. napjáig férhetnek hozzá a megrendelő modulhoz (www.kir.hu), melyen keresztül kiválaszthatják az általuk használni kívánt hardvereszközöket, a rájuk eső támogatási összeg erejéig. A közoktatási intézmények miután kiválasztották a megrendelő modulban a megszerezni kívánt eszközöket, és miután meggyőződtek arról, hogy az általuk összeállított terméklistában valamennyi, az általuk kiválasztott hardvereszköz szerepel, a felületről kinyomtatják a bérleti szerződést. (Az intézmények által igényelt eszközök automatikusan megjelennek az általuk kinyomatott szerződésben csakúgy, mint a teljesítés helyeként az igénylő intézmény székhelye.)

2. A közoktatási intézmény az általa kinyomtatott bérleti szerződést haladéktalanul köteles a fenntartójához eljuttatni annyi példányban, amennyiben azt a fenntartó kéri [1]. A fenntartó - a közoktatási intézmény által megküldött - bérleti szerződést aláírja, és közoktatási intézményenként legalább 2, egymással mindenben egyező példányban az IBM Kft. részére postai úton megküldeni [2], legkésőbb 2005. november 11-ig. Az aláírást követően a fenntartó a már aláírt bérleti szerződés 1 példányát eljuttatja a +36-1-382-5948, vagy a +36-1-382-5949 faxszámra. (A fenntartó által aláírt szerződés 1 példányát a közoktatási intézmény is eljuttathatja faxon az IBM Kft. részére.) A fenntartó ezen aláírt szerződés útján rendeli meg az intézményi által igényelt eszközöket.

3. Kérjük, hogy a fenntartók - a közbeszerzési törvény előírásainak megtartása érdekében - az intézményeiket haladéktalanul hívják fel a bérleti szerződés fenntartónak történő megküldésére.

4. Az igények teljesítése - azaz az eszközök leszállítása - a megrendelések (bérleti szerződések) beérkezési ütemében kerül kielégítésre úgy, hogy annak alapján a normatíva jogszerű felhasználására sor kerülhessen.

5. Tájékoztatni kívánjuk továbbá Önöket, hogy napokon belül megérkezik a fenntartókhoz az Educatio Kht. tájékoztató levele, melyben a Program ismertetésén túlmenően jelszóval védett hozzáférési azonosítót kap valamennyi - az Educatio Kht-val megbízási jogviszonyban álló fenntartó - azon informatikai rendszerhez, mely a megrendelések lebonyolítását támogatja.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van kérjük, keresse az ügyfélszolgálatot az alábbi telefonszámok valamelyikén:
 
IBM Kft elérhetősége:
A Közoktatási Információs Iroda ügyfélszolgálata:
IBM OMS Projekt Iroda
tel: +36-1 382- 5430
fax: +36-1-382-5948; +36-1-382-5949
IBM Magyarországi Kft.
1117 Budapest, Neuman János u. 1.
tel: 06-96-510-000


[1] Azaz a fenntartó intézményeként köt megállapodást az IBM Kft-vel, tehát amennyiben a fenntartó 15 - jogosult közoktatási intézmény - fenntartója, akkor 15 megállapodást kell kötni az IBM Kft-vel.
[2] A Rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a hardvereszközök megrendelésére irányuló szerződést "az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel (a továbbiakban: szolgáltató társaság) a szerződést a fenntartó mint ajánlatkérő köti meg, az eredményes közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követő 30 napon belül. A szerződés alapján a fenntartó a hardvereszközöket harminchat hónap használati időre kapja meg."
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok