2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Arany János Tehetséggondozó Program bemutatása

2002. október 22.

Az Arany János Tehetséggondozó Program bemutatásaA programba jelölhető tanulók

A programba jelölhető minden valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a törvényes felügyeletet gyakorló szülő(k) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(nek), a gyermek után a szülő kiegészítő családi pótlékra jogosult, vagy az osztályfőnöke által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott) tehetséges diák, akinek a hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa.

Az önkormányzatoktól/kisebbségi önkormányzatoktól olyan tanulók jelölését várjuk, akikről tanárai úgy gondolják, hogy a megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek.A program tartalma

A felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés érdekében a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok pedagógusai, szakértők bevonásával, speciális programot dolgoztak ki a diákok hátrányainak leküzdésére. Az ötéves program első előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulnak angol nyelvet és informatikát. A program során az iskolák és kollégiumok kiemelt figyelmet fordítanak a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika kis csoportokban történő tanításának. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok keretében gazdagítják, s a pályázatban szereplő intézmények biztosítani tudják a magas színvonalú sportolási lehetőségeket is. A programban résztvevők az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között, a Neumann János Közgazdasági Szakközépiskolában és Gimnáziumban pedig az oktatási és képzési keretek között folytatják tanulmányaikat. Itt a 10. évfolyam után lehetősége van a tanulóknak, hogy a 11. évfolyamtól az iskola gimnáziumi vagy a szakképző ágazatát válasszák. Mind a gimnázium reál, humán osztálya, mind a szakképzés informatikai, illetve közgazdasági ága egyaránt a felsőfokú tanulmányokra készít fel.

A tehetséggondozó osztályokban mindenhol önismereti, tanulás-módszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók, s egyetemi szakemberek, pszichológusok nyújtanak segítséget tehetségük kibontakoztatásában.

A programban tanuló diákok az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgát tehetnek angol nyelvből, és megszerzik a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt, valamint a gépjárművezetői engedélyt. Ehhez az iskolák és a kollégiumok a program keretében minden segítséget megadnak.

A nevelő-oktató munka délután a kollégiumokban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező. A programban résztvevő diákok - a délutáni kötelező foglalkozásokon és tanuláson túl - szabadon választhatnak a kulturális, művészeti, kézműves és sportfoglalkozások széles kínálatából.A pályázati tudnivalók

A tanulók a programban résztvevő gimnáziumok közül kettőt is megjelölhetnek, amelyikbe a felvételüket kérik. Ezek közül elsősorban megyéjük gimnáziumába nyerhetnek felvételt, de indokolt esetben bekerülhetnek a másik gimnáziumba és kollégiumba is.

A programba jelentkező tanulókat január 10-11-én egy hétvégére vendégül látják a kollégiumok, gimnáziumok, ahol lehetőség nyílik egymás megismerésére és egy nem szaktárgyi jellegű felvételi vizsgára.

A programba kerülést kezdeményezheti mindenki, aki felismeri a településén élő nyolcadik osztályos tanulók közül azokat a tehetséges, nem feltétlenül kitűnő tanulókat, akiknek anyagi helyzete, családi háttere egyébként nem tenné lehetővé a gimnáziumi továbbtanulást. Különösen nagy feladat hárul ebben a nyolcadikos tanulók osztályfőnökeire, tanáraira.

A jelentkezőknek célszerű időben elkezdeni a pályázati anyag összeállítását, mert a képviselő-testületi határozat beszerzése hosszabb időt vehet igénybe.A program finanszírozása

A speciális program többletfeladatainak fedezetére a Kormány kétszeres normatívát biztosít a tanulók után a gimnáziumok és a kollégiumok fenntartói számára. Ehhez csatlakozhatnak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére fizetett havi 5000 Ft-os tanulmányi ösztöndíjjal vagy szociális támogatással.

A programban tanuló diákok terhei megegyeznek más tanulókéival. A programban résztvevő gimnáziumoknak és kollégiumoknak azonban lehetőségük van saját döntésük alapján az általuk rászorultnak ítélt tanulók számára étkezési, utazási, ruha-, tanszervásárlási vagy egyéb támogatást nyújtani. ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok