2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a cigány kisebbségi nevelésben, oktatásban felhasználható módszertani anyagok kidolgozásának támogatására

2004. október 8.
Az Oktatási Minisztérium megbízásából az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága pályázatot hirdet a cigány kisebbségi nevelésben, oktatásban felhasználható módszertani anyagok kidolgozásának támogatására.
A pályázat célja:
A roma népismeret oktatásával kapcsolatos módszertani anyagok, valamint a romani és beás nyelv oktatását segítő módszertani anyagok kidolgozásának támogatása.

A pályázat tárgya: a célnak megfelelő kiadványok (szótárak, módszertani útmutatók, füzetek, CD ROM-ok, videó-anyagok) kidolgozása.

A pályázók köre:
A fenti témák kidolgozására vállalkozó magyarországi kutatóintézetek, kutatócsoportokat, pedagógiai műhelyeket működtető jogi személyek, intézmények, romológiai tanszéket működtető állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények.

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret: 7 millió forint.

A támogatási összeg felhasználható: A módszertani anyagok kidolgozásával kapcsolatos költségek támogatására. Nem támogatandó a konferencián való részvétel, a külföldi tanulmányutak költségei, illetve az eszközbeszerzések. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat alapján meghatározza a támogatandó projekteket vagy a vonatkozó költségek azon tételeit, melyeket támogatni kíván.

A támogatási összeg felhasználásának határideje: 2005. május 20.

A pályázati anyag, melyet a pályázónak be kell küldenie:
 
2 példányban beküldendő, ebből 1 EREDETI példányban:
  • a hiánytalanul kitöltött, aláírt és lebélyegzett pályázati űrlap,
  • részletes költségterv,
  • az intézet, ill. kutatócsoport, pedagógiai műhely, romológiai tanszék eddigi tevékenységének rövid összefoglalója,
  • a munkában résztvevők publikációs listája.
1 EREDETI példányban beküldendő:
  • a köztartozásról szóló nyilatkozat (aláírás, bélyegző)
  • az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata,
  • a pályázó jogi helyzetét alátámasztó dokumentumok hiteles másolata - az országos kisebbségi önkormányzatok és a felsőoktatási intézmények kivételével.
A pályázati dokumentáció (pályázati űrlap, köztartozásról szóló nyilatkozat) csak elektronikus úton - a pályázati kiírás hivatalos honlapjain - a www.om.hu és www.omai.hu honlapokon érhető el.

A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2004. október 26.
(Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban, kizárólag postai úton kell eljuttatni az OM Alapkezelő Igazgatóság alábbi címére:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya
1244 Budapest
Pf.: 920

A pályázatok elbírálásának határideje: 2004. november 12.
A pályázókat a döntésről az OM Alapkezelő 2004. november 22-ig írásban értesíti.


A borítékon fel kell tüntetni: "Cigány kisebbségi nevelésben, oktatásban felhasználható módszertani anyagok" pályázat

Hiánypótlásra nincs lehetőség! A beadási határidő után érkezett, illetve formailag hiányos pályázatok nem kerülnek szakmai elbírálásra.

Az a pályázó, aki az OM-től az elmúlt két évben a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy megszegte a szerződésből, illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit neki felróható okból, két évig az OM-től semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.

A pályázatról további információt az OM Alapkezelő Igazgatóságánál a 06/1- 301-3200 telefonszámon nyújtanak.

Szakmai információt az OM Nemzetiségi és Etnikai Főosztályán Gáspárné Kerner Anna a 06/1- 473-7632 telefonszámon nyújtanak.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok