2023. december 5.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Educatio Kht. Esélyegyenlőségi Igazgatósága pályázatot hirdet közoktatási esélyegyenlőségi szakértői szakterületre felkészítő 60 órás képzésen való részvételre

2008. február 12.
A képzésre azoknak a jelentkezését várjuk, akik a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók integrált oktatása, együttnevelése, oktatási esélyegyenlőségének javítása terén kívánnak szakértői tevékenységet folytatni.

Háttér

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírásra kerülő közoktatás-fejlesztési célú pályázatokhoz - az esélyegyenlőségi szempontok érvényre juttatása érdekében - az oktatási fejlesztésre pályázó intézményfenntartóknak közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet szükséges megalkotniuk
A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv általános céljai a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatási szegregációjának csökkentése, a körükben kirívóan magas fogyatékossá minősítési arányok visszaszorítása, az alacsony óvodáztatási arányok javítása, az oktatási szolgáltatásokhoz történő egyenlőtlen hozzáférés csökkentése, a halmozottan hátrányos helyzetűek lemorzsolódásának csökkentése, valamint az oktatási diszkrimináció visszaszorítása.

Képzés célja

A képzés célja olyan szakértők kiképzése, akik felkészültségüknél és elköteleződésüknél fogva hatékony segítséget tudnak adni a közoktatási intézményfenntartóknak a társulási/települési/intézményi szintű közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésük és tervük kidolgozásához, programjuk eredményes megvalósításához.

A képzés elősegíti a vonatkozó joganyag megismerését, az esélyegyenlőség-elvű, diszkriminációmentes közoktatás megsértését jelentő gyakorlatok beazonosítását, a szükséges változások generálásához nélkülözhetetlen tanácsadói képességek kialakítását. A tréning során a csoporttagok kapcsolatba kerülnek azokkal az értékekkel és célokkal, amelyeket esélyegyenlőségi szakemberként képviselni fognak. Elsajátítják azokat a tárgyalás-technikai és kommunikációs készségeket, amelyekre alapozva sikeres interakcióba léphetnek az adott település, kistérség kulcsszereplőivel.

A képzés végére a hallgatók birtokába kerülnek az egyenlő bánásmód követelményével és az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos jogszabályi ismereteknek, illetve a közoktatás struktúrájával, a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók helyzetével kapcsolatos speciális ismereteknek.

A kiképzett szakértők feladata

A kiképzett közoktatási esélyegyenlőségi szakértők feladata elsősorban a közoktatási célú Európai Uniós forrásokra pályázó településeken és intézményekben:
 1. helyzetelemzés készítése a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók oktatási helyzetéről,
 2. a helyzetelemzés alapján társulási, települési illetve intézményi közoktatási esélyegyenlőségi terv megalkotásának elősegítése az érintett helyi szakemberek, vezetők, szülők bevonásával, a rendelkezésre álló támogatások azonosítása.
 3. az esélyegyenlőségi tervek végrehajtásának mentorálása.
Kiválasztási szempontok:

Szakmai elvárások:
 • halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal és a magyarországi roma közösségek helyzetével kapcsolatos alapadatok, alapkutatások beható ismerete
 • közoktatás jogi és tartalmi szabályozásával kapcsolatos alapismeretek
 • a közoktatási diszkrimináció alapeseteinek és a panasz-mechanizmusok ismerete
 • hatékony deszegregációs modellekkel, intézkedésekkel és lépésekkel kapcsolatos ismeretek
 • a beóvodáztatással, a sajátos nevelési igénnyel, és az igény megállapításának mechanizmusaival, valamint az Integrációs Pedagógiai Rendszerrel kapcsolatos részletes ismeretek.
További kompetenciák:
 • kiváló tárgyalókészség
 • projektszemlélet
 • Európai Uniós és hazai forráslehívási mechanizmusok ismerete
 • kiváló kutató, elemző, feltáró készség
 • rugalmas foglalkoztathatóság
 • alapfokú informatikai ismeretek.
A képzések időtartama és támogatása

A program keretében 20-30 közoktatási esélyegyenlőségi szakértő kiválasztására és 60 órás képzésére kerül sor 2008. március - áprilisától. A képzés 6 napot vesz igénybe (2*3 nap, péntek-vasárnap).
A program minden résztvevő számára biztosítja az ellátást. Az utazási és szállás költség a résztvevőket terheli!

Benyújtandó dokumentumok
 • Szakmai önéletrajz
 • Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával kapcsolatos munkatapasztalat ismertetése, maximum 4 oldalban
 • A mellékelt dokumentumok egyikének kiválasztása, és a kérdések megválaszolása maximum 5 oldalban.
Feladat

A mellékelt 4 dokumentum közül 2 egy-egy település közoktatási helyzetének rövid összefoglalója, 2 pedig egy-egy intézmény ún. IPR önértékelésének anonimizált és rövidített verziója. Kérjük a négy dokumentumból egyet kiválasztva, az alábbi kérdésekre adott válaszokkal fejtse ki álláspontját a települések/intézmények közoktatási gyakorlatában szükséges változtatásokról.

Letölthető dokumentumok:
Kérdések:
 1. Milyen további információkra lenne még szükség? Milyen módon, és honnan gyűjtené össze a szükséges információkat? (lista)
 2. Melyek azok a problémák, amelyekre az információk alapján a tervezett esélyegyenlőségi programnak mindenképpen fókuszálnia kell? (rövid max. 1 oldalas összefoglaló)
 3. Milyen szereplőkkel, milyen témakörökben tervezne megbeszélést/találkozót annak érdekében, hogy minél pontosabban azonosítsa a teendőket? (vázlatos tényfeltáró és egyeztetési terv)
 4. Milyen teendőket/lépéseket sorolna fel egy első találkozón a településvezetésnek, mivel érvelne? (rövid, max. 1 oldalas összefoglaló)
A pályázat benyújtásának határideje 2008. február 25., 17 óra. A határidőn túl érkező pályázatokat nem áll módunkban regisztrálni. A pályázatokat kizárólag elektronikusan, csatolt dokumentumként az esely.terv@educatio.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A tárgyban tüntessék fel: "Esélyegyenlőségi szakértő képzés".
A pályázat bírálati folyamata kétfordulós. A beküldött dokumentumok alapján továbbjutott pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. Az I. forduló bírálati határideje: 2008. március 15. A pályázók kiértesítése az eredményről e-mailen történik.

További információ az esely.terv@educatio.hu e-mail címen, illetve a 06-1-886-3949-es telefonszámon kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok