2023. szeptember 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Erdei iskola 2005/2006

2005. november 11.
Az Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, az Országos Területfejlesztési Hivatal és a Magyar Turisztikai Hivatal megbízásából
az OM Alapkezelő Igazgatósága az Erdei Iskola Program 2003-2008 keretében

PÁLYÁZATOT HIRDET
 
"ERDEI ISKOLA 2005/2006." címmel oktatási intézmények részére

A pályázat célja: az erdei iskola, mint tanulási forma megvalósításának támogatása a 2005/2006-os tanév környezeti nevelési tantervi követelményeinek teljesítése érdekében. (Ld. Útmutató az "ERDEI ISKOLA 2005/2006 pályázathoz" 1. pont).
 
A pályázat tárgya: 2005. december 2-a és a 2006. április 15-e között tervezett erdei iskola programok megvalósítása. (Ld. Útmutató 2. pont).

A pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 20.§ (1)-ben foglaltaknak megfelelő, alap-és középfokú nevelési, oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozott vagy utófinanszírozott (Ld. Útmutató 3. pont)

A rendelkezésre álló forrás: 50 M Ft (11/4/24 Nemzeti Alaptanterv céljainak megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat)

A támogatás felhasználható: az erdei iskola program megvalósításához szorosan kapcsolódó dologi költségekre. (Ld. Útmutató 4. pont)

Pályázati feltételek:
 • Egy intézmény csak egy pályázatot nyújthat be, de a pályázatában több osztály különböző helyszíneken, ill. időpontokban tervezett programját is kidolgozhatja. (Adatlap, Programűrlap, Útmutató 5. pont)
 • Az intézmények csak olyan osztályok programjának támogatására pályázhatnak, melyek az "Erdei iskola 2003/2004. ill. 2004/2005" pályázatokon nem kaptak támogatást. (Támogatási nyilatkozat), Útmutató 6. pont)
 • A pályázó intézmény pedagógiai programjában szerepelnie kell az erdei iskolázásnak, mint tevékenységnek (Útmutató 7. pont, a pályázó saját melléklete a pályázathoz).
 • Pályázni kizárólag a 3-7. évfolyamon tanuló osztályoknak szervezett programokkal lehet. Ennek megfelelően a 8 évfolyamos középfokú intézmények 5-7. évfolyamos osztályoknak szervezett programokkal, míg a 6 évfolyamos középfokú intézmények 7. évfolyamos osztályaikkal vehetnek részt a pályázaton. (Ld. Útmutató 8. pont)
 • A pályázatra kizárólag 5 napos programokat lehet benyújtani.
 • Az erdei iskola programokat a teljes osztálylétszámmal kell megvalósítani.
 • A megpályázható támogatás: a hátrányos helyzetűnek minősülő tanulók esetén 10.000 Ft / tanuló / 5 nap, nem hátrányos helyzetű tanulók esetében 5.000 Ft / tanuló / 5 nap. (Hátrányos helyzet nyilatkozat, Útmutató 9. pont)
 • A megítélhető támogatás az osztályonként igényelt teljes összeg. (Ld. Útmutató 10. pont)
 • Érvényesen pályázni csak a jelen pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, programűrlap(ok) és a szükséges nyilatkozatok benyújtásával lehet.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Előnyt élveznek azok az osztályok:
 • melyek programjuk megvalósításához minősített erdei iskola szolgáltatást vesznek igénybe (Ennek feltételeit lásd Útmutató 11. pont); vagy
 • melyek programja a www.erdeiiskolaprogram.hu oldalon elérhető Erdei Iskola Adatbázisban található mintaprogramok adaptálásával készül el (Ld. Útmutató 12. pont)
Nem pályázhatnak ill. kizárásra kerülnek azok az intézmények,
 • melyeknek köztartozása van (Köztartozás nyilatkozat, Útmutató 13. pont);
 • melyek az OM Alapkezelőnek nem nyújtották be az "Erdei iskola 2004/2005." pályázat szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását, illetve az OM Alapkezelő nem fogadta el a beszámolójukat. A szerződéskötés alapfeltétele a fenti követelmény, amennyiben ez nem teljesül, úgy a Tárcaközi Bizottság pozitív döntésétől függetlenül nem kaphat az adott intézmény az idei évben támogatást.
A pályázati anyag, melyet a pályázónak be kell küldenie:
 • 3 példányban beküldendő, ebből 1 pld. EREDETI 2 pld. másolat:
  • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap az intézmény törvényes képviselőjének aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesítve,
  • a programűrlap/ok osztályonként.
 • 1 példányban beküldendő:
  • a www.omai.hu honlapon jelen pályázati felhívás mögött található, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok EREDETI példányban:
   1. a köztartozásról szóló nyilatkozat (Köztartozás nyilatkozat),
   2. az Erdei iskola 2003/2004 ill. 2004/2005 pályázatok keretében kapott támogatásról szóló nyilatkozat (Támogatási nyilatkozat),
   3. az iskola igazgatójának nyilatkozata a hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában (létszám és igényelt összeg ellenőrzése miatt) (Hátrányos helyzet nyilatkozat),
  • az intézmény pedagógiai programjából az erdei iskolázásra vonatkozó résznek a törvényes képviselő által hitelesített másolata,
  • az intézmény alapító okiratának a törvényes képviselő által hitelesített másolata,
  • a kitöltött adatlap és programűrlap(ok) elektronikus formában (floppyn vagy CD-n).
A pályázati dokumentáció (adatlap, programűrlap, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok) és a kiírásban említett segédletek (útmutató, tartalmi értékelő lap) csak elektronikus úton - a pályázati kiírás hivatalos honlapján - a www.omai.hu honlapon érhető el.

A pályázat elbírálása:
 • A pályázatokat a Bíráló Bizottság szakértők bevonásával értékeli. (Az elbírálás menete és legfontosabb szakmai szempontjai: lásd Útmutató 14. pont, Tartalmi Értékelő Lap)
 • A pályázatok támogatásáról az Erdei Iskola Programot irányító Tárcaközi Bizottság 2005. december 31-ig hoz döntést, a döntést követően az OM Alapkezelő levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját a www.omai.hu honlapon közzéteszi.
 • A nyertes pályázókkal az Oktatási Minisztérium támogatási szerződést köt. (Ld. Útmutató 15. pont)
Egyéb információk:
 • A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2005. december 1. (Kérjük ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A pályázat teljes dokumentációját az Útmutató 16. pontja szerint összeállítva, egy borítékban, postai úton, elsőbbségi küldeményként kell eljuttatni az OM Alapkezelő Igazgatóság címére: 1374 Bp., Pf.: 564.
 • A borítékon fel kell tüntetni: "ERDEI ISKOLA 2005/2006 "
 • A pályázat elkészítését segítő szakmai anyagok (erdei iskolai mintaprogramok; a minősített erdei iskola szolgáltatások adatai; stb.) a www.erdeiiskolaprogram.hu honlapon az Erdei Iskola Adatbázisban találhatók meg.
A pályázatról további információt az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságánál Gratzlné Kubát Magdolna pályázati szakreferens nyújt a 06/1/301-31-32-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a kubatm@omai.hu címen.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok