2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Erdei iskolázáshoz kapcsolódó továbbképzéseken való részvétel 2003

2003. december 23.

Az Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az Európai Integrációs Ügyek Koordinációjáért Felelős Tárca nélküli Miniszter és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium megbízásából az OM Alapkezelő Igazgatósága az Erdei Iskola Program 2003-2008 keretében pályázatot hirdet pedagógusok számára "erdei iskolázáshoz kapcsolódó továbbképzéseken való részvétel 2003." címmel


A pályázat célja, hogy támogassa az általános iskolai pedagógusok részvételét az erdei iskolázáshoz és a környezeti neveléshez kapcsolódó továbbképzéseken, és ezzel elősegítse az ország általános iskoláiban az erdei iskola programok tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához szükséges szakmai háttér kialakulását.

A pályázat tárgya: az "Erdei iskolázáshoz kapcsolódó pedagógus továbbképzések támogatása 2003." című pályázat által támogatott továbbképzések megvalósítási költségeihez történő hozzájárulás révén a továbbképzéseken való kedvezményes részvétel biztosítása a jelentkező pedagógusok számára.

Jelentkezhet: bármely iskolatípusban általános iskolás korosztályt tanító pedagógus, amennyiben az őt delegáló oktatási intézmény felelős vezetője jelentkezését támogatja.

A támogatás mértéke és formája: a pályázat kiírója a képzési költség 100 %-át fedezi, melyet a képző intézménynek/szervezetnek utal át a jelentkezéseknek megfelelően.

A jelentkezések támogatásához rendelkezésre álló pénzügyi keret: max. 59.000.000,- azaz ötvenkilenc millió forint.

A jelentkezés feltételei:

 • Egy oktatási intézményből max. 2 fő jelentkezhet! (Az egy intézményből érkező jelentkezéseket kérjük egy borítékban, egyszerre nyújtsák be!)
 • Jelentkezni kizárólag a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság www.konkomp.hu honlapjáról letölthető "Továbbképzési Adatbázis 2003"-ban meghirdetett képzésekre lehet.
 • A támogatás nem terjed ki a "Továbbképzési Adatbázis 2003"-ban az egyes képzéseknél meghatározott egyéb költségekre (pl. útiköltség, záródolgozat költsége, anyagköltség, étkezési hozzájárulás, stb.).
 • A jelentkező pedagógus a jelentkezési lapon max. 3 továbbképzési programot jelölhet meg rangsorolva, melyek közül max. 1 továbbképzési programon való részvétele támogatható.
 • Érvényesen jelentkezni csak a hiánytalanul kitöltött, és 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) benyújtott jelentkezési lappal lehet.
 • A formailag hiányos (hiányosan kitöltött jelentkezési lap) jelentkezés érvénytelen.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség!
 • A pályázatra folyamatosan lehet jelentkezni. A jelentkezések lezárásának határideje az egyes képzéseknél a "Továbbképzési Adatbázis 2003"-ban megadott határidő. A pályázat a meghirdetett képzési helyek betöltésekor zárul le.
 • A rendelkezésre álló támogatott részvételi helyek a jelentkezések beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre.
 • A támogatás létrejötte esetén a jelentkező pedagógus vállalja, hogy a továbbképzésen való részvétel után kitölti, és a PTMIK Kht. Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóságának a honlapon megadott címére levélben, faxon vagy e-mailen eljuttatja a www.konkomp.hu oldalon megtalálható "Részvétel támogatott továbbképzésen 2003" című kérdőívet.
 • A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány (Jelentkezési lap), valamint a támogatott továbbképzések listája (Továbbképzési Adatbázis 2003) kizárólag elektronikus úton, a következő honlapon érhető el: www.konkomp.hu

A jelentkezés benyújtása és elbírálása:

 • A jelentkezési lapot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) a következő címre kell eljuttatni: OM Alapkezelő Igazgatósága, 1374 Bp., Pf.: 564.
 • A jelentkezések lezárásának határideje: az egyes képzéseknél a www.konkomp.hu oldalról letölthető "Továbbképzési Adatbázis 2003"-ban megadott határidő.
 • A borítékon fel kell tüntetni: "erdei iskolázáshoz kapcsolódó továbbképzéseken való részvétel 2003".
 • A jelentkező pedagógusokat a jelentkezési lapon megjelölt képzésekre (a megadott rangsort figyelembe véve) az OM Alapkezelő Igazgatósága sorolja be. Túljelentkezés esetén az egyes képzéseken való részvétel támogatásánál a jelentkezések beérkezési sorrendjét veszi figyelembe.
 • A támogatott továbbképzési programon való részvételről, vagy a jelentkezés elutasításáról az OM Alapkezelő Igazgatósága elektronikus úton (e-mail-ben) értesítést küld a jelentkező számára.

Egyéb információk:

A www.konkomp.hu honlapon közzétett "Továbbképzési Adatbázis 2003" hetente frissül, feltüntetve a már betelt, illetve a még választható képzéseket. A képzésekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseiket kérjük a képző intézményekkel/szervezetekkel egyeztessék a "Továbbképzési Adatbázis 2003"-ban megadott elérhetőségeken.
A jelentkezés lebonyolításával kapcsolatban további információt az OM Alapkezelő Igazgatóságánál Degéné Major Judit osztályvezető vagy Koós Bernadett témafelelős a 34-34-800/303-as telefonszámon nyújt munkanapokon 8.30 – 12.00 illetve 13.00 – 16.00 között (pénteken 14.00-ig).
Szakmai jellegű információt a PTMIK Kht. Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóságánál a 34-34-800-as telefonszám 381-es mellékén Marosváry Péter programvezetőtől vagy a 382-es melléken Takács Eszter program-koordinátortól kérhetnek munkanapokon 9.00-16.00 között (pénteken 14.00-ig).

www.om.hu; www.kvvm.hu; www.kancellaria.gov.hu; www.gm.hu; www.gyism.hu

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

Budapest, 2003. december 8.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok