2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Erdei iskolázáshoz kapcsolódó pedagógus továbbképzések támogatása 2003

2003. október 7.
Az Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az Európai Integrációs Ügyek Koordinációjáért Felelős Tárca nélküli Miniszter és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium megbízásából az OM Alapkezelő Igazgatósága az Erdei Iskola Program 2003-2008 keretében pályázatot hirdet "erdei iskolázáshoz kapcsolódó pedagógus továbbképzések támogatása 2003" címmel.

A pályázat célja, hogy segítse az általános iskolai pedagógusok részvételét az erdei iskolázáshoz és a környezeti neveléshez kapcsolódó témájú továbbképzéseken, és ezzel elősegítse az ország általános iskoláiban az erdei iskola programok tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához szükséges szakmai háttér kialakulását.

A pályázók köre: Pályázhat minden olyan Magyarországon bejegyzett intézmény és szervezet, amely a fenti témákhoz kapcsolódó pedagógus-továbbképzési programmal rendelkezik és minimálisan 30 órányi képzést biztosít a továbbképzésre jelentkezők számára.

A támogatás formája: A sikeresen pályázó képzőkkel az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága szerződést köt, és az általuk a jelen pályázatra benyújtott továbbképzéshez támogatást nyújt. A támogatás mértéke a teljes képzési költség 100 %-a, teljes összege a támogatott képzéseken részt vevő pedagógusok számának függvénye.

A pályázati úton felhasználható forrás: legfeljebb 40 000 000 Ft.-, azaz negyvenmillió forint.

Pályázati feltételek: Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, de abban több képzést is benyújthat. Jelen pályázat kizárólag a 2003/2004-es tanév2. félévében indított képzéseket támogatja.

A pályázati dokumentáció, melyet a pályázónak be kell küldenie:

 • 3 példányban beküldendő:
  • A pályázó cégszerű aláírásával (bélyegző) ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap;
  • A képzés(ek) ismertetése az adatlap mellékleteként benyújtandó űrlap(ok)on /ahány képzés, annyi űrlap 3 példányban/
 • 1 példányban beküldendő:
  • A pályázó jogi helyzetét alátámasztó dokumentumok másolata:
  • alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés,
  • bejegyzésre vonatkozó bírósági végzés másolata, (társadalmi szervezetek, belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok);
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt, meg nem fizetett köztartozása (köztartozásról szóló nyilatkozat);
 • Elektronikus formában (CD-n vagy floppy-lemezen) 1 példányban beküldendő:
  • A kitöltött adatlap és űrlap(ok).

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati adatlap és űrlap, köztartozásról szóló nyilatkozat) kizárólag elektronikus úton, a következő honlapon érhetőek el: www.konkomp.hu

A pályázat benyújtása és elbírálása:

 • A pályázatot a következő címre kell eljuttatni: OM Alapkezelő Igazgatósága 1374 Bp., Pf.: 564.
 • Beadási határidő (a postabélyegző kelte): 2003. október 20. (Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A borítékon fel kell tüntetni: erdei iskolázáshoz kapcsolódó továbbképzések 2003”
 • A pályázatokat a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda szakértők bevonásával értékeli.

Az elbírálás szempontjai:

 1. Előnyben részesítjük azokat a pályázatokat, amelyekben már megvalósított, eredményesnek minősíthető képzésekre igényelnek támogatást, és ezt megfelelő dokumentációval tudják igazolni.
 2. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek mögött olyan képzői, oktatói kör áll, amely részt vett az erdei iskolázás és/vagy a környezeti nevelés magyarországi innovációs fejlesztéseiben, személyes tapasztalata van a közoktatásban.
 3. Előnyt élveznek azok a képzések, amelyekben magas a gyakorlati foglalkozások aránya.
 4. Előnyt élveznek emellett azok a képzések, amelyek a minimálisnál (30 óra) magasabb óraszámban valósítják meg a képzési programot.
 • Az elbírálás során a pályázati adatlapon megjelölt kapcsolattartótól személyes tájékoztatás kérhető.
 • A pályázatok támogatásáról 45 napon belül születik döntés, melyről a pályázókat írásban értesítjük.

Egyéb információk:

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt az OM Alapkezelő Igazgatóságánál Degéné Major Judit programvezető vagy Koós Bernadett programasszisztens a 484-2800-as telefonszámon nyújtanak munkanapokon 8.30 – 12.00 illetve 13.00 – 16.00 között (pénteken 14.00-ig).

Szakmai jellegű információt a Pedagógus-továbbképzési Központ Kht. Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóságától kérhetnek a 251-5647-es telefonszámon, munkanapokon 9.00-16.00 között (pénteken 14.00-ig).

www.om.hu; www.kvvm.hu; www.kancellaria.gov.hu; www.gm.hu; www.gyism.hu

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok