2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Erdei iskolázással kapcsolatos kiadványok, módszerek, eszközök terjesztése 2003

2003. október 7.
Az Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az Európai Integrációs Ügyek Koordinációjáért Felelős Tárca nélküli Miniszter és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium megbízásából az OM Alapkezelő Igazgatósága az Erdei Iskola Program 2003-2008 keretében pályázatot hirdet "ERDEI ISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADVÁNYOK, MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK TERJESZTÉSE 2003" címmel.

A pályázat célja, hogy az erdei iskolázás számára hasznos szakmai és ismeretterjesztő kiadványok, módszerek, oktatócsomagok és egyéb eszközök terjesztésének támogatásával elősegítse a megfelelő szakmai háttér kialakulását és folyamatos biztosítását az erdei iskola programok tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához. A pályázat további célja, hogy a létező kiadványok, dokumentumok a lehető legszélesebb körben ismertté váljanak, ezért a beérkezett pályamunkák rövid leírása és elérhetősége bekerül egy, az Interneten mindenki számára ingyenesen hozzáférhető, oktatási célú adatbázisba.

A pályázat tárgya: Az erdei iskolázást segítő környezeti nevelési kiadványok, szakmai anyagok, oktatócsomagok és egyéb oktatási eszközök, valamint az erdei iskolázásban érintett célcsoportok (pl. szülők, intézményfenntartók, erdei iskola szolgáltatók, stb.) számára készített anyagok kiadásának, terjesztésének támogatása.

A pályázók köre: A pályázaton Magyarországon bejegyzett közoktatási és felsőoktatási intézmények és szervezeteik, pedagógiai szolgáltató intézmények, társadalmi szervezetek, belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók vehetnek részt.

A megpályázható támogatás felső határa: 1.500.000.- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint.

A pályázatra fordítható pénzügyi keret: legfeljebb 40.000.000.-Ft, azaz negyvenmillió forint.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: részleges – max. 50%-os – előfinanszírozás.

Pályázni lehet a következő kategóriákba tartozó, az erdei iskolázáshoz kapcsolódó környezeti nevelési, terepi oktatási témájú pályaművek terjesztésére:

 1. papír alapú ill. elektronikus ismeretterjesztő kiadványok,
 2. papír alapú ill. elektronikus szakmai anyagok és kiadványok,
 3. oktatócsomagok,
 4. egyéb tárgyi oktatási eszközök.

A pályázat része a pályamű hasznosítási, üzleti terve (részletes költségvetéssel együtt)!

Pályázati feltételek:

 • Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, de több – max. 3 – pályaművet (hasznosítási tervvel együtt) is benyújthat a megadott űrlap(ok)on.
 • A pályázó rendelkezzen a pályamű terjesztéséhez és hasznosításához szükséges jogokkal.
 • A pályázat benyújtásakor a pályázó a pályázat mellékleteként benyújtandó formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött pályamű(vek) rövid leírása és elérhetősége bekerüljön egyoktatási célú adatbázisba, valamint vállalja, hogy sikeres pályázat esetén 2004. február 28-ig megvalósítja a pályázatában foglaltakat.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • A formailag hiányos pályázatok nem kerülnek szakmai elbírálásra.

A pályázati dokumentáció, melyet a pályázónak be kell küldenie (ellenkező esetben a pályázat formailag hiányosnak minősül):

3 példányban beküldendő:

 • A hiánytalanul kitöltöttadatlap a pályázó cégszerű aláírásával (bélyegző) ellátva, valamint a pályaművek leírását tartalmazó űrlap(ok) /ahány pályamű+hasznosítási terv, annyi űrlap/ (1 eredeti példány és 2 másolat);
 • A terjeszteni kívánt pályamű {Amennyiben a C) és a D) kategóriákba tartozó oktatócsomag, vagy tárgyi eszköz benyújtása (pl. annak mérete, kialakítása, stb. miatt) technikai nehézségekbe ütközik, elegendő a fényképes dokumentációval ellátott részletes leírását benyújtani.};

1 példányban beküldendő:

 • A pályázó jogi helyzetét alátámasztó dokumentumok másolata:
  • alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés,
  • bejegyzésre vonatkozó bírósági végzés másolata, (társadalmi szervezetek, belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok),
  • vállalkozói igazolvány másolata (egyéni vállalkozó);
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt, meg nem fizetett köztartozása(köztartozásról szóló nyilatkozat);
 • Saját mű esetén (saját szövegezésű) nyilatkozat, szerzett vagyoni jogok esetén igazolás (pl. szerződés a felhasználási jogokról) arról, hogy a pályázó rendelkezik a beadott pályamű terjesztéséhez és hasznosításához szükséges jogokkal;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött pályamű(vek) rövid leírása és elérhetősége bekerüljön egy oktatási célú adatbázisba, valamint vállalja, hogy sikeres pályázat esetén 2004. február 28-ig megvalósítja a pályázatában foglaltakat(szándéknyilatkozat).

Elektronikus formában (CD-n vagy floppy-lemezen) 1 példányban beküldendő:

 • A kitöltött pályázati adatlap és űrlap(ok);
 • A pályamű (amennyiben annak formátuma ezt lehetővé teszi).

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati adatlap és űrlap, köztartozásról szóló nyilatkozat, szándéknyilatkozat) kizárólag elektronikus úton, a következő honlapon érhetőek el:www.konkomp.hu

A pályázat benyújtása és elbírálása:

 • A pályázatot a következő címre kell eljuttatni: OM Alapkezelő Igazgatósága 1374 Bp., Pf.: 564.
 • Beadási határidő (a postabélyegző kelte): 2003. október 31. (Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A borítékon fel kell tüntetni: "ERDEI ISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADVÁNYOK, MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK TERJESZTÉSE 2003"
 • A pályázatokat a Bíráló Bizottság szakértők bevonásával értékeli.
 • A pályázatok támogatásáról 60 napon belül születik döntés, melyről a pályázókat írásban értesítjük.
 • A nyertes pályázókkal az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága támogatási szerződést köt az egyes hasznosítási tervek támogatására.

Egyéb információk:

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt az OM Alapkezelő Igazgatóságánál Degéné Major Judit programvezető a 06-30-475-1610-es, vagy Herbszt Szilvia programasszisztens a 484-2800-as telefonszámon nyújtanak munkanapokon 8.30 – 12.00, illetve 13.00 – 16.00 között (pénteken 14.00-ig).

Szakmai jellegű információt a Pedagógus-továbbképzési Központ Kht. Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóságától kérhetnek a 251-5647-es telefonszámon, munkanapokon 9.00-16.00 között (pénteken 14.00-ig).

www.om.hu; www.kvvm.hu; www.kancellaria.gov.hu; www.gm.hu; www.gyism.hu

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok