2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felhívás esélyegyenlőségi szakértői szakterületre felkészítő 60 órás képzésen való részvételre - Új határidő

2007. október 5.
A képzésre azoknak a jelentkezését várjuk, akik a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók integrált oktatása, együttnevelése, oktatási esélyegyenlőségének javítása terén kívánnak szakértői tevékenységet folytatni.

A képzés célja

A képzés célja olyan szakértők képzése, akik felkészültségüknél és elköteleződésüknél fogva hatékony segítséget tudnak adni a helyi önkormányzatoknak a települési szintű közoktatási esélyegyenlőségi tervük kidolgozásához, programjuk megvalósításához a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és tanulók szegregációmentes nevelésének és esélyegyenlőségének elősegítésére. A képzés elősegíti a vonatkozó joganyag megismerését, az esélyegyenlőség-elvű, diszkriminációmentes közoktatás megsértését jelentő gyakorlatok beazonosítását, a szükséges változások generálásához nélkülözhetetlen tanácsadói képességek kialakítását. A képzés során saját-élményű készségfejlesztő gyakorlatok és a témához kapcsolódó elméleti ismeretek váltják egymást. A csoportmunka lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők megosszák egymással korábbi tapasztalataikat, szaktudásukat. A tréning során a csoporttagok kapcsolatba kerülnek azokkal az értékekkel és célokkal, amelyeket esélyegyenlőségi szakemberként képviselni fognak. Elsajátítják azokat a tárgyalás-technikai és kommunikációs készségeket, amelyekre alapozva sikeres interakcióba léphetnek az adott település, kistérség kulcsszereplőivel. A képzés végére a hallgatók birtokába kerülnek az egyenlő bánásmód követelményével és az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos jogszabályi ismereteknek, illetve a közoktatás struktúrájával, a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók helyzetével kapcsolatos speciális ismereteknek.

A kiképzett szakértők feladata

A közoktatási esélyegyenlőségi szakértők feladata elsősorban a közoktatási célú európai uniós forrásokra pályázó településeken és intézményekben:
 1. helyzetelemzés készítése a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók oktatási helyzetéről,
 2. a helyzetelemzés alapján helyi települési és intézményi közoktatási esélyegyenlőségi program megalkotásának elősegítése az érintett helyi szakemberek, vezetők, szülők bevonásával, e programok végrehajtásának mentorálása,
 3. a helyzetelemzés alapján azonosított problémák megoldásának segítése a teendők azonosításával, ezzel kapcsolatos tanácsokkal, a rendelkezésre álló támogatások azonosításával.
Szükséges kompetenciák:
 • halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal és a magyarországi roma közösségek helyzetével kapcsolatos alapadatok, alapkutatások beható ismerete
 • közoktatás jogi és tartalmi szabályozásával kapcsolatos alapismeretek
 • a közoktatási diszkrimináció alapeseteinek és a panasz-mechanizmusok ismerete
 • hatékony deszegregációs modellekkel, intézkedésekkel és lépésekkel kapcsolatos ismeretek
 • a beóvodáztatással; a sajátos nevelési igénnyel, és az igény megállapításának mechanizmusaival; az Integrációs Pedagógiai Rendszerrel kapcsolatos részletes ismeretek.
További kompetenciák:
 • kiváló tárgyalókészség
 • projektszemlélet
 • európai uniós és hazai forráslehívási mechanizmusok ismerete
 • kiváló kutató, elemző, feltáró készség
 • rugalmas foglalkoztathatóság
 • alapfokú informatikai ismeretek
A képzések időtartama és támogatása

A program keretében 75-100 esélyegyenlőségi szakértő kiválasztására és 60 órás képzésére kerül sor 2007. május elejétől folyamatosan, 20-25 fős csoportokban. A képzés 6 napot vesz igénybe.

A program minden résztvevő számára biztosítja az ellátást. A résztvevőket terheli az utazási és szállás költség!

Benyújtandó dokumentumok
 • Szakmai önéletrajz
 • Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatásával kapcsolatos munkatapasztalat ismertetése, maximum 4 oldalban
 • A mellékelt feladatok egyikének írásbeli kifejtése maximum 5 oldalban.
A mellékelt 4 dokumentum közül 2 egy-egy település közoktatási helyzetének rövid összefoglalója, 2 pedig egy-egy intézmény ún. IPR önértékelésének anonimizált és rövidített verziója. Kérjük a négy dokumentumból egyet kiválasztva az alábbi kérdésekre adott válaszokkal fejtse ki álláspontját a települések/intézmények közoktatási gyakorlatában szükséges változtatásokról.

Kérdések:
 1. Milyen további információkra lenne még szükség? Milyen módon, és honnan gyűjtené össze a szükséges információkat? (lista)
 2. Melyek azok a problémák, amelyekre az információk alapján a tervezett esélyegyenlőségi programnak mindenképpen fókuszálnia kell? (rövid max. 1 oldalas összefoglaló)
 3. Milyen szereplőkkel, milyen témakörökben tervezne megbeszélést/találkozót annak érdekében, hogy minél pontosabban azonosítsa a teendőket? (vázlatos tényfeltáró és egyeztetési terv)
 4. Milyen teendőket/lépéseket sorolna fel egy első találkozón a településvezetésnek, mivel érvelne? (rövid, max. 1 oldalas összefoglaló)
A pályázatok beadására több fordulóban van lehetőség.

A pályázat benyújtásának új határideje: 2007. október 19.

A pályázatokat elektronikusan az esely.terv@nefmi.gov.hu e-mail címre, postai úton (egy példányban) az alábbi címre kérjük küldeni:

Cím:
Oktatatási és Kulturális Minisztérium
Roma Integrációs Titkárság, Kovács Anikó
1055, Budapest, Szalay u. 10-14,

További információ:
Kovács Anikótól a 06-1-473-7091-es telefonszámon, vagy az esely.terv@nefmi.gov.hu e-mail címen.

Letölthető anyagok:
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok