2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az európai innovatív iskolahálózatban való magyar részvételre

2003. március 17.
Az Oktatási Minisztérium Közoktatási Helyettes Államtitkársága és a Sulinet Programiroda pályázatot hirdet az európai innovatív iskolahálózatban való magyar részvételre.

Fenntartói nyilatkozat (RTF, 29 kB)
Adatközlő lap (RTF, 29 kB)
Információs lap (RTF, 32 kB)
1. sz. melléklet: Áttekintő kérdések, táblázatok (RTF, 44 kB)
2. sz. melléklet: Szándéknyilatkozat (RTF, 26 kB)
3. sz. melléklet: Regisztrációs lap (RTF, 31 kB)


1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Oktatási Minisztérium Közoktatási Helyettes Államtitkársága egy olyan innovatív iskolahálózat létrehozását tervezi, amelyhez magként kb. 20 közoktatási intézményt választ ki. Elvárás, hogy a pályázat során kiválasztott intézmények a közismereti tárgyakban jártasak legyenek az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásában, rendelkezzenek Internet kapcsolatra alkalmas multimédiás laborral, honlappal, és minőségi oktatást biztosítsanak.

Az innovatív iskola úttörő az iskolák között, az újítás központjában áll, mind hazai, mind európai szinten elismert, az információs és kommunikációs technológiák tanórai alkalmazását tekintve is minőségi oktatást biztosít.

A kiválasztott iskolák a közeljövőben több nemzetközi IKT módszer kidolgozásában és alkalmazásában, illetve modern technológiák és eszközök tesztelésében vehetnek részt különböző külföldi és hazai projektek keretében, amelyekhez képzések, konferenciákon való részvételek és egyéb tevékenységek kapcsolódnak.

A programban indulásként a következő projektekben való részvétel lehetőségét kínáljuk:
 • részvétel a Digitális Tananyag Programban
 • részvétel Pedagógus-továbbképzési Programban
 • részvétel az EUN Valnet (ValNet: Validation Network ) programjában (az Európai Bizottság anyagi támogatásával indított, “A holnap iskolája” nevű program, egy közös IKT “kipróbálási és értékelési projekt”)
 • részvétel a Virtuoso keretrendszer (a közoktatási intézmények által ingyenesen használható e-learning keretrendszer) adaptálásában, használatában
 • gyakorlati bemutatók, képzések megtartása az IKT közismereti tárgyak tanóráin való felhasználására
 • egyéb Sulinet és European Schoolnet pályázatokban, programokban való részvétel az Oktatási Minisztérium támogatásával
 • új oktatási anyagok tesztelési és értékelési lehetősége, részvétel az Internetes oktatási szoftverek minősítési rendszerének kidolgozásában
  az intelligens kártyarendszer kipróbálásában, bevezetésében való részvétel (diákigazolvány, pedagóguskártya, iskolakártya)

A kiválasztott iskolák számára technikai hátteret biztosítunk a projektekben való eredményes részvétel érdekében. Amennyiben a projektekben való részvétel olyan kiadással jár, amely a közbeszerzési, vagy más pályázati szabályok hatálya alá esik, akkor a kiválasztott intézmény nem mentesül a vonatkozó eljárási szabályok alól. A kiválasztás nem jelent tehát mentesítést az egyéb beszerzési szabályok alkalmazása alól.

Együttműködésünk során a kiválasztott iskolák az Európai Innovatív Iskolahálózat (ENIS) tagjaivá is válnának.

Az ENIS 4 fő kitűzése:
 • A bevált példák elterjesztése
 • Nemzetközi projektek támogatása
 • Az Európai Bizottság programjaiban való részvétel
 • Az élen járó iskolák további fejlődésének, illetve a kevésbé fejlett iskolákkal való együttműködésének ösztönzése, új szervezeti és pedagógiai megoldások kipróbálása


2. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Olyan közoktatási intézmények jelentkezését várjuk, amelyek a hazai és nemzetközi projektekben jártasak, az információs és kommunikációs társadalom kialakítását segítő, jól bevált módszertani kezdeményezésekkel és magasan képzett, hozzáértő tanárokkal rendelkeznek.


3. A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTRENDSZERE

Az iskoláknak pályamunkájukban be kell mutatniuk, hogy intézményükben milyen pedagógiai gyakorlat szerint és technológiai feltételek között folyik az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása. Pontos leírás szükséges az iskola IKT stratégiájáról, nemcsak technikai, hanem felhasználói, pedagógiai, tantervi szinten is. Ha még nem rendelkeznek stratégiával, akkor annak leírása feltétlenül szükséges, hogy a tanítási órákon hogyan alkalmazza az iskola az IKT-t, illetve mik az iskola tervei az IKT integrálására az oktatásban.

A pályázóknak pontosan ismertetniük kell hogyan, mikor érhetik el a diákok az informatikai és egyéb multimédiás (videokamera, digitális kamera, stb.…) eszközöket, milyen órákon és milyen gyakorisággal alkalmaznak infokommunikációs technikát, valamint azt, hogy a számítógéppel segített tanítás-tanulás milyen módon és mértékben épül be a helyi tantervbe.


4. A PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázatokkal szemben támasztott legfontosabb tartalmi követelmények:

Az iskolának vállalniuk kell, hogy:
 • részt vesznek nemzetközi és hazai projektekben
 • folyamatosan fejlesztik az IKT integrálását és alkalmazását
 • megosztják tapasztalataikat, együttműködnek más iskolákkal
 • az iskola honlapját rendszeresen frissítik, beleértve a projekteket, tevékenységeket és a virtuális tanulási környezet minőségét
 • 4-8 pedagógus részvételével alkotó műhelyt állítanak fel a projektek koordinálására
 • gyakorló terepet biztosítanak tanárképzési és tanár-továbbképzési programok számára
 • diákokból álló tanulócsoportokat hoznak létre a programok kipróbálására.

Az iskola vállalja továbbá, hogy háromoldalú együttműködési megállapodást ír alá a fenti kötelezettségvállalásairól az Oktatási Minisztérium Közoktatási Helyettes Államtitkárságával és a Sulinet Programirodával.


5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A jelen felhíváshoz részletes pályázati dokumentáció készült, amely valamennyi tudnivalót és az elvárásokat tartalmazza. A dokumentáció alapján elkészített pályázatok postai úton történő feladásának határideje 2003. április 18. 16 óra. A pályázatokat a Sulinet Programiroda címére kell eljuttatni.


6. A KIVÁLASZTOTT ISKOLÁK SZEREPE

A kiválasztott iskolák:
 • interneten keresztül közvetlen hozzáférést kapnak az EUN minden szolgáltatásához;
 • meghívást kapnak európai projektek kipróbálására;
 • közvetlen kapcsolatba kerülnek a többi európai innovatív iskolával
 • ismertséget kapnak, szerteágazó kapcsolatokat építhetnek ki;
 • bekapcsolódnak a pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerébe;
 • egy országos fejlesztési program részévé válnak;


7. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatokat a formai feltételeknek való megfelelés és a kötelező mellékletek szempontjából a pályázat kiírója ellenőrzi. A formailag nem megfelelő vagy hiányos mellékletekkel rendelkező pályázatokat nem értékelik.

A kiíró által felkért Szakértő Bizottság értékeli a pályázatok tartalmát és dönt az elfogadás vagy elutasítás kérdésében.

A pályázat eredményét a kiíró honlapján közli, a nyertes pályázókat közvetlenül is értesíti.


8. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Oktatási Minisztérium
KÖZOKTATÁSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Telefon: 473-7000
E-mail: kozoktatas@nefmi.gov.hu
Honlap: www.om.hu

Educatio Társadalmi Szolgáltató KhT.
SULINET PROGRAMIRODA

Cím: 1082 Budapest, Üllői út 82/e
Telefon: 477-3181
E-mail: innovativ@sulinet.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok