2024. február 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Gy.I.K. - Nagy értékű hardver normatíva (3/2005. (III.1.) OM rendelet)

2005. június 24.
1. Az iskola milyen módon tudja hatásosan befolyásolni a fenntartót arra, hogy az iskola által preferált eszközöket szerezze be?

A 3/2005. (III.1.) OM rendeletben nevesített Programtanács (2. §) határozza meg azon termékek típusát, és minimális műszaki tartalmát, amelyek a normatíva összegéből bérlet keretében megszerezhetőek. Az iskola igényét fenntartójával igénybejelentő lapon közli. Az igénybejelentő lapot a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően jelen honlapon tesszük közzé. A fenntartó a közoktatási intézmény javára kizárólag az igénybejelentő lapon szereplő eszközöket szerezheti meg.
 


2. A fenntartó köteles-e az EDUCATIO KHT. által lebonyolított közbeszerzési eljárásból beszerezni az iskolái által igényelt eszközöket?

Nem. A fenntartó - a megbízási szerződés alapján - köteles ugyan az EDUCATIO KHT. által lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződést megkötni, de nem köteles annak terhére beszerezni az eszközöket, ha saját hatáskörű beszerzés lefolytatása mellett határozza el magát. A rendelet ugyanis lehetővé kívánja tenni azt, hogy Fenntartó saját hatáskörben szerezze be a hardvereszközöket. Ennek feltétele (R. 3. § (6) bekezdés) az, hogy az így megvalósítandó eszközbérletre alacsonyabb bérleti díj megfizetése mellett kerülhessen sor, mint ha a fenntartó az EDUCATIO KHT. által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján bérelné azokat. Ha a saját hatáskörű beszerzés ezt biztosítja, akkor a fenntartó elállhat a fentebb említett szerződéstől.
 


3. Mi a fenntartó teendője akkor, ha saját hatáskörben szeretné a hardvereszközöket bérelni, illetve van e lehetősége a fenntartónak egyéb jogviszony (pl. adás-vétel) keretében megszerezni az eszközöket?

A fenntartó a közoktatási intézmény igénylését követően jogosult a R. 3. § (1)-(4) bekezdésekben meghatározott eljárási rendjétől eltérően bérelni a közoktatási intézmények által igényelt hardvereszközöket. A saját hatáskörű beszerzésnek minden esetben meg kell felelnie a közbeszerzési törvénynek, és a fenntartó saját szabályainak. Ha a saját hatáskörű beszerzés eredménye megfelel a R. 3.§ (6) bekezdésének (lásd előző pont), akkor a fenntartó a R. 3.§ (5) bekezdése alapján elállhat az EDUCATIO KHT. által lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötött szerződéstől. Azt, hogy a saját hatáskörű beszerzés megfelel R. 3.§ (6) bekezdésének, fenntartónak igazolnia kell az OM felé (határidő: 2005. november 15.).

A fenntartónak nincsen lehetősége egyéb jogviszony keretében megszerezni az eszközöket.
 


4. Mi az értelme a saját hatáskörű beszerzésnek, illetve mi az értelme annak, hogy a fenntartónak a saját hatáskörű beszerzés lebonyolítása ellenére meg kell kötnie az EDUCATIO KHT. által lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a megállapodást?

Természetszerűleg mind a fenntartónak, mind az EDUCATIO KHT.-nak közös felelőssége az, hogy a normatíva felhasználására ésszerű keretek között, a közoktatási intézmények igényeinek megfelelően, és az elérhető lehet legalacsonyabb áron kerüljön sor. Így olyan konstrukciót kellett megalkotni, mely erre lehetőséget teremt. És éppen ez indokolja azt, hogy a fenntartónak saját hatáskörben történő beszerzésre akkor van lehetősége, ha az alacsonyabb bérleti díj mellett valósul meg, mint arra az EDUCATIO KHT. által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján lehetősége lenne.

Ugyanakkor a R.-ben rögzített eljárás (szerződés megkötésének kötelezettsége) biztosítja, hogy a Fenntartó mögött folyamatos biztonsági hálóként feszüljön egy megkötött megállapodás nyugalma, azaz a fenntartónak nem kell a normatíva elveszítésétől tartania akkor sem, ha nem sikerül saját hatáskörben alacsonyabb bérleti díj megfizetése mellett megszereznie az általa fenntartott közoktatási intézmények által igényelt hardvereszközt, mint arra a fenti eljárásban sor kerülhetne. Ebben az esetben nem áll el az EDUCATIO KHT. által lefolytatott eljárás alapján megkötött szerződésétől.
 


5. Mi a 36 hónapos fix futamidejű konstrukció lényege? El lehet-e ettől a futamidőtől térni?

A konstrukció egyidejű, nagy mennyiségű gépbeáramlást tesz lehetővé a közoktatási intézményekbe, míg a 36 hónapos futamidő kifejezi az informatikai eszközök avulásának megszokott ütemét, a jelenlegi alkalmazási környezet folyamatos fejlődése mellett. Ennek megfelelően a közoktatási intézmény fenntartója felé (az EDUCATIO KHT. által lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően) 2005. évben - a középtávú beiskolázási tervét is figyelembe véve - 3 éves normatívaösszeg terhére jelenthet be igényt hardvereszköz beszerzésére. Azaz pl. 100 tanuló létszámot állandónak véve 100 * 2250 * 3 forint összeg terhére igényelhet hardvereszközöket az intézmény.
A futamidőtől nem lehet eltérni.
 


6. A rendeletben meghatározott normatívát fordíthatja-e másra a fenntartó, azaz eltérő beszerzést valósítható-e meg belőle, illetve átcsoportosítható-e ez az összeg?

A normatíva összege kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott célra fordítható, és csak a R.-ben meghatározott belső megoszlás szerint (azaz nem átcsoportosítható)
 


7. A költségvetési törvény egy évre szól. Mi történik akkor, ha a következő évben nem lesz normatíva?

A közbeszerzési eljárás lehetőséget biztosít arra, hogy ebben az esetben a fenntartó elálljon a hardvereszközök további bérletétől.
 


8. Mi történik a futamidőt követően?

Fenntartónak lehetősége lesz a hardvereszközöket maradványértéken megszerezni, vagy dönteni a hardvereszközök visszaadásáról.
 


9. Az Oktatási Minisztérium 2004. év decemberében lefolytatott egy igényfelmérést. Mi a köze annak a mostani közbeszerzési eljáráshoz, az intézmények kötve vannak-e az akkor megadott igényekhez?

Az igényfelmérés a közvetlen előzménye a hardvernormatívának. Az akkor megküldött adatok összesítése segítséget nyújtott a közbeszerzési eljárás mérőszámainak meghatározásakor. Ugyanakkor a közoktatási intézmény eltérhet az igényfelmérés során általa megadott mennyiségektől, féleségektől.
 


10. A hardver normatíva keretében leszállított PC-ken lesz-e operációs rendszer?

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Microsoft Ireland Operations Limited között 2005. március 30-án létrejött Microsoft Campus Elfőfizetői Megrendelés és Microsoft Iskolai Szerződés Elfőfizetői Megrendelés vonatkozó pontja alapján az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által megvásárolt valamennyi operációs rendszer licenc frissítési licenc, így gondoskodni szükséges arról, hogy a szerződések által lefedett gépek rendelkezzenek a Microsoft Windows operációs rendszer érvényes licencével. Így új számítógépek vásárlásakor gondoskodni szükséges a Microsoft Windows operációs rendszer frissítési licenc alapjául szolgáló Microsoft Windows operációs rendszer licencről.
 


11. Mikorra kerülnek a gépek az oktatási intézményekbe, és mi a következő lépés?

Az EDUCATIO KHT. által bonyolított közbeszerzési eljárás folyamatban van, annak eredményét igyekszünk a közoktatási intézmények életritmusához igazítani. A következő lépést a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően a fenntartónak kell megtennie (a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel), majd ezt követően nyílik meg a lehetősége a közoktatási intézménynek arra, hogy igényét a fenntartónak bejelentse. Természetesen továbbra is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a teendőkről, az eljárás állásáról.
 


12. Mi történik azokkal a fenntartókkal, akik a R.-ben megkövetelt megbízási szerződést nem küldték vissza a megadott címre?

Az EDUCATIO KHT. a közbeszerzési eljárást kizárólag a megbízási szerződések alapján jogosult lefolytatni. Ennek megfelelően abban az esetben, ha valamely fenntartó a megbízási szerződést - az ismételt megkeresések ellenére is - elmulasztotta megküldeni, elesik a hardver normatíva 2005. évi jogszerű felhasználásának lehetőségétől, azaz a normatíva terhére hardvereszközöket nem szerezhet be.
 


13. Kiegészíthető-e a normatíva összege a fenntartó által? - azaz a normatíva összegét kiegészítve rendelhet-e eszközöket a fenntartó az EDUCATIO KHT. által lebonyolított közbeszerzési eljárás terhére?

Nem, nem rendelhet, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a fenntartó által az EDUCATIO KHT-nak adott megbízás tárgyi hatálya alá kizárólag a hardver normatíva terhére történő beszerzések tartoznak.
 


14. Hol találjuk a rendeletben említett igénybejelentő lapot?

Az igénybejelentő lapot a közbeszerzési eljárás lezárultát követően tudja csak közzétenni az Oktatási Minisztérium. Erre akkor, a www.om.hu oldalon fog sor kerülni.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok