2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Gyakran ismételt kérdések a Beruházás a 21. századi iskolába programhoz

2003. március 24.
A "Gyakran ismételt kérdések" listáját rendszeresen frissítjük. Utolsó frissítés: 2003. április 22. A frissítéseket félkövér-dőlt betűkkel jelöltek.
 1. Építési engedélyek
  1. A pályázathoz milyen típusú engedélyt csatoljunk? Elegendő tanulmányterv, vagy engedélyterv szükséges? Tetőtér felújításához engedélyterv vagy tanulmányterv szükséges?
   Válasz: A pályázatokhoz olyan részletességű terv szükséges, mely alapján a kivitelezői árajánlatot el lehet készíteni, mivel ennek összege határozza meg a beruházás bruttó költségét. Amennyiben az építési tevékenység a hatályos rendelet előírásai szerint engedélyhez kötött, úgy építési engedélyezési terv készítése szükséges, építési munkát ilyen esetben, csak jogerős építési engedély birtokában szabad végezni. A 11.4. Adatlapon az összes szükséges engedély felsorolása szükséges, akkor is, ha nem áll rendelkezésre. A kivitelezői árajánlat csatolása szükséges, közbeszerzésre kötelezettek esetében a folyósításig.
  2. Csempézéshez elegendő-e csak a műszaki leírás?
   Válasz: Nem, erre is kivitelezői árajánlat csatolása szükséges.
  3. Közbeszerzésre kötelezettek esetében is szükséges a 11.3. Adatlap szerint a kivitelezési megrendelések és szerződések csatolása?
   Válasz: Az adatlap 11.3. pontja foglalkozik a megvalósítandó beruházás (Projekt) összefoglalásával az előkészítettség, illetve a megvalósítás állapota szempontjából. A közbeszerzésre kötelezett lehetősége, hogy a 11.3. Adatlapon nyilatkozzon arról, hogy milyen ütemezésben kívánja a Projektet megvalósítani beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is.
   Szükséges azonban, hogy a pályázó közbeszerzésre kötelezett a Projekt tervezett költségvetését becsatolja, mivel e tervezett költségvetés alapján készülhet el az Oktatási Minisztérium - költségvetési szempontokra is kiterjedő - műszaki és oktatás szakmai szakvéleménye a megvalósíthatóság tekintetében.
   A közbeszerzési eljárás lefolytatására a hitelszerződések megkötését követően kerülhet sor, mivel így a szükséges források már rendelkezésre állnak. A közbeszerzési eljárás lefolytatása és az ez alapján megkötött kivitelezői szerződés benyújtása folyósítási feltétel, vagyis a pályázat kivitelezési megrendelések és szerződések nélkül benyújtható.
  4. Lehet folyamatban lévő az építési engedély vagy csak jogerős építési engedély nyújtható be a pályázathoz?
   Válasz: Lehet folyamatban levő a pályázat benyújtásakor, de a hitelszerződés megkötése a jogerőssé válás után történik.
  5. Ha építési engedéllyel rendelkezik a megvalósítandó cél, akkor a pályázatban mit kell benyújtani? Szűkítve, kell-e nyilatkoznia a tervezőnek, hogy a 19/2002 (V.8.) OM rendeletnek megfelel-e a terv? Ez a dokumentációban hol jelenik meg? Kérdésem célja, hogy elkerülje az önkormányzat az esetleges kizárást abból fakadóan, hogy nem felel meg a jogszabálynak?
   Válasz: Amennyiben a jogerős építési engedély a rendelet hatálybalépését megelőzően került kiadásra nem kell nyilatkozat.
  6. Kell-e a pályázathoz szakmai program és tervezési program a 19/2002. (V.8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló rendelet szerint, ha 2002. június 1-ét megelőzőn készült a terv?
   Válasz: A 2002. június 1-ig elkészült és engedélyezésre benyújtott, de még jogerős építési engedéllyel nem rendelkező építési tervek tervezési előírásaira a jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. Más támogatások
  1. Ez a pályázat a Phare támogatás helyett jelent-e meg?
   Válasz: Nem, nem a Phare támogatás helyett jelent meg.
  2. Megjelent-e már a Phare támogatási kiírás? Ha nem jelent meg a Phare támogatási kiírás, akkor mikor és milyen feltételekkel jelenik meg?
   Válasz: Nem, a Phare támogatási pályázati kiírás még (2003. március 24-ig) nem jelent meg. A Phare támogatási kiírás az EU Delegáció előtt van és jóváhagyás előtt áll, a megjelenés a közeljövőben várható.
  3. A pályázat kiírásakor történt-e egyeztetés a Phare pályázattal?
   Válasz: A Phare pályázati kiírás időpontja független "Beruházás a 21. századi iskolába" program kiírásától.
  4. Ez a pályázat a címzett támogatás helyett jelent meg?
   Válasz: Nem, nem a címzett támogatás helyett jelent meg. A 2004-es címzett támogatás kiírása a Pályázatok/Közoktatási pályázatok A 2004. évi címzett támogatás alatt érhetőek el.
  5. Lehet-e más támogatáshoz önrésznek igényelni a hitelt?
   Válasz: Részben, a Pályázati Kiírás szerint önrészt kizárólag az "Információs technológia az általános iskolákban" című hamarosan kiírásra kerülő Phare pályázathoz lehet igényelni.
 3. Hitel felvétel
  1. A hitel előfinanszírozás, utófinanszírozás, vagy vegyes? Számla ellenében történik a kifizetés, vagy teljes egészében lehívható a hitel?
   Válasz: A beruházás önrésszel csökkentett részének 50%-áig, de legfeljebb 40 millió forintig előfinanszírozás történik Az előfinanszírozás összegét meghaladó további folyósítástól utófinanszírozás történik a műszaki ellenőr által igazolt számlák és lehívólevél alapján. A második folyósítás feltétele az előfinanszírozott összeggel történő elszámolás.
  2. Mikor kezdhető meg a beruházás, hogy ne számítson megkezdettnek a hitel felvétele szerint? Lehet a pályázat beadási határidejének lejárta után (2003. május 1-én) saját felelősségre elkezdeni?
   Válasz: A hitel szerződés megkötése napjától indulhat az építés, építési naplóval igazoltan.
  3. Mennyi a BUBOR?
   Válasz: A 2003. március 14-i adatok szerint a 6 havi BUBOR mértéke 6,36%, évente. A hivatalos BUBOR fixingek a http://www.mnb.hu/dokumentumok/bubor2.xls alatt érhetők el.
  4. Megvan a beruházás 10%-a, mint önrész, 70%-ra címzett támogatást igénylünk és a fennmaradó 20% részre szeretnénk hitelt felvenni. Lehetséges-e feltételesen benyújtani a hitel kérelmet
   Válasz: Lehetséges, és feltételesen történhet a hitel odaítélése és a címzett támogatás odaítélése után lehet majd a szerződést megkötni az MFB-vel.
  5. A pályázaton való részvétel érinti-e az önkormányzatok adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának az 1990. évi LXV. törtvény a helyi önkormányzatokról 88. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott felső határát?
   Válasz: Igen, érinti.
  6. Amennyiben egy gyakorló gimnázium fenntartója (egyetem) kincstári finanszírozású és nem vehet fel hitelt, részt vehet-e a pályázaton?
   Válasz: Ha a fenntartó nem vehet fel hitelt, ebben az esetben ebben a programban sem vehet részt.
  7. Mi van abban az esetben, ha az önkormányzat 9 millióból meg tudja csinálni a fejlesztést, akkor nem vehet fel hitelt?
   Válasz: A jelenlegi program a legalább 11 millió forint értékű beruházásokhoz nyújt hitelt, így 9 millió forintos beruházás esetében az MFB hitelt nem nyújt.
  8. Önerőnek beszámítható-e megvásárolt, vagy adományként kapott építőanyag (cserép, gipszkarton)?
   Válasz: Nem, az önrészt készpénzben kérjük igazolni.
  9. Az önerőnek mikor kell rendelkezésre állnia? Elég ha a 2004-es költségvetésben áll rendelkezésre?
   Válasz: A hitelszerződés megkötésekor rendelkezésre kell állnia az önrésznek. Az erre vonatkozó dokumentumokat legkésőbb eddig az időpontig kell benyújtani.
  10. A munka megkezdése mikor indulhat el? Lehetséges 2004-ben kezdeni a munkát?
   Válasz: Igen a hitel szerződés kötése utáni időpontban, az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásával megkötött építési szerződéseknek megfelelően, a kialakított ütemezés szerint lehetséges.
  11. 11.2. Adatlap 5. pontban lehet csak tőkét, kamat nélkül megadni? Elegendő a 11.2. Adatlap 6. pontban megjelölni a BUBOR+2 % vagy végig kell számolni 13 évre a kamatokat? (13 év a futamidő, melyből 3 év lehet a türelmi idő)
   A 11.2 adatlap 5. pontjánál, a visszafizetés tervezett üteménél csak a felvett hitelösszeget osszuk egyenlő részekre, vagy a fizetendő kamattal is számoljunk?
   Válasz: A fizetendő kamattal is számoljanak, azaz BUBOR+2%. 2003. március 31-én érvényes BUBOR 6,55% évente. A 11.2 adatlap 6. pontja esetén a kitöltéskor aktuális 6 havi BUBOR mértéke irányadó. A futamidő maximum 13 év (max. 3év türelmi idő + max. 10 év törlesztési idő ). A hivatalos BUBOR fixingek a http://www.mnb.hu/dokumentumok/bubor2.xls alatt érhetők el.
  12. 10% önrész rendelkezésre áll, 53% Céda támogatást pályázunk (C jellegű decentralizált támogatás, megyei területfejlesztési tanács, vissza nem térítendő állami támogatás) és 37% hitelt vennénk fel a beruházáshoz. Lehetséges a beruházás költségének egy részére pályázni?
   Válasz: Igen, lehetséges a beruházás költségének egy részére pályázni, de a folyósítás feltétele a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó szerződés bemutatása
  13. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról szóló 1991. évi XIX. törvény szerinti ("ÖNHIKI-s") önkormányzat vehet fel hitelt ebben a programban?
   Válasz: Önmagában az ÖNHIKI nem kizáró ok, ha minden más feltételnek megfelel az önkormányzat, akkor részt vehet a programban.
  14. Az önerő igazolásához elég az önkormányzat testületi döntése, vagy a számlavezető bank igazolása szükséges, arról, hogy elkülönített számláján tartja az önrésznek megfelelő összeget?
   Válasz: Kérjük a számlavezető bank igazolását a hitelszerződés megkötésekor.
  15. Amennyiben a tervezési költségekről már van számla, az elszámolható-e, a költségek között szerepeltethető-e? Ha igen, milyen dátumig visszamenőleg építhetők be ezek a költségek a pályázatba?
   Válasz: A számla értéke beszámítható, ha műszaki tartalom indokolja.
  16. A tartalék esetén a szokásos 10%-kal számolhat-e az önkormányzat?
   Válasz: A tartalék mértéke a műszaki tartalom függvénye
  17. A 11.8. adatlapnál, a felajánlott biztosítékoknál mit jelent az "érték"?
   Válasz: A 11.8. Adatlap kitöltésekor Zálogjog esetében "Könyv szerinti érték", "Forgalmi érték", "Lekötöttség mértéke" oszlopokat kell kitölteni.
   Bankgarancia, Kezességvállalás, Óvadék, Engedményezés, Egyéb esetében csak "Érték" oszlopot kell kitölteni.
  18. A pályázó egyházi jogi személy egyszerűsített éves beszámolót (pénztárkönyv) készít. Ki kell-e tölteni mind a 11.9.3 sz adatlap 4.és 5. mellékleteit is, vagy szabadon választott, hogy a kettő közül melyiket készíti el a pályázó?
   Válasz: Minden adatlapot kérünk kitölteni mely a pályázó gazdálkodásának megismeréséhez szükséges. Ebben az esetben a pályázó választása, hogy beszámoló készítési kötelezettségének megfelelően a 11.9.3 adatlap 4. vagy 5. mellékletét tölti ki.
  19. A pályázó egyházi jogi személy: a 11.9.3.sz. adatlap 3.mellékletében (mérlegterv) mi a vagyontárgyak, mint eszközök forrás ellentétele? Mi módon szükséges az eszközök mérlegtervben feltüntetett értékét alátámasztani? A pályázó tulajdonában levő eszközöket (ingatlan) tipikusan több évvel ezelőtt ajándékozás, öröklés útján szerezte, azok állaga nagymértékben módosulhatott a megszerzést követően. A pályázó nem készít mérleget, csak tételes, értéket nem tartalmazó vagyonleltárral rendelkezik?
   Válasz: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 218/2000. (XII.11.) Korm. rendelet az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól előírásainak megfelelően kérjük értelmezni és kitölteni az adatlapokat.
  20. Lehet-e a 10%-os önrészt a számlavezető banktól hitel formában felvenni?
   Válasz: Az önrésznek saját forrásból kell rendelkezésre állnia. Az önrésznek a hitel szerződés megkötésekor, a számlavezető bank által igazoltan, rendelkezésre kell állni pénzben (bankszámlán).
  21. A 11.1. pontnál: a fenntartó egyházmegye, melynek nincs adószáma. Kit írjunk be intézményt vagy egyházmegyét.
   Válasz: Mindig a fenntartó adatait kell beírni. Az egyházmegyének is valószínűleg van adószáma.
  22. A 11.1.15 pontnál "Tárgyévet megelőző két év"-nél miért van 4 oszlop?
   Válasz: Csak a tárgyévet megelőző 2 év adatait kell beírni.
  23. A 11.2.9. pontnál az intézménynek van hitele, a fenntartónak nincsen. Melyiket írjuk be?
   Válasz: A fenntartó hiteleit kell beírni.
  24. Árazott vagy árazatlan költségvetést kell a pályázóknak benyújtani?
   Válasz: Árazott költségvetést.
  25. Hány árajánlatot kell csatolni?
   Válasz: Egyet, melyet a fenntartó döntéshozatalra jogosult szerve elfogadott.
  26. Csökkenthető-e a felvenni kívánt hitel összege a pályázat benyújtása után, ha más pályázatot is nyerünk időközben?
   Válasz: Igen csökkenthető, de 10 millió Ft alá nem csökkenhet az összeg.
  27. Lehet-e a teljes költségvetésbe beépíteni (1) társadalmi munkát általános rezsi órabérrel számolva (2) lebontott építőanyag értéket belső számlával igazoltan<
   Válasz: Igen, műszaki szakértő fogja egyedileg megvizsgálni, hogy megfelelő-e. Ha nem megfelelő az értékelés, akkor elutasítja a teljes hitelkérelmet.
  28. Türelmi idő alatt kell-e kamatot számítani? Ha, kell számítani, akkor türelmi idő alatt, vagy után kell megfizetni a banknak?
   Válasz: A türelmi idő alatt a kamat felszámításra kerül, melynek megfizetése félévente esedékes.
  29. Rendelkezési tartási jutalék mennyi és meddig kell fizetni?
   Válasz: Max 0,2%/év és a hitel felvételig kell fizetni a szerződés megkötésétől.
  30. Lehet-e év végén fizetni a törlesztő részletet, 11.2.5. pont?
   Válasz: A kamatfizetés félévente esedékes, a tőketörlesztés évente is lehetséges.
  31. A 11.8. pontnál helyi adó bevétel engedményezése, mint árbevétel engedményezés, megfelel-e fedezetül felajánlott biztosítéknak?
   Válasz: Nem elfogadható, mivel az önkormányzat helyi adó bevétele nem tervezhető pontosan.
  32. Előtörlesztés lehetséges-e?
   Válasz: Lehetséges a hitelszerződésben meghatározott feltételek szerint.
 4. Pályázati cél, Műszaki
  1. A különböző pályázati célokat össze lehet-e vonni? Így lenne összesen 11 millió forint értékű a beruházás.
   Válasz: Igen, amennyiben például több kisebb értékű felújítási munka lenne szükséges, ezeket össze lehet vonni és egy pályázatként benyújtani. A pályázati célokat és munkálatokat külön-külön kell megjelölni és leírni.
  2. Több épületre kiterjedhet-e a pályázat?
   Válasz: Igen, ha egy iskolának több épülete van, úgy a fenntartó összevontan egy pályázatot nyújthat be ezekre. Amennyiben egy fenntartó több különböző iskolát tart fenn, úgy a pályázatokat célonként elkülönítetten, egy pályázatként lehet benyújtani.
  3. Jól gondolom-e, hogy kollégiumok is pályázhatnak? Óvoda pályázhat?
   Válasz: A kollégium és óvoda fenntartója pályázhat.
   A 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20.§ (1) bekezdésében meghatározott intézmények fenntartói nyújthatnak be pályázatot.
   "20. § (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei:
   a) óvoda;
   b) általános iskola;
   c) szakmunkásképző iskola, szakiskola (a továbbiakban együtt: szakiskola);
   d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola);
   e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola];
   f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
   g) diákotthon és kollégium [a továbbiakban: kollégium; az a) ? g) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény]."
   A fenntartó pályázhat, amennyiben megfelel a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§-a (1) bekezdésének 12. pontjában meghatározottak szerinti közoktatási intézményt fenntartó szervezet feltételnek, és amennyiben hitelképes és rendelkezik megfelelő biztosítékokkal a hitelfelvételhez.
   "12. fenntartó: az a jogi személy (helyi önkormányzat, állami szerv, egyházi jogi személy, felsőoktatási intézmény, vállalat, szövetkezet, alapítvány, társadalmi szervezet, nemzeti és etnikai kisebbségi érdekképviseleti szervezet, kisebbségi önkormányzat, egyesület és más jogi személy), illetőleg természetes személy (mint egyéni vállalkozó), amely, illetve aki a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és az e törvényben meghatározottaknak megfelelően a közoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik"
  4. Régi kollégium lebontása után a helyére új épület építésével lehet-e pályázni?
   Van-e arra elvi lehetőség, hogy egy településen lévő egyetlen - erősen leromlott állapotú, 100 éves - kollégium épület helyett újat építsenek egy másik, célszerűbb helyen? Valószínűleg ez mutatkozik az olcsóbb megoldásnak is.
   Válasz: Alapvetően korszerűsítés, hiányosságok felszámolása a hitel célja. Pályázni új épület létesítése céljából is lehet, ha gazdaságossági és oktatási szempontok is ezt indokolják.
  5. Megfelel-e a pályázati célnak konyha és étkező építése?
   Az iskolának egy leromlott állapotú "forfa" terme van, amely helyett négy osztálytermet alakítanánk ki új épületben. Van-e erre mód a pályázaton belül?
   Válasz: Bővítési átalakítási munkálatok megfelelnek a Pályázati kiírás 1. pontjában megjelölt hitel célnak. Konyha és étkező építése megfelel a hitel célnak.
  6. Mekkora méretű tornaterem, tornaszoba építhető?
  7. A nyílászáró csere, mint szigetelés belefér-e az első pályázható célok közé? Nyílászárók cseréje megfelel-e a hitel céljának?
   Válasz: Igen.
  8. "Telekhatáron belüli"-nek számít akkor a beruházás, ha az iskola telekkel határos, szintén önkormányzati (fenntartói) tulajdonú telekre történik a tornaterem építése?
   Válasz: Igen, ha rendezett a tulajdoni viszony, és az építési előírások ezt lehetővé teszik.
  9. Sportpálya burkolatának felújítása megfelel a hitel céljának?
   Válasz: Igen, a harmadik hitelcélnak felel meg.
  10. Régi elavult lemezradiátoraink vannak. Radiátorok cseréje megfelel a hitel céljának?
   Válasz: Igen, az második hitelcélnak felel meg, mint épületgépészeti rendszer korszerűsítés.
  11. Állaga miatt használaton kívül van egy közel 100 éves tornaszoba (60m2), melyet szeretnénk felújítani, mert nem felel meg az MSZ szabványnak. A szerény kereteink miatt a tervezett felújítás után is csak részben felel majd meg a 19/2002. (V.8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló jogszabálynak. Nem építési engedély köteles felújítással lehetséges-e pályázni?
   Válasz: Igen, ha az elvégzendő felújítási munkálatok, és a létrejött építmény megfelel a szabványoknak és minden építésügyi előírásnak, arra használatbavételi engedély kapható.
 5. Az előminősítés szempontjai
  1. Mit jelent pontosan, hogy "Térségi, vagy más nagyobb területi egységet ellátó közoktatási intézmények"? Beleférhet-e az, ha egy település iskolája gesztor intézményként két szomszéd településről is fogad tanulókat?
   Válasz: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§-a (1) bekezdésének 42. pontjában meghatározottak szerinti értelmezendő.
   "42. térségi feladat ellátása: térségi feladatot lát el a közoktatási intézmény, ha öt év átlagában szolgáltatásait legalább ötvenegy százalékban kettőnél több megyében, illetve a főváros határain kívül élők veszik igénybe."
  2. Mit jelent a "2003. szeptemberétől integrációs felkészítést bevezető iskolák" kifejezés?
   "39/E. § (1) Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók (a továbbiakban: integrációs felkészítésben részt vevő tanulók), akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben. Az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt az integrációs felkészítésben részt vevő tanulók összevonásával. E rendelkezések alkalmazásában a tanulók összevonását jelenti, ha
   a) a településen egy iskola működik, évfolyamonként egy osztállyal és az integrációs oktatásban részt vevő tanulók osztályon, osztálybontás esetén csoporton belüli aránya meghaladja az ötven százalékot,
   b) a településen több iskola működik, és azok közül bármelyikben az integrációs felkészítésben részt vevő valamennyi tanuló létszámának az iskolába járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya huszonöt százalékkal magasabb, mint az összes iskolában integrációs felkészítésben részt vevő tanulók létszámának az összes iskolába járó tanulók létszámához viszonyított aránya,
   c) az iskolában évfolyamonként több osztály működik, és évfolyamonként az egyes osztályokban integrációs felkészítésben részt vevő tanulók létszámának az osztályba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya eltérő az osztályok között, amennyiben ez az eltérés meghaladja a huszonöt százalékot.
   (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában iskola alatt mindig az azonos típusú iskolát kell érteni, beleértve a többcélú intézménynek az iskola típusának megfelelő intézményegységét is.
   (3) Az integrációs felkészítés az általános iskola első és ötödik, illetve a szakiskola kilencedik évfolyamain indítható.
   (4) Az integrációs felkészítésre egyebekben a 39/D. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a miniszter által kiadott pedagógiai rendszerben meghatározottak szerint a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot; a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot is oktatni kell."
   A 2002. évi LXII. törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről 3. számú melléklet "A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai" címmel 24. bd. pontja, a normatíva igénylésére is irányt mutat.
   "bd) A 2003/2004. tanévtől (először a 2003. költségvetési év utolsó négy hónapjára) e kiegészítő hozzájárulás háromszorosa igényelhető a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint vesz részt integrációs nevelésben, oktatásban.
   Nem igényelhető a hozzájárulás, ha a tanuló a 20. cc) pont szerint a Kt. 1999-ben megállapított 27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban vesz részt, vagy ha a 20. cd) pont szerint az Arany János Tehetséggondozó Programban vesz részt, vagy ha a 21. a) pont alapján különleges gondozás keretében nyújtott ellátásban részesül."
 6. Egyéb
  1. Ha egy adott önkormányzati vagyonkezelő részben rendelkezik fenntartói jogosítványokkal, akkor pályázhat-e?
   Válasz: Csak a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§ (1) bekezdésének 12. pontjában felsorolt közoktatási intézményt fenntartó szervezetek pályázhatnak.
  2. A kiírás 3. pontjában, a pályázati feltételek között szerepel, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan a pályázó tulajdona legyen. Ismert azonban, hogy a megyei önkormányzatok zömmel olyan intézményeket tartanak fenn, amelyek tulajdonjoga a települési önkormányzatoknál maradt. Ezek az intézmények különösen fejlesztésre szorulnának, azonban a tulajdonos önkormányzattal létrehozni kívánt együttműködési szándék eddig nem vezetett sikerre. Az ilyen - tehát települési tulajdonban lévő, de a megyei önkormányzat által fenntartott - intézmények fejlesztésére ki nyújthat be pályázatot?
   Válasz: A pályázó (fenntartó) tulajdonában kell lennie az intézménynek.
  3. A Közoktatási Törvény 33.§-ban megjelölt több célú intézmények, illetve közművelődési intézményekkel integrált általános művelődési központok pályázatban való részvételére van-e lehetőség a közeljövőben?
   Válasz: A 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§ (1) bekezdésének 12. pontjában felsorolt közoktatási intézményt fenntartó szervezetek pályázhatnak.
  4. Felsőoktatási intézmény pályázhat-e?
   Válasz: Nem, jelenleg közoktatási intézmények fenntartói pályázhatnak.
  5. Van-e egyedi keret, a pályázat elbírálása esetében a pályázat 10% szokott egyedi elbírálásra rendelkezésre állni?
   Válasz: Ebben a pályázatban nincsen egyedi elbírálásra külön keret.
  6. Ha önkormányzatunknak nem kötelező könyvvizsgálóval ellenőriztetni a beszámolókat, akkor most külön kell könyvvizsgálatot kérni?
   Válasz: Nem, elegendő a jogszabályok szerinti kötelezettségnek megfelelően elkészítet és a TÁH felé benyújtott beszámoló azoktól az önkormányzatoktól, akik nem kötelezettek könnyvizsgálatra
  7. Ha önkormányzatunk pályázik az egyik iskolával 2003. április 30-ig, pályázhat később egy másik iskolával is?
   Válasz: Igen, amennyiben megfelel a kiírás további feltételeinek.
  8. Tudnának olyan céget ajánlani, aki a pályázatot el tudná készíteni?
   Válasz: A pályázat elkészítése a fenntartó által foglalkoztatott vagy megbízott műszaki, oktatási, és beruházási szakértőinek hatásköre, a közbeszerzési és más törvényi előírásoknak megfelelően választhatóak ki a pályázat írók, vagy pályázat író cégek.
  9. A 11.1. adatlap 5. pontjánál a közreműködő pénzügyi tanácsadó a pályázatkészítő szervezet, vagy az a bankszakember, akivel jelen pályázat esetében az önkormányzat tartja a kapcsolatot?
   Válasz: A hitelfelvevő által alkalmazott pénzügyi tanácsadó adatai.
  10. A 11.1. adatlap 11. pontjánál a cégfelelős az az önkormányzati munkatársa, aki a számlavezető pénzintézettel tartja a kapcsolatot?
   Válasz: Nem, hanem a számlavezető bank munkatársa.
  11. Kettő megpályázott cél esetén elegendő az adatlapok egyes pontjainál ezt jelezni, vagy két külön pályázatot kell benyújtani?
   Válasz: Elegendő az adatlapok egyes pontjainál ezt jelezni, és egy pályázatot kérünk benyújtani.
  12. A 11.7. alatt szereplő a MEH felé küldendő kérelem mit tartalmazzon?
   Válasz: A 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a kamattámogatás igénybevételének feltételeire vonatkozó közleményt a MeH miniszter a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében teszi közzé. A tervek szerint a kamattámogatási igénynek tartalmaznia kell: az igényelt hitel összegét; a hitel futamidejét (év); a hitel futamidején belüli türelmi időt (év); a hitel visszafizetésének ütemét; a kamatlábat (a pályázat benyújtásakor érvényes 6 hónapos BUBOR + 2%); a kamat számított összegét; a kamatfizetés ütemét; a kamathoz kapcsolódó kamattámogatás összegét és ütemét.
  13. A 6.6. pont alatt Oktatás szakmai információk oktatási tevékenységgel kapcsolatos szakmai információkat kérdeznek. Nem világos előttem, hogy a tantárgy felosztással kapcsolatban milyen információra van szükség vagy a tantárgy felosztást kérdezi konkrétan.
   Válasz: Az ez évi tantárgyfelosztás másolatát. Például: a 2003. április 30-ig benyújtott pályázat esetén a 2002/2003-as tanévre vonatkozó tantárgyfelosztását.
  14. A 6.6. pont alatt "a pedagógus-tanuló arány alakulása az elmúlt 5 évre vonatkozóan" - itt statisztikai kimutatást kérnek?
   Válasz: Igen. Az alábbi táblázatot javasoljuk kitölteni:

   
  1998/1999
  1999/2000
  2000/2001
  2001/2002
  2002/2003
  Gyermekek száma          
  Pedagógusok száma          
  Egy pedagógusra jutó gyermekek száma          

  1. A 11.6. Adatlap, összesen vagy pontonként 3 oldal?
   Válasz: Összesen.
  2. Ha a MeH-től nem kérhet a pályázó kamattámogatást, mert nem szerepel a térsége a kormányrendeletben kihirdetett térségek között, akkor is 5 példányban kell beadnia a pályázatát 3. pályázati cél - tornaterem építése - esetében? (A kiírás szerint formai kizáró ok, ha nem 5 példányban történt a beadás)
   Válasz: Igen.
  3. Ugyanebben az esetben szükség van a kistérségi megbízott véleményére? (A kiírás szerint formai kizáró ok, ha ez a vélemény hiányzik.)
   Válasz: Igen.
  4. Minden példányhoz be kell-e adni a teljes műszaki tervdokumentációt?
   Válasz: Igen.
  5. Hány eredeti és hány másolat benyújtása szükséges?
   Válasz: Négy, illetőleg a 3. pályázati cél esetében öt teljesen eredeti ("kék" eredeti banki, tervezői, földhivatali stb. aláírás és pecsét) Minden lapon a pályázó "kék" színű hitelesítő kézjegyét (szignó) kérjük a bal alsó sarokban.
  6. A 8. pontban szereplő elektronikus elküldés (e-mail) vagy floppy lemez mit tartalmazzon, amit a pályázathoz mellékelünk?
   Válasz: A pályázati kiírás 11.1.-11.8. és 11.10. pont alatt lévő Adatlapokat kitöltve (Word formátumban) és a 11.9. Adatlapok közül a megfelelőt kitöltve (lehet gazdálkodó szervezet, önkormányzat, egyház, egyéb szervezet) (Excel formátumban). E-mailen a beruhazas21@okm.gov.hu címre várjuk az elektronikus változatot, vagy floppy lemezen a pályázathoz mellékleve (lehet floppy lemezen és e-mail-en is).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok