2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Kollégiumi Programja

2003. december 2.

Pályázat középiskolai kollégiumok és velük közösen pályázó érettségit adó középiskolák számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre


Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet középiskolai kollégiumok és partnerintézményként velük pályázó, érettségire felkészítő középiskolák számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre. A program anyagi feltételeit a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló törvény 3. sz. mellékletének 20. és 23. pontja fogja tartalmazni. A kollégiumnak a programban résztvevő tanulók nevelését, oktatását, ellátását az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján, az oktatási miniszter által kiadott oktatási program szerint kell megszerveznie. Ez az oktatási program a 2003/20. számú Oktatási Közlönyben megjelent - “Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszeréről” szóló - miniszteri közleményre épülő módon fogja meghatározni a 2004 szeptemberétől választható célkitűzések és módszertani elemek körét. A nyertes intézmények vállalják, hogy 2004. március 30-ig az Oktatatási Minisztérium szakértőivel közösen kidolgozzák az oktatási miniszter által kiadandó oktatási programot.

Az intézmények pályázhatnak a program 2004. vagy 2005. szeptember elsejétől történő megvalósítására. A 2005. szeptember elsejétől történő megvalósításra a 2004. év folyamán egy újabb pályázat kiírására is sor kerül.

Egy középiskolai kollégium és legalább három érettségire felkészítő középiskola együtt pályázhat. A program megvalósításáért elsősorban a program lebonyolításának vezetője, a középiskolai kollégium a felelős. (Ha a pályázó kollégium nem önálló intézmény, akkor a többcélú intézmény vezetője adhatja be a pályázatot.)

A pályázó, érettségire felkészítő középiskolák közül egy vállalja, hogy külön miniszteri engedély alapján – egyedi megoldásként – a 9. évfolyamon előkészítő osztályt indít. Az előkészítő évfolyam után a tanulók, amennyiben úgy döntenek és az átvétel feltételeinek megfelelnek, a tehetségüknek és az érdeklődésüknek megfelelő, a programba a kollégiummal együtt pályázó, valamelyik érettségire felkészítő középiskolába - átvétellel átkerülnek. A programba pályázó középiskoláknak szándéknyilatkozatban kell kijelenteniük, hogy biztosítják egymás között a tanulók átvételét.

A pályázó kollégium vállalja a programba felvett tanulók emelt normatív támogatás melletti, érettségiig történő nevelését, oktatását, ellátását. A programba olyan hátrányos helyzetű tanulók vehetők fel, akik a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39./D. § (5) - (6) pontjának megfelelnek, továbbá akik állami gondozottak, illetve akiket gyermekvédelmi intézkedésként lakásotthonokban, intézetekben vagy hivatásos nevelőszülőknél helyeztek el.

A pályázó kollégiumnak és érettségit adó középiskolának mellékelni kell fenntartója szándéknyilatkozatát arról, hogy támogatja az intézmény programban való részvételét. A későbbiek folyamán - az Oktatási Minisztériummal történő szerződéskötést megelőzően - az önkormányzati fenntartású intézmények esetében a szándéknyilatkozatokat képviselőtestületi határozatoknak kell követniük.

A beadandó pályázatnak tartalmaznia kell legalább egy, a “hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét segítő iskolán kívüli foglalkozást” (Közoktatásról szóló törvény 95. § (1) m)) folytató civil szervezetnek, alapítványnak, egyházi szervezetnek vagy roma közösségi háznak a programban való részvételéről szóló nyilatkozatát. (ld. 1. sz. melléklet).

Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek legalább három különböző statisztikai kistérségből legalább öt általános iskolával – olyanokkal, amelyek a 2003/04. tanévben a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39./D. és 39/E § alapján képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést indítottak – tartanak fenn kapcsolatot, ha az általános iskolák szándéknyilatkozatban vállalják az együttműködést iskolánként minél több 7-8. osztályos képesség-kibontakoztató felkészítésben részesülő diák továbbtanulásra való előkészítése céljából.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek megyei jogú város középiskoláját teszik elérhetővé a diákok számára.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek számszerű eredményeket tudnak felmutatni az alacsony iskolázottságú szülők gyermekeinek továbbtanulása területén.

Egyéb tudnivalók:

  • A pályázatokat 3 példányban kell elkészíteni (1 eredeti és 2 másolat).
  • Mellékletek:
  1. pályázati adatlap és együttműködési szándéknyilatkozat
  2. civil szervezet(ek) nyilatkozata(i)
  3. általános iskolák nyilatkozata
  4. kollégiumi és középiskolai fenntartók szándéknyilatkozata.
  • A pályázat beérkezési határideje: 2003. december 22., hétfő, 16 óra.
  • A határidőn túl érkezett pályázatokat a bizottság nem értékeli.
  • A pályázatokat az Oktatási Minisztérium által felkért szakértőkből álló bizottság bírálja el, és a pályázat eredményéről legkésőbb 2004. január 8-ig értesíti a pályázó intézményeket.
  • A pályázatot az Oktatási MinisztériumKözoktatási Helyettes Államtitkár Titkárságára postán kell eljuttatni (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.). A borítékra rá kell írni: “Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Kollégiumi Programja”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak az Oktatási Minisztériumban Derdák Tibortól (06-1-473-7378) vagy Fuszek Csillától (06-1-473-7692 vagy 06-1-473-7454).

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok