2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felhívás hátrányos helyzetű tanulók integrációját támogató programok kidolgozását végző munkacsoportokban való részvételre

2004. augusztus 9.
A jelentkezési határidő szeptember 13-ára módosult!
Európa itt épül
 
A Sulinova Kht. a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP 2.1.1) központi programjának lebonyolítójaként olyan fejlesztési programok kidolgozását tűzte ki célul, amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetű - különösen a roma -, továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási esélyegyenlőségének biztosításához.
A központi program a hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját segítő két komponensének programjai számos ponton kapcsolódnak.
A program sikeres megvalósítása érdekében szeretnénk a témával foglalkozó legalkalmasabb szakembereket megtalálni és felkérni a fejlesztésben való részvételre. Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen dolgoznának a hátrányos helyzetű tanulók integrációját támogató programok kidolgozását végző munkacsoportjainkban az alábbi területeken:
 1. Pedagógusképzési csomagok fejlesztése
 2. Pedagógus-továbbképzések és szakértői képzések fejlesztése és megvalósítása
  • Tanórai differenciálás heterogén csoportban
  • Kooperatív tanulás
  • Tevékenységközpontú pedagógiák
  • Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés
  • Hatékony tanuló megismerési technikák és patronáló rendszerek
  • Árnyalt tanulóértékelés a szülők bevonásával
  • Projektpedagógia
  • Drámapedagógia
  • Óvoda-iskola átmenet támogatása
  • Módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére, a lemorzsolódás kockázatainak felismerésére
  • Az integrált oktatás pedagógiai, jogi és társadalmi háttere (csak alapképzési csomag)
 3. Képzések kidolgozása és megvalósítása nem pedagógus szakemberek számára
  • Helyi döntéshozók számára
  • Kistérségi koordinátorok számára
  • Heterogén szakmacsoportok számára
  • Civil szervezetek számára
  • Közvélemény formálók (média)
  • Gyermekjóléti szolgálatok számára
A munkacsoportok az adott területeken működő szakmai műhelyek, gyakorló- és képző, továbbképző intézmények szakembereiből, a terület kiemelt kutatóiból állnak majd fel. A programok kidolgozására szakmai területenként 2-4 a képzési programok kifejlesztésében, illetve trénerek képzésében jártas szakembert kérünk fel.
 
A szakmai munkacsoportok feladatai:
 • Megalkotják az adott terület fejlesztési koncepcióját
 • A területhez kapcsolódó hazai valamint nemzetközi szakirodalmi bibliográfiát állítanak össze
 • Kifejlesztik az adott fejlesztési terület tartalmait, képzési programjait
 • Elkészítik a képzés akkreditációs alapítási és indítási dokumentációját
 • Elkészítik az intézményi adaptációt segítő munka és ütemtervet
 • Részt vesznek a képzők, mentorok továbbképzési anyagának elkészítésében
 • Bekapcsolódnak a képzésekbe
 • Részt vesznek a program értékelési rendszerének kidolgozásában
Az egyes munkacsoportok tagjai differenciált díjazásban részesülnek a műhelyben végzett munkától és időtől függően. Munkájukra ez év kora őszétől számítunk.
Szakmai önéletrajzot, és egy 3-4 oldalas írást várunk a jelentkezőktől, amely körüljárja, hogy az adott eszközök, és területen kifejlesztett képzések/továbbképzések miként segíthetik a hátrányos helyzetű tanulók oktatási integrációját. A jelentkezéseket a szakmai munkacsoportokba, az integracio@sulinova.hu címre várjuk 2004. szeptember 13-ig.
Szívesen állunk rendelkezésre bővebb felvilágosítással telefonon a 06-70-451-8798-as telefonszámon, illetve a fenti e-mail címen. A fejlesztési programokról részletesen tájékozódhat a www.hefop.hu honlapon.

Előre is köszönjük együttműködését!

Budapest, 2004. augusztus 4.

Tisztelettel:
Szendrey Orsolya
programvezető

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok