2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felhívás "jó gyakorlatok"-kal rendelkező óvodák, iskolák, gyakorló pedagógusok és programfejlesztő műhelyek számára

2004. augusztus 17.

A suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. 3.1.1-es központi programjához kapcsolódóan, az alapkészségek és kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének érdekében "jó gyakorlatok"-kal rendelkező Óvodák, iskolák, gyakorló pedagógusok és programfejlesztő műhelyek jelentkezését várja.

Európa itt épül

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program stratégiai irányai között kiemelt cél a népesség kulturális és képzettségbeli tudásszintjének emelése, s ennek részeként az alapképességek és kulcskompetenciák hatékony fejlesztése. A suliNova Kht. az NFT HEFOP 3.1.1. központi program megvalósítójaként olyan feladatokat kíván megoldani, melyek célja az alapkészségek és kulcskompetenciák hatékony fejlesztése a közoktatás egészére kiterjedő hatással. Az intenzív fejlesztés sikere érdekében teljes programcsomagokat dolgozunk ki (a megcélzott terület tanítására vonatkozó pedagógiai koncepció, programtanterv, tanulási modulok rendszere, pedagógiai értékelési rendszer, tanítási eszközök rendszere). Az oktatási programcsomagok az óvodai, iskolai nevelésben részesülő gyerekek közoktatásbeli sikerességét kívánják elősegíteni, megerősítve az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségeket, egyben növelve a munkaerő-piaci érvényesülés és a társadalmi beilleszkedés esélyét.

A suliNova Kht. feladatának tekinti, hogy a Programfejlesztési Központ munkájához kapcsolódóan megkezdje a pedagógiai gyakorlatban fellelhető, kompetencia-alapú, hangsúlyosan készség- és képességfejlesztő programok felkutatását is. Az a célunk, hogy a "jó gyakorlatok" támogatása, továbbfejlesztése, bemutatása és adaptációjának elősegítése fokozza a központi fejlesztés eredményeinek közoktatásbeli elterjedését, meghonosodását. Ebből a megfontolásból ajánlunk együttműködést óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak, munkaközösségeknek, iskolai műhelyeknek és szakmai-társadalmi szervezeteknek, akik és amelyek rendelkeznek már jó gyakorlatokkal, vagy fejlesztés alatt álló programokkal, programelemekkel. Olyan programokat keresünk,
  • amelyek erőteljesen és újszerű módon járulnak hozzá a szövegértési-szövegalkotási, a matematikai, logikai, az idegen nyelvi, a szociális, környezeti és életviteli, valamint életpálya-építési kompetenciák valamelyikének fejlesztéséhez;
  • amelyeket a gyakorlatban már kipróbáltak vagy kipróbálásra alkalmasak és a tanulók aktív bevonását teszik lehetővé;
  • amelyek az iskolai élet akár több területén (tanórán vagy azon kívül) használhatók;
A benyújtott dokumentáció lehet foglalkozásterv, tanórai modul, illetve modulrendszer, oktatási projekt vagy több éves egységet átfogó program, taneszköz rendszer is.

A fejlesztés követelményeinek megfelelő kész programok terjesztéséhez és széles körű alkalmazásához a suliNova Kht. NFT HEFOP 3.1.1-es programja azzal járul hozzá, hogy közös ajánló listát készít, információs felületet biztosít, anyagi támogatást nyújt számukra. A fejlesztés alatt álló programokat segíti teljes rendszerré szervezni, vagy - a szerzők egyetértésével és jogaik messzemenő figyelembevételével - beemeli készülő programcsomagjaiba.

A benyújtott dokumentumokat szakmai bizottság minősíti. Az írásos anyagok előminősítése után a jelentkezőket szakmai interjúra invitáljuk, ahol programjuk bővebb bemutatására van lehetőség. Ezt követően születik döntés a támogatás megítéléséről, annak módjáról, formájáról.

A jelentkezés módja: A kitöltött adatlapot két nyomtatott példányban és elektronikus formában is kérjük beküldeni. A jelentkezéshez szöveges ajánlás (lektori vélemény), referencia csatolandó.

Az adatlap személyesen átvehető a suliNova Kht. recepcióján (Budapest XIII., Váci út 37., 8. emelet), vagy letölthető az oldal alján található linkekről és a www.ptmik.hu honlapról.

A jelentkezés benyújtásának helye: suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., 1364 Budapest Pf. 254.
Kérjük, a borítékra írja fel a következőt: "Programfejlesztés - jó gyakorlatok, 3.1.1."

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2004. szeptember 13. (A továbbiakban a kiírás folyamatos, elbírálás negyedévenként.)

A jelentkezők értesítése az előminősítés eredményéről 2004. október 10-ig, majd negyedévenként, postai úton történik.

Részletes információkkal Berki Mária, a suliNova Kht. Programfejlesztési Központ munkatársa szolgál.
Telefonszám: 06-70-451-86-22;
(06-1-) 886-3982


Együttműködését/együttműködésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2004. augusztus 16.

Tisztelettel:
Puskás Aurél
programvezető
 
suliNova

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok