2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Jó gyakorlatok - NAT-2003

2004. augusztus 30.
A suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. az oktatási-képzési rendszer átfogó fejlesztése érdekében oktatási programcsomagok kidolgozásához programfejlesztők, gyakorló tanárok, programfejlesztő műhelyek és szakmai-társadalmi szervezetek jelentkezését várja.
A Nemzeti alaptanterv (243/2003. (XII. 17.) Kormány rendelet alapján) alapvető célkitűzése az iskolai oktatás - nevelés tartalmi megújulása és a pedagógiai kultúra magasabb szintre emelése. Ennek részeként különösen fontos, hogy az iskolák újra átgondolják közoktatási stratégiájukat, melynek részét képezi a fejlesztési programok kidolgozása és alkalmazása, a nevelés-oktatás tartalmának és módszereinek megújítása. A suliNova Kht. Programfejlesztési Központja fejlesztéseivel segíteni kívánja a közoktatás tartalmi és módszertani megújulását a műveltségterületek legfrissebb tudományos eredményeinek beépítésével. Mindez összhangban áll a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott közép- és hosszú távú céloknak megfelelő programokkal.

A suliNova Kht. Programfejlesztési Központja a tartalmi szabályozás középső szintjén kompetenciaközpontú, készség- és képességfejlesztő oktatási programok, programcsomagok, már meglévő "jó gyakorlatok" felkutatását, hasznosítását, adaptálását és kidolgozását indítja el. Ebből a megfontolásból ajánlunk együttműködést óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak, munkaközösségeknek, iskolai műhelyeknek és szakmai-társadalmi szervezeteknek, akik és amelyek rendelkeznek már jó gyakorlatokkal, vagy fejlesztés alatt álló programokkal, programelemekkel.

Olyan hazai és külföldi programokat keresünk,
  • amelyek a Nat-2003 fejlesztési koncepciójának megfelelnek (tudáskoncepció, készség-, képességközpontúság);
  • amelyeket a gyakorlatban már kipróbáltak vagy arra alkalmasak;
  • amelyek egy vagy több műveltségterületre, illetve tantárgyra kiterjedő oktatási programok, programelemek;
  • amelyek lehetnek tanórai modulok, illetve modulrendszerek; oktatási projektek, nagyobb vagy több éves tantervi egységeket átfogó programok, foglalkozástervek, óratervek, taneszköz rendszerek;
  • amelyek az iskolai élet valamely területén (tanórán vagy azon kívül) használhatók.
A benyújtott dokumentációt szakmai bizottság minősíti: Az írásos dokumentációk előminősítése után a jelentkezőket szakmai interjúra invitáljuk, ahol programjuk bővebb bemutatására van lehetőség. Ezt követően születik döntés a támogatás megítéléséről, annak módjáról, formájáról.
A fejlesztés követelményeinek megfelelő kész programok terjesztéséhez és széles körű alkalmazásához a suliNova Kht. azzal járul hozzá, hogy közös ajánló listára ("jó gyakorlatok") veszi fel azokat, információs felületet biztosít, és adott esetben anyagi támogatást nyújt számukra. A fejlesztés alatt álló programokat segíti teljes rendszerré szervezni, vagy - a szerzők egyetértésével és jogaik figyelembevételével - beemeli készülő programcsomagjaiba.

A jelentkezés módja: A kitöltött adatlap beküldése két nyomtatott és egy elektronikus példányban. A program bemutatásához szöveges ajánlás (lektori vélemény), referencia csatolandó.

Az adatlap és az értékelési szempontsor személyesen vehető át a suliNova Kht. recepcióján (Budapest, XIII. kerület Váci út 37. 8. emelet) vagy letölthető a www.sulinova.hu honlapról.

A jelentkezés benyújtásának helye: suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Programfejlesztési Központ, 1364 Budapest Pf. 254.

Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel:
"Jó gyakorlatok" - Nat-2003

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2004. szeptember 20. (a továbbiakban a meghirdetés negyedévenként folyamatos)

A jelentkezők értesítése az előminősítés eredményéről: 2004. október 31.

Részletes információk:
Berki Mária, suliNova Kht. Programfejlesztési Központ
Telefonszám: 06-70-451-8622, (06-1-) 886-3982

Budapest, 2004. augusztus 19.
Dr. Vass Vilmos
igazgató
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok