2024. február 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás "A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" címre

2010. december 17.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyílt pályázatot ír ki
 
„A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2010”
 
cím elnyerésére
 
A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek: a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége.
 
A pályázat célja:
 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
A pályázók köre:
Minden nappali tagozaton tanuló diák és hallgató, aki a pályázati kiírásban felsorolt kritériumoknak megfelel.
A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:
 
III. kcs. 1998-1999-ben születettek
IV. kcs. 1996-1997-ben születettek
V. kcs. 1994-1995-ben születettek
VI. kcs. 1991-1992-1993-ban születettek
(Kivétel az atlétika sportág, ahol 1992-1993-ban születettek)
VII. kcs. 2009/2010-es tanévben felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói.
 
A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. A korcsoport besorolásáról igazolást kell csatolni! (adatlapon található nyilatkozat) Az intézmény igazgatója, valamint a testnevelő tanár vagy az edző által aláírt pályázatot vagy a nappali tagozatos diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.
 
A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2009-2010-es tanévben:
 • a III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb;
 • az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb;
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá;
 • 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között hazai és nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek.
A pályázatok elbírálásánál csak az alábbi szervek, szervezetek által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.
 • Magyar Diáksport Szövetség,
 • Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség,
 • Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége),
 • Országos Sportági Szövetségek.
A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadjuk el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a Nemzeti Sportszövetség honlapján (www.nssz.hu).
 
Az elnyerhető támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak oklevelet kapnak.
 
A pályázatok elbírálása:
 • A pályázatokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által felkért független szakemberekből álló Értékelő Bizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál a tanuló, hallgató számára legkedvezőbb egy nemzetközi és egy hazai verseny eredményeit veszi figyelembe. Kérjük, hogy csak a pályázati lapon megjelölt versenytípusokat jelöljék meg, mert a bírálóknak csak azokat áll módjukban figyelembe venni.
 • A bírálók kizárólag az előzőekben jelzett országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják. Faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe venni!
 • Az értékelés során az értékelő bizottság csak az alábbi versenyeket veszi figyelembe: Világbajnokság, Európa-bajnokság, Univerziádé, Főiskolai Világbajnokság, Középiskolai Világbajnokság (ISF), Világkupa, AGFIS Világjátékok, (nemzetközi verseny kategória), hazai versenyek esetén: Felnőtt Országos Bajnokság, Korosztályos Országos Bajnokság, MEFOB, Diákolimpia. A felsorolásban nem szereplő versenyeket az értékelő bizottság nem veszi figyelembe.
 • A bírálók csak a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség által meghirdetett és jóváhagyott Diákolimpiai és Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságok eredményeit értékelik.
A felterjesztéseket a döntésben érintettek (testnevelő tanár, edző, intézményvezető) aláírásával is el kell látni és az alábbi címre kell benyújtani:
 
NEFMI
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
 
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2010.” pályázat
 
A pályázati dokumentáció:
3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat);
 • a döntésben érintettek aláírásával ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az adatlapon kérjük pontosan feltüntetni a versenyek pontos megnevezését, helyszínét, időpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon feltüntetett versenyek hitelességét a sportági szakszövetség, (a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) (aláírás, bélyegző) és az oktatási intézmény (aláírás, bélyegző) igazolja. Minden esetben kérjük a sportoló saját egyesületének és a sportági szakszövetségnek az igazolását (aláírás, bélyegző).
 • a Korcsoport igazolásáról nyilatkozat (adatlapon található) a szakszövetség, vagy a Magyar Diáksport Szövetség igazolásával (aláírás, bélyegző),
 • a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a pályázó 2009/2010-es tanévre vonatkozó eredményeiről (III.-VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
 • a leckekönyv 2009/2010-es tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazó oldal fénymásolata, az intézmény által hitelesítve (VII. korcsoport),
 • A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy eredeti, két másolat) példány beérkezik.
A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjáról érhető el.
 
Kérjük a bizonyítvány vagy leckekönyv másolatát a nevelési-oktatási intézménnyel hitelesíttetni! Csak az aláírással és bélyegzővel hitelesített másolatokat fogadjuk el!
 
A kért mellékletek nélkül, vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!
Hiányosan, de időben érkezett pályázatok esetében lehetőséget biztosítunk határidőn belül történő hiánypótlásra.
 
A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság elutasítja!
 
A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázat benyújtási határideje: 2011. január 21. (postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!
 
A nyertesekről az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján a Nemzeti Erőforrás Miniszter hoz döntést. A nyertes pályázók és az érintett intézmények a döntést követő 7 napon belül tájékoztatást kapnak. A teljes lista olvasható lesz az Interneten a www.nefmi.gov.hu honlapon.
 
Az elismerésben részesülő díjazottakat külön is értesítjük, s egyben meghívót is küldünk részükre.
 
„A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2010.” cím díjátadó ünnepségére,
amely 2011 márciusában kerül megrendezésre.
 
Egyéb információk:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információkért, valamint szakmai jellegű információkért a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban Sarinay Zoltán referenshez lehet fordulni a +36-1-795-4235-ös telefonszámon (munkanapokon 8.30–13, illetve 14–16 óra között, pénteken 8–14 óráig).
 
1. Az értékelés szempontrendszere
 
A sportági hazai és nemzetközi versenyeredményekért kapható pontszámok:
 
I. helyezés
II. helyezés
III. helyezés
IV. helyezés
V. helyezés
VI. helyezés
Olimpia
5000
4000
3500
3000
2500
2000
Világbajnokság
1500
1300
1000
900
800
700
Európa-bajnokság
Univerziádé
Gimnaziade
Főiskolai Világbajnokság
Középiskolai Világbajnokság (ISF)
Világkupa
800
700
600
400
200
100
AGFIS Világjátékok
Felnőtt Országos Bajnokság
800
700
500
300
200
100
Korosztályos Országos Bajnokság
700
500
300
100
50
20
MEFOB
700
500
400
300
200
100
Diákolimpia
700
500
400
100
50
20
 
Megjegyzés: A Világkupa eredményeket csak abban az esetben vesszük figyelembe, ha a versenyszámból az adott versenyidőszakban nem rendeztek korosztályos világversenyt (EB, VB). A tánccsoport, aerobic és a görkorcsolya sportágak nemzetközi eredményei a Világkupa kategóriában kerülnek értékelésre.
 
2. A tanulmányi eredmények pontozása:
 
A tanuló/hallgató tanulmányi eredményének átlaga kereken el kell hogy érje az értékelő táblázatban megjelölt alsó határt, pl. a 4.8-at 4.78 nem elfogadható, felfelé kerekíteni ebben az esetben nem lehet.
További esetekben a kerekítés szabályai érvényesek minden korcsoportban (ha pl. egy III. korcsoportos diák tanulmányi eredménye 4,84, akkor lefelé kerekítünk, s eredménye 1000 pontot ér, ha az eredmény 4,86, akkor felfelé kerekíthetünk, s eredménye 1300 pont.
 
III-IV. korcsoport:
Pontszám
5,00
1500
4,90
1300
4,80
1000
V-VI. korcsoport
Pontszám
5,00
1500
4,90
1300
4,80
1000
4,7
500
VII. korcsoport
Pontszám
5,0
1000
4,9
950
4,8
850
4,7
750
4,6
650
4,5
550
4,4
450
4,3
350
4,2
250
4,1
150
4,0
100
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok