2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati kiírás "A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" címre

2007. január 31.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága pályázatot ír ki

"A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2006"

cím elnyerésére.

A pályázat célja:
 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
A pályázók köre:
A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

II. korcsoport: 1995-1996-ban születettek;
III. korcsoport: 1993-1994-ben születettek;
IV. korcsoport: 1991-1992-ben születettek;
V. korcsoport: 1989-1990-ben születettek;
VI. korcsoport: 1987-1988-ban születettek, a középfokú iskolai tanulmányaik befejezéséig

VII. korcsoport
a 2005/2006-os tanévben felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói.

A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. A korcsoport besorolásáról igazolást kell csatolni! (adatlapon található nyilatkozat) Az intézmény igazgatója, a testnevelő tanár vagy az edző által aláírt pályázatot a nappali tagozatos diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2005-2006-os tanévben:
 • a II., III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb,
 • az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb,
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá
 • 2005. szeptember 1. és 2006. augusztus 31. között hazai és nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek.
 • A nemzetközi versenyek eredményeit csak az V-VI-VII korcsoportban veszik figyelembe a pályázat kiírói, kivétel a IV. korcsoportban a ritmikus gimnasztika, a sakk, az úszás, a torna és a tenisz sportág világversenyei.
A pályázatok elbírálásánál csak az országos szervek, illetve szervezetek (országos sportági szövetségek, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.
A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadjuk el. (www.nssz.hu)

A pályázathoz rendelkezésre álló összeg: 3.150.000 Ft,
A pályázati összeg forrása: 11/4/19. című fejezeti kezelésű előirányzat.
Az elnyerhető támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak emlékplakettet és oklevelet kapnak.

A pályázatok elbírálása:
 • A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért 10 tagú, független szakemberekből álló Bíráló Bizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál a tanuló, hallgató számára legkedvezőbb nemzetközi és hazai versenyek eredményeit veszi figyelembe. Kérjük, hogy csak a pályázati lapon megjelölt versenytípusokat jelöljék meg, mert a bírálóknak csak azokat áll módjukban figyelembe venni.
 • A bírálók kizárólag az országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják. Faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe venni!
 • A bíráló bizottság csak az olimpiát, a világ- és Európa-bajnokságot, - amennyiben az adott sportágban világ- és Európa bajnokság nem kerül megrendezésre - universiade-t, főiskolás vb-t, gymnasiade-t, a korosztályos világbajnokságot, Európa-bajnokságot és a Középiskolás Világjátékokat, valamint az AGFIS Világjátékokat tekinti a pályázat keretében nemzetközi versenynek, az egyéb nemzetközi versenyeken elért eredményeket nem veszi figyelembe.
A felterjesztéseket a döntésben érintettek (testnevelő tanárok, edzők, intézményvezetők) egyetértésével az alábbi címre kell benyújtani:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Közoktatási és Integrációs Pályázati Osztály
1374 Budapest, Pf. 564.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" pályázat

A pályázati dokumentáció:
3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat);
 • a döntésben érintettek aláírásával ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az adatlapon kérjük pontosan feltüntetni a versenyek megnevezését, helyszínét, időpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon feltüntetett versenyek hitelességét a sportági szakszövetség, (a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) (aláírás, pecsét) és az oktatási intézmény (aláírás, pecsét) igazolja.
 • a Korcsoport igazolásáról nyilatkozat (adatlapon található) a szakszövetség, vagy a Magyar Diáksport Szövetség igazolásával (aláírás, pecsét),
 • a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a pályázó 2005/2006-os tanévre vonatkozó eredményeiről (II.-VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
 • a leckekönyv 2005/2006-os tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazó oldal fénymásolata, az intézmény által hitelesítve (VII. korcsoport),
 • A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy példány eredeti, két példány másolat) beérkezik.
A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjairól érhető el: www.omai.hu, www.okm.gov.hu.

Kérjük a bizonyítvány vagy leckekönyv másolatát a nevelési-oktatási intézménnyel hitelesíttetni! Csak az aláírással és pecséttel hitelesített másolatokat fogadjuk el!

A kért mellékletek nélkül, vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!

A határidőn túl beérkezett és a formailag hibás (hiányosan kitöltött, mellékletek nélküli, hiányos mellékletekkel ellátott) pályázatokat a Bíráló Bizottság nem értékeli!

A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázat benyújtási határideje: 2007. február 26. hétfő (postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

Az értékelést az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért bíráló bizottság végzi. A bizottság által felterjesztett javaslatot az OKM közoktatási szakállamtitkára hagyja jóvá. A nyertes pályázók és az érintett intézmények 2007. április 30-ig tájékoztatást kapnak. A teljes lista olvasható lesz az Interneten, a www.okm.gov.hu és a www.omai.hu honlapokon.

Az elismerésben részesülő diákokat külön is értesítjük, s egyben meghívót is kapnak

"A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" cím díjátadó ünnepségére

amely 2007 májusában kerül megrendezésre.


Egyéb információk:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OKM Támogatáskezelőnél Kocsis Balázs pályázati szakreferens a 354-7550-es telefonszámon. (munkanapokon 8.30-12, illetve 13-16 óra között, pénteken 8-14 óráig.)

Szakmai jellegű információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán Tompa Ferenc szakmai referenstől kérhető a 473-7310-es telefonszámon munkanapokon 8.00-16.30 között (pénteken 8-14 óráig).

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok