2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására

2007. szeptember 24.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon -folyó, államilag elismert, -első vagy másoddiploma, és első tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányuló képzésben résztvevő, roma fiatalok számára.

1. A pályázat célja:
A pályázat célja a felsőfokú tanulmányokat folytató roma fiatalok képzési költségeihez történő hozzájárulás.

2. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben a 2007/2008-es tanév első félévére beiratkozott:
  • az első diploma, vagy a másoddiploma megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben legalább IV. évfolyamos, hátrányos helyzetű roma hallgatók, akik már hat félévet sikeresen elvégeztek, vagy
  • az első tudományos fokozat (Phd) megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben résztvevő II. évfolyamos, hátrányos helyzetű roma hallgatók, akik már két félévet sikeresen elvégeztek.
Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, kreditrendszerű képzés esetén az előző félévben 15 kredit pontnál kevesebbet teljesítő (kivéve, ha a megszerezhető kredit pont kevesebb, mint 15 kredit), valamint köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.
A keresztféléves képzésben résztvevő hallgatók a pályázaton nem vehetnek részt.

3. A jelen pályázaton felhasználható keret:
A jelen pályázaton felhasználható keret 5 000 000 Ft, amelynek pénzügyi fedezete a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/7/4/3 Nemzetiség, kisebbségi és integrációs programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kereten ténylegesen rendelkezésre áll.

4. A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:
önéletrajz (mivel a támogatást hátrányos helyzetű [k1] roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a körülményt és az etnikai hovatartozást tartalmazza);
eredeti igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és pecséttel ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről;
eredeti igazolás (aláírással és pecséttel ellátva) a képzési költségtérítés féléves összegéről;
a leckekönyv előző félévi hitelesített másolata;
a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata, (egyéb szervezet támogató javaslatát nem áll módunkban elfogadni);
a pályázati adatlap kitöltve, aláírva.

5. A pályázat benyújtása
A pályázatot 2007. október 20. (postabélyegző) az alábbi címre kérjük ajánlott küldeményként eljuttatni:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
"Képzési költségtérítési pályázat"
Budapest
Pf. 920
1244
Információ a (1) 301-3255-es telefonszámon kérhető.

A pályázati adatlap az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az OKM Támogatáskezelő honlapjáról tölthető le a www.okm.gov.hu vagy a www.okmt.hu címről.
A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2007. október 20-ig postára adja. A pályázatot egy eredeti, aláírt példányban kell benyújtani. A pályázati anyag eljuttatása során elkövetett mulasztásokért a felelősség a pályázót terheli.

6. A támogatás mértéke, módja
A támogatás közvetlenül annak a felsőoktatási intézménynek kerül folyósításra, amellyel a nyertes pályázó hallgatói jogviszonyban áll.
A pályázók részleges, vagy teljes képzési költségtérítési támogatásban részesülhetnek. Az első diplomát szerző pályázók támogatásának felső határa a képzési költségtérítés összege. A másoddiplomát, valamint az első tudományos fokozat (Phd) szerző pályázók a költségtérítésük 50%-át, legfeljebb 25.000 forint összegű támogatást nyerhetnek el.

Elbírálás
A pályázatról a Minisztérium által kijelölt Értékelő Bizottság javaslata alapján a Minisztérium államtitkára dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. november 15.

Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség, a hibás, hiányos, vagy határidőn túl érkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. Az a pályázó, aki a jelen pályázat alapján jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, két évig a Minisztériumtól semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.

A pályázók értesítése levélben: 2007. november 20.

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Pályázatkezelési Önálló Osztálya reklamációt csak abban az esetben fogadhat el, ha a pályázó a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldi meg.

8. Szerződéskötés
A pályázaton nyertes hallgató felsőoktatási intézményével állami intézmény esetén a Minisztérium, nem állami intézmény esetén az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága köt támogatási szerződést.
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2007. szeptember 20.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2008. január 31.[k1] Mit kell érteni ez alatt? Egyébként a hátrányos helyzet fogalma foglalt, azt a felsőoktatási törvény definiálja.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok