2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Oktatási és Kulturális Minisztériummal közösen versenyt hirdet "Duna Ismerettár" címen, az 5-13. évfolyamon tanuló diákok számára

2008. december 3.
A Duna Ismerettár
"Danube Box"
2008/09 tanévi versenykiírás

A verseny meghirdetője: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
A verseny célja: a Danube Box "Duna Ismerettár" program magyarországi bevezetése és ezáltal a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok segítése a Duna-medence teljes területén abban, hogy a tanulókat érdeklődővé tegyék a Duna-térség természeti és kulturális kincsei iránt. A Duna Ismerettár segítségével növeljék a tanulók környezettudatosságát, ébresszék fel bennük a Duna medence értékeinek megvédésére és fenntartható használatára irányuló fogékonyságot és tudatosságot.
A Duna Ismerettár a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) által készíttetett oktató és foglalkoztató csomag (tartalmáról részletesebb ismertető www.danubebox.hu honlapon található). A Duna Ismerettár feldolgozását részletekben ajánljuk és anyagából évente tervezzük a jelenlegihez hasonló verseny meghirdetését, a tapasztalatok birtokában továbbfejlesztve azt. Ez a tevékenység kapcsolódik olyan egyéb ismeretterjesztő, szemléletformáló és társadalmi részvételre ösztönző tevékenységeihez, mint például a Duna nap (minden év június 29-én) és a Duna Művészeti Mestere nemzetközi ifjúsági alkotói pályázat.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
 • kategória: 5-8. évfolyam (11-14 éves korcsoport)
 • kategória: 9-13. évfolyam (15-19 éves korcsoport)
Iskolák 3 fős csapatainak jelentkezését várjuk.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Jelentkezni a www.danubebox.hu honlapon keresztül történő regisztrációval lehet 2009. február 2-ig (az első forduló leadásának határidejéig).

A nevezésről automatikus visszaigazolást kapnak a regisztrációról a rendszertől a regisztrációkor megadott e-mail címre, egyúttal megkapják azt az azonosítót is, melynek segítségével a verseny egyes fordulóiban leadhatják a megfejtéseket.

Nevezési díj nincs!

Ajánlott irodalom:
"Danube Box", Duna Ismerettár tanári kézikönyve, interaktív CD ROM-ja, posztere és játékkártyái. A tanári kézikönyv a weboldalról elérhető és letölthető, az interaktív CD interneten keresztül használható. A Duna Ismerettár interaktív CD ROM-ja a jelentkezési lapon igényelhető.

A három forduló feladatait a Duna Ismerettár honlapján (www.danubebox.hu) tesszük közzé.

Fordulók:

1. Internetes forduló (teszt):
Megjelenése az interneten: 2009. január 12.
Megfejtési határidő: 2009. február 02. 24:00
Fő téma: Általános ismeretek a vízről és a Duna folyóról

2. Internetes forduló (teszt):
Megjelenése az interneten: 2009. március 2.
Megfejtési határidő: 2009. március 23. 24:00
Fő téma: Védett területek a Duna mentén

3. Internetes forduló (teszt, ill. kreatív feladatok) :
Megjelenése az interneten: 2009. április 1
Megfejtési határidő: 2009. április 22. 24:00
Fő téma: Kulturális ismeretek a Duna-mentén
Értesítés az országos döntőbe jutásról: 2009. május 10-ig.

4. Országos döntő: 2009. május 23. szombat
Országos döntő pontos időpontját és helyszínét a www.danubebox.hu honlapon közöljük.
A résztvevő csapatok és kísérőik utazási költségét a szervezők fedezik.
A Döntőben csak teljes létszámú csapatok vehetnek részt és nincs lehetőség a csapattagok cseréjére. Az Országos Döntőtől távolmaradó csapat a Szervezőkkel szemben kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A továbbjutás feltétele, módja:
A döntőben csak az a csapat vehet részt, melytől minden fordulóban érkezik jó megoldás.
Az egy intézményből érkező feltűnően hasonló megoldások a csapatoknak a további versenyből való kizárását eredményezhetik.
A három forduló összesített eredményei alapján az országos döntőbe kategóriánként a hét legjobb megfejtést beküldő csapat kerülhet.

Tanártovábbképzés
A csapatok felkészítő tanárai részére egy napos továbbképzést tervezünk a Duna Ismerttár használatáról Budapesten, 2008. december 12-én. (pontos időpontját, helyét hamarosan jelezzük a honlapon). Erre az érintettek igényének függvényében kerül sor, amit a gwpmo@gwpmo.hu e-mail címen kérünk jelezni.
A továbbképzésre való utazás költségeit, a szervezők nem fedezik.

Az eredmények közzétételének módja
A három forduló eredményeiről értesítést kapnak az iskolák és/vagy csapatok a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre, a döntőbe került csapatok névsorát közzé tesszük a www.danubebox.hu honlapon.
A döntő eredményeiről a verseny helyszínén és honlapján közvetlenül informálódhatnak a résztvevők, továbbá a KvVM (www.kvvm.hu) és az OKM (www.okm.gov.hu) honlapja is közzéteszi.

Nyeremények:
Az országos döntő kategóriánként első három helyezett csapatának tagjai természetvédelmi táborozáson vehetnek részt. A táborozástól távolmaradó csapat a Szervezőkkel szemben kártérítési kötelezettséggel tartozik.
Az országos döntőbe bekerült csapatok egy teljes Duna Ismerettár csomagot kapnak. A verseny döntőjén szereplő diákok valamennyien emléklapot kapnak, a legjobbak oklevélben és könyvjutalomban részesülnek. A kategóriák 1-7 helyezettjeinek felkészítő tanárai oklevelet, és tárgyjutalmat kapnak.

A jelentkezés (regisztráció) során a következő adatokat kérjük megadni:
 • Iskola neve, címe, elérhetősége, (telefon- és faxszám, elektronikus cím (e-mail),
 • Iskola OM azonosítója
 • Résztvevő csapatok fantázianeve
 • A versenyzési kategória megjelölése
 • A csapatok tagjainak alábbi adatai:
  • Név
  • Lakcím (állandó, ill. ideiglenes, ha bejelentett)
  • Születési hely, dátum
  • Anyja neve
 • Felkészítő tanár neve és elérhetősége (telefon- és faxszám, elektronikus cím)
 • A felkészítő tanár nyilatkozata arról, hogy a Versenyszabályzatban foglaltakat tudomásul veszik.
A verseny során kiosztásra kerülő díjak átvételére azok jogosultak, akik személyazonosságukat igazolják és ennek érdekében adataikat a regisztráció és a feladatok beküldése során pontosan megadják.

Egyéb szabályok
A Versenyzők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők személyes adataikat tárolják. A Szervezők kötelesek a játék során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a játékkal és a játékban együttműködő felek között információközlésre használhatják fel. A Szervezők az adatokat sem részben, sem egészben nem bocsáthatják harmadik fél rendelkezésére.
A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a verseny szabályait, a díjakat a Versenyzők egyidejű értesítése mellett módosítsák.
A Szervezők a versennyel kapcsolatosan semmiféle kártérítési és egyéb felelősséget nem vállalnak.
A Szervezők és a versenyben résztvevő együttműködők, valamint munkavállalóik és közvetlen családtagjaik a versenyben nem vehetnek részt.
A Szervezők, illetve a felajánlók magukra vállalják a verseny nyereményeit terhelő esetleges adó- és társadalombiztosítási terheket.
A tévesen vagy hiányosan kitöltött adatlapból származó követelések semmisek.

A szervezők elérhetősége:
A verseny bonyolítója: GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány:
Esetleges kérdéseiket a gwpmo@gwpmo.hu e-mail címen várjuk.

KvVM szakmai kapcsolat:
Bazsáné Dr. Szabó Marianne (E-mail: bazsane@mail.kvvm.hu)

OKM szakmai kapcsolat:
Simonyi István (E-mail: istvan.simonyi@nefmi.gov.hu)

A Duna Ismerettár program és a verseny fő támogatója: Coca Cola Beverages (Magyarország) Kft.

Hasznos ismeretbővítést és sikeres versenyzést kívánnak a Szervezők!
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok