2023. december 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás középiskolai kollégiumok és középiskolák számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre

2009. április 20.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja által nyújtott szolgáltatások tekintetében ellátatlan területnek minősülő Zala megyében, Hajdú-Bihar megyében vagy Békés megyében található középiskolai kollégiumok és partnerintézményként velük pályázó középiskolák - gimnáziumok és szakközépiskolák -, illetve kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmények és fenntartóik számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre.

A pályázók a program 2009/2010. tanév során történő előkészítését követően a 2010/2011. tanévtől indíthatnak 9. évfolyamot a program keretében.

A program tartalmának jogszabályi hátterét a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a rögzíti. A program szakmai megvalósítását mentor támogatja.
A programban való részvételhez kapcsolódó költségvetési támogatás feltételeit a Magyar Köztársaság adott évi költségvetéséről szóló törvény tartalmazza.
A kollégiumnak a programban résztvevő középiskolai tanulók nevelését, oktatását, ellátását a más jogszabályokban rögzítettek betartása mellett az oktatási és kulturális miniszter által közzétett "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja közlemény (a továbbiakban közlemény) szerint kell megszerveznie. A közlemény az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján az alábbi linken érhető el.

A programban való részvétel feltételei:
  • A pályázó kollégiumoknak rendelkezniük kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek alapján képesek teljesíteni a közleményben részletezett követelményeket.
  • A kollégiumnak biztosítania kell legalább három középiskola programba történő bekapcsolását, melyek közül egy vállalja, hogy miniszteri engedély alapján a 9. évfolyamon a programhoz kapcsolódó előkészítő évet megszervezi.
  • A kollégium vállalja, hogy a közleményben megfogalmazott követelmények alapján megszervezi a tanulók beiskolázását a programba.
  • A kollégium és a 9. évfolyamon előkészítő évet megszervező középiskola vállalja, hogy 2009. szeptember 30-ig egymással együttműködve elkészíti a program megvalósítását célzó komplex pedagógiai programot, amelybe beépíti a közleményben foglalt tartalmi elemeket.
Az előkészítő évfolyam után a tanulók - amennyiben úgy döntenek és az átvétel feltételeinek megfelelnek -, a kollégiummal együtt pályázó valamelyik középiskolába átvétellel átkerülnek. A programba pályázó középiskoláknak szándéknyilatkozatban kell kijelenteniük, hogy biztosítják a tanulók átvételét.

A programba azok a tanulók vehetők fel, akik megfelelnek a program jogszabályi kereteit rögzítő, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában szereplő feltételeknek.

A pályázóknak legalább három különböző statisztikai kistérségből legalább öt - elsősorban integrációs felkészítést folytató - általános iskolával kell kapcsolatot tartaniuk. Az általános iskolák szándéknyilatkozatban vállalják az együttműködést iskolánként minél több 7-8. évfolyamos, a programba való bekerülés feltételeinek megfelelő diák továbbtanulásra való előkészítése céljából.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik számszerű eredményeket tudnak felmutatni a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei továbbtanulása területén.

A pályázatnak tartalmaznia kell
A pályázatot legkésőbb 2009. május 31-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) egy eredeti és egy másolati példányban, postai úton kell eljuttatni az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Közoktatási Főosztály).

Kérjük, a borítékra írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja".

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodája közösen bírálja el és a pályázat eredményéről 2009. június 15-ig tájékoztatja a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatok érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak az Arany János Programiroda vezetőjétől, Tolnai Józseftől (tel.: 06-1-235-7299, e-mail: ajp@ofi.hu), Kövendi-Veress Erika szakmai referenstől (tel.: 06-1-235-7245, e-mail: ajp@ofi.hu) és Orbán Anikó referenstől (tel.: 06-1-473-7457, aniko.orban@nefmi.gov.hu)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok