2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

"A közoktatás fejlesztését szolgáló kutatások" című pályázat módosítása

2004. július 6.
A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága és az Oktatási Minisztérium megbízásából az OM Alapkezelő igazgatósága által meghirdetett "A közoktatás fejlesztését szolgáló kutatások" című pályázatban a beérkező észrevételek alapján pontosítottuk a pályázók körét.
Erről az oldalról már a módosított pályázati kiírás, a www.omai.hu honlapról pedig többi pályázati dokumentum (adatlap, űrlap stb.) tölthető le.Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága megbízásából az OM Alapkezelő Igazgatósága pályázatot hirdet "A közoktatás fejlesztését szolgáló kutatások" címmel.
 
A pályázat célkitűzései: A magyar közoktatás fejlesztése, kiemelten az alábbi területeken: tanítási és tanulásszervezési módszerek kidolgozása; a szervezetfejlesztés és a pedagógiai fejlesztés, valamint a pedagógiai kultúra változásainak nyomon követése az iskolákban; a pedagógusok szakmai kompetenciájának változásairól szóló kutatás; a közoktatás mérési, értékelési rendszerének fejlesztése.
 
Pályázatot az alábbi témákban lehet benyújtani
 • Tanítási és tanulásszervezési módszerek.
 • Szervezetfejlesztés és pedagógiai fejlesztés, a pedagógiai kultúra változásai az iskolákban.
 • A pedagógusok szakmai kompetenciáinak változásai.
 • A közoktatás mérési, értékelési rendszerének fejlesztése.
A pályázók köre:
pályázhatnak főiskolák és egyetemek neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó tanszékei, az OM kutatási feladatokat végző háttérintézményei, valamint pedagógiai szakmai- és szakszolgáltató intézmények, illetve a felsorolt intézmények szervezeti egységei.
Egy jogi személy több pályázatot is benyújthat.


A támogatás formája:
a sikeres pályázókkal az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (továbbiakban OM Alapkezelő) szerződést köt, a pályázati anyagában szereplő kutatási tanulmány megvalósítására, a pályázatban szereplő költségvetés elfogadásával, a pályázaton elnyert összegre.

Az egy pályázó által megpályázható támogatás felső határa: 2 500 000,- Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint.

Jelen pályázat során felhasználható teljes összeg: 33 500 000,- Ft, azaz harminchárommillió-ötszázezer forint.

A finanszírozás módja:
a nyertes pályázókkal az OM Alapkezelő szerződést köt, a támogatási összeg átutalása előfinanszírozott formában történik a 2004. év negyedik negyedévében.

A pályázati dokumentáció
 
7 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 6 példány másolat):
 • a pályázó intézmény aláírásával (bélyegző) ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap;
 • a kutatás célját, koncepcióját, módszereit, várható hasznosulását és ütemtervét tartalmazó, az adatlap mellékleteként benyújtandó űrlapot;
 • a költség-felhasználási tervet;
1 példányban beküldendő:
  • a pályázó jogi helyzetét alátámasztó dokumentumok hitelesített másolata
  • alapító okirat vagy alapszabály vagy társasági szerződés,
   • bejegyzésre vonatkozó bírósági végzés másolata (társadalmi szervezetek, belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok);
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt, meg nem fizetett köztartozása (köztartozásról szóló nyilatkozat - formanyomtatvány)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Oktatási Minisztériumtól kutatási tevékenységre kapott támogatással - amennyiben ilyenben részesült - a szerződésben előírtak szerint elszámolt (nyilatkozat kutatási támogatásról - formanyomtatvány)
Ezek közül elektronikus formában (CD vagy floppy) 1 példányban beküldendő:
 • a kitöltött adatlap és az űrlap,
 • a költség-felhasználási terv.
A fentiektől való minden eltérés esetén a pályázat formailag hiányosnak minősül, nem kerül szakmai elbírálásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati adatlap, űrlap, köztartozásról szóló nyilatkozat, nyilatkozat a támogatási összegről történő elszámolásról ) kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapján érhető el: www.omai.hu.

A pályázat benyújtása és elbírálása

 • Beadási határidő (a postabélyegző kelte): 2004. július 28. (Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!).
 • A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:
OM Alapkezelő Igazgatósága,
1374 Budapest,
Pf.: 564.
 • A borítékon fel kell tüntetni: "Közoktatás-kutatási pályázat".
A pályázatokat az OM és az MTA Pedagógiai Bizottsága által biztosított szakértői bizottság véleményezi és rangsorolja.

A pályázatok támogatásáról a beadási határidőt követő 40 munkanapon belül az Értékelő (Bíráló) Bizottság javaslata alapján az OM közoktatási helyettes államtitkára dönt. A döntésről a pályázókat írásban értesíti az OM Alapkezelő.

A támogatást elnyert kutatásokról 2005. június 15-ig teljeskörű pénzügyi elszámolást és beszámolót kell benyújtani. A záró-tanulmányainak beadási határideje: 2006. május 1.

Egyéb információk:
a pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OM Alapkezelő Igazgatóságánál Nagy Szilvia mb. osztályvezető a 343-05-86-os telefonszámon. (Munkanapokon 8.30 - 12.00, illetve 13.00 - 16.00 között, pénteken 14.00-ig).
Szakmai kérdésekben az OM Közoktatás-fejlesztési Főosztályán Balogh Lászlóné dr. vezető főtanácsos asszonyhoz fordulhatnak a 473-77-23-es telefonszámon.
 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ALAPKEZELŐ IGAZGATÓSÁGA
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok