2023. december 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2005. évi költségvetési támogatására

2005. július 28.
Az Oktatási Minisztérium nevében az OM Alapkezelő pályázatot hirdet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő országos tevékenységi körű oktatási-nevelési társadalmi szervezetek számára.

A pályázaton csak az Oktatási Minisztérium Közoktatási Helyettes Államtitkárságán nyilvántartott *) civil szervezetek pályázatát fogadjuk el

Pályázni lehet az alapszabályban meghatározott működési és az alaptevékenységet elősegítő oktatási és nevelési szakmai programmal amely megvalósítható országos szinten is.

2005-ben a pályázat támogatási kerete: 31,6 millió Ft (11/4/22 fejezeti kezelésű előirányzat)
Az elnyerhető min. összeg: 100 eFt; max. összeg: 800 eFt. A támogatás nem visszatérítendő.

A pályázatok főbb bírálati szempontjai:
 • A szervezet életében a folyamatosság, a folyamatos munka
 • Programok színvonala és szakszerűsége, látogatottsága
A pályázati dokumentáció:

3 példányban benyújtandó (1 eredeti, 2 másolat):
 • A pályázó cégszerű aláírásával (bélyegző) ellátott, hiánytalanul kitöltött űrlap, (az OMAI honlapról letölthető)
 • Az egyesületek 2004. évi szakmai tevékenységének rövid ismertetője (max. 3-5 oldal), mellékletek csatolhatók.
 • A 2005. évi szakmai programtervezet (max. 3 oldal) bemutatása, a megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezésének megjelölésével.
1 példányban benyújtandó:
 • A szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi a Bíróság által hitelesített végzés
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt, meg nem fizetett köztartozása (az űrlap az OMAI honlapról az adatlappal együtt letölthető)
A pályázat benyújtása kizárólag postai úton:
 • Beadási határidő: 2005. augusztus 29. 2400 óráig (Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:
  OM Alapkezelő Igazgatósága
  1374 Budapest, Pf.: 564
 • A borítékon fel kell tüntetni: "Társadalmi szervezetek pályázata 2005-Közoktatás"
A pályázatokról a társadalmi szervezetek által választott Bíráló Bizottság javaslata alapján a Közoktatási Helyettes Államtitkár dönt.
Az Oktatási Minisztérium a nyertes pályázókkal szerződést köt. Utalás a szerződéskötés után.
 
Eredményes pályázat esetén a szerződés mellékleteként az alábbi eredeti dokumentumokat kell megküldeni:.

 • Aláírási címpéldány vagy egyéb, az aláírási jogosultságot igazoló okirat
 • Inkasszó felhatalmazás
 • Az elnyert támogatási összeg felhasználását részletező költségvetés
Eredményhirdetésre legkésőbb a pályázatok beérkezésétől számított 45 napon belül kerül sor a www.omai.hu és a www.om.hu internetes honlapon.

Nem pályázhat az a közoktatásban működő társadalmi szervezet, amely a 2004. évi pályázatának támogatásával nem számolt el, vagy azt nem a célnak megfelelően használta fel.

A határidőn túl érkezett pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem támogatja.
A határidőn túl érkezett pályázatok nem részesülhetnek támogatásban. Hiányos pályázat esetén a hiánypótlás megtétele iránt az OM Alapkezelő intézkedik. A hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb 8 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik.

A nyertes pályázókkal az Oktatási Minisztérium köt támogatási szerződést. A támogató a nyertes pályázókkal a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg. Ha a kedvezményezettnek felróható okból a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül a szerződéskötésre nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.

Egyéb információk:
 
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt az OM Alapkezelőnél Németh István pályázati szakreferens ad a 301-3178-as telefonszámon.
 
Magyar Bálint s.k.
oktatási miniszter
 

 
* Az országos pedagógus szakmai, országos szülői, és országos diákszervezetek, amelyek alapszabályuk és bírósági nyilvántartásba vételük 30 napnál nem régebbi hitelesített másolatával a Közoktatási Helyettes Államtitkár Titkárságán bejelentkeztek, és kérték a szervezet nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételről a pályázat beadásának határidejéig írásban visszaigazolást kaptak.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok