2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2006. évi költségvetési támogatására

2006. május 10.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő országos tevékenységi körű oktatási-nevelési társadalmi szervezetek számára.
 
A pályázaton csak az Oktatási Minisztérium Közoktatási Helyettes Államtitkárságán bejelentkezett * civil szervezetek pályázatát fogadjuk el.
 
Pályázni lehet az alapszabályban meghatározott működési és az alaptevékenységet elősegítő, országos hatású oktatási és nevelési szakmai programmal, rendezvénnyel. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek témája illeszkedik a kormányprogramhoz, illetve a száz lépés kormányprogram közoktatást érintő feladataihoz, továbbá összhangban vannak a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás fejlesztési operatív program oktatási céljaival, és összhangban van az Oktatási Minisztérium közoktatás-fejlesztési koncepciójával.
 
Prioritást élveznek a gyermekek és tanulók hátrányos helyzetének csökkentését, a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók helyzetének javítását valamint az esélyegyenlőség megteremtését segítő szakmai programok.
 
2006-ban a pályázat támogatási kerete: 23 millió Ft (11/4/22 fejezeti kezelésű előirányzat)
Az elnyerhető min. összeg: 200 e Ft; max. összeg: 1 000 eFt. A támogatás nem visszatérítendő.
 
A pályázatok főbb bírálati szempontjai:
 • A pályázati anyag az egész éves munkát, tevékenységet tükrözzön.
 • A szervezet tevékenységéből ill. a programokból kiolvasható legyen az építkezés, a folyamatosság, a folyamatos munka.
 • Programok színvonala és szakszerűsége, látogatottsága: A programok szakmailag kapcsolódjanak a közoktatáshoz ill. a nemzetiségi oktatáshoz.
 • A szervezet költségvetése a megvalósítandó programokra vonatkozóan reális, strukturált és jól áttekinthető legyen.
A pályázati dokumentáció:
 
3 példányban benyújtandó (1 eredeti, 2 másolat):
 • a pályázó cégszerű aláírásával (bélyegzővel) ellátott, hiánytalanul kitöltött űrlap;
 • az egyesületek 2005. évi szakmai tevékenységének rövid ismertetője (max. 2 oldal). (1. sz. melléklet);
 • a 2006. évi szakmai programtervezet (max. 3 oldal) bemutatása, a megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezésének megjelölésével, kiemelve azon programot/tevékenységet, amelyre a támogatást kéri. (2. sz. melléklet);
 • tájékoztató a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról (3. sz. melléklet);
 • költségterv az igényelt támogatás összegéről (4. sz. melléklet) (lásd Segédlet).
1 példányban benyújtandó:
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt, meg nem fizetett köztartozása (az űrlap az OMAI honlapról az adatlappal együtt letölthetői) (5. sz. melléklet).
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati űrlap, a költségvetés-tervezetek, mellékletek) kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapján érhetők el:www.omai.hu
 
A pályázat benyújtása kizárólag postai úton:
 • Beadási határidő: 2006. június 10-én 2400 óráig (Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:
  Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
  1374 Budapest, Pf.: 564
 • A borítékon fel kell tüntetni: "Társadalmi szervezetek pályázata 2006-Közoktatás"
A határidőn túl érkezett pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem támogatja.
Hiányos pályázat esetén a hiánypótlás megtétele iránt az OM Alapkezelő intézkedik. A hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb az értesítést követő 7 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik. (hiánypótlás alatt pl. az űrlapról hiányzó adat bekérését értjük)
 
Az Oktatási Minisztérium a nyertes pályázókkal szerződést köt. Utalás a szerződéskötés követően történik.
 
Eredményes pályázat esetén a szerződés mellékleteként az alábbi eredeti dokumentumokat kell megküldeni:.
 1. Aláírási címpéldány vagy egyéb, az aláírási jogosultságot igazoló okirat (a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolat)
 2. Inkasszó felhatalmazás
 3. Megbízott létezését igazoló 30 napnál nem régebbi okirat (a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolat)
 4. Költségterv az elnyert támogatásról
Eredményhirdetésre legkésőbb a pályázatok beérkezésétől számított 60 napon belül kerül sor a www.omai.hu és a www.om.hu internetes honlapon.
 
Nem pályázhat az a közoktatásban működő társadalmi szervezet, amely a 2005. évi pályázatának támogatásával nem számolt el, vagy azt nem a célnak megfelelően használta fel.
 
Egyéb információk:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OM Alapkezelőnél Németh István pályázati szakreferens a 301-3178 telefonszámon.


* Azok az országos pedagógus szakmai szervezetek, szülői szervezetek ill. diákszervezetek amelyek - alapszabályuk és bírósági nyilvántartásba vételük igazolásával - a Közoktatási Helyettes Államtitkár Titkárságán az adott év március 31-ig bejelentkeztek.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok