2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

"A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója"

2005. október 5.
Az Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Sporthivatal, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége megbízásából az OM Alapkezelő Igazgatósága 2005-ben is pályázatot ír ki

"A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója"

cím elnyerésére.

A pályázat célja:
 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
A pályázók köre:
 
A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

II-III-IV. korcsoport: (1995-1990 között születettek)

10-15 éves korig.

V-VI. korcsoport: (1989-es születésűek, a középfokú iskolai tanulmányok befejezéséig)

16 éves kortól a nappali tagozatos középfokú iskolai tanulmányok befejezéséig.

VII. korcsoport

az adott tanévben felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói.

A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. Az intézmény igazgatója, a testnevelő tanár és az edző által aláírt pályázatot a nappali tagozatos diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2004-2005-ös tanévben:
 • a II., III., IV., V., VI. korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb,
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá
 • 2004. szeptember 1. és 2005. augusztus 31. között hazai és nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek.
A pályázatok elbírálásánál csak az országos szervek, illetve szervezetek (országos sportági szövetségek, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.

A pályázathoz rendelkezésre álló összeg: 5.000.000.- Ft,
A pályázati összeg forrása: 11/4/19. fejezeti kezelésű előirányzat.
Az elnyerhető támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak emlékplakettet és oklevelet kapnak.

A pályázatok elbírálása:
 • A pályázatokat az Oktatási Minisztérium által felkért 10 tagú, független szakemberekből álló Bíráló Bizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál a tanuló, hallgató számára legkedvezőbb nemzetközi és hazai versenyek eredményeit veszi figyelembe.
 • A bírálók kizárólag az országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják.
 • A bíráló bizottság csak az olimpiát, a világ- és Európa-bajnokságot, a világ és Európa kupát, - amennyiben az adott sportágban világ- és Európa-bajnokság nem került megrendezésre - universiade-t, főiskolás vb-t, gymnasiade-t, a korosztályos vb-t, eb-t és a Középiskolás Világjátékokat tekinti a pályázat keretében nemzetközi versenynek, az egyéb nemzetközi versenyeken elért eredményeket nem veszi figyelembe.
A felterjesztéseket a döntésben érintettek (testnevelő tanárok, edzők, intézményvezetők) egyetértésével az alábbi címre kell benyújtani:
 
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
1374 Budapest, Pf. 564.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" pályázat

A pályázati dokumentáció:
 
3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat);
 • a döntésben érintettek aláírásával ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap; a szakszövetség igazolásával (aláírás, pecsét) ellátva,
 • a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a pályázó 2004/2005-ös tanévre vonatkozó eredményeiről (II.-VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
 • a leckekönyv 2004/2005-es tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazó oldal fénymásolata, az intézmény által hitelesítve (VII. korcsoport),
 • az országos szervezetek (országos sportági szövetségek, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) által hitelesített versenyeredmények másolata.
A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjairól érhető el: www.omai.hu, www.om.hu.

Kérjük a bizonyítvány vagy leckekönyv másolatát a nevelési-oktatási intézménnyel hitelesíttetni! Csak az aláírással és pecséttel hitelesített másolatokat fogadjuk el!

A kért mellékletek nélkül, vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!

A határidőn túl beérkezett és a formailag hibás (hiányosan kitöltött, mellékletek nélküli, hiányos mellékletekkel ellátott) pályázatokat a Bíráló Bizottság nem értékeli!

A pályázat benyújtása és elbírálása
 
A pályázat benyújtási határideje: 2005. november 3. (csütörtök) (postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

Az értékelést az Oktatási Minisztérium által felkért bíráló bizottság végzi. A bizottság által felterjesztett javaslatot az OM közoktatási helyettes államtitkára hagyja jóvá. A nyertes pályázók és az érintett intézmények 2005. december 5 -ig tájékoztatást kapnak. A teljes lista olvasható lesz az Interneten, a www.om.hu és a www.omai.hu honlapokon.

Az elismerésben részesülő diákokat külön is értesítjük, s egyben meghívót is kapnak

"A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" cím díjátadó ünnepségére
amely 2005. decemberében kerül megrendezésre.

Az elbírálás szempontjai:
 
A tanulmányi eredményért az II.- VII. korcsoportban: maximum 500 pont, adható.
Az alap és középfokú nevelési-oktatási intézményekben a tanulmányi eredmény kiszámításakor a tanulók 2004/2005. tanévi második félévi osztályzatainak (a magatartás, szorgalom és fakultációs jegyek kivételével), a felsőoktatási intézményekben a két tanulmányi félév érdemjegyeinek számtani középértékét vesszük figyelembe.

A VII. korcsoportban a TDK tevékenységért (minimum 3 társintézmény részvételével rendezett konferencián elért helyezésért): maximum 500 pont adható. A VII. korcsoportban figyelembe vehető tanulmányi eredmény 4.0, vagy annál jobb.
A sportági hazai és nemzetközi versenyeredményekért kapható maximális, ill. minimális pontszámok: Olimpia: 2000, 300; Világbajnokság, Universiade: 1000, 100, Európa bajnokság: 800, 100; Nemzetközi "A" Utánpótlás VB-EB, Főiskolás VB: 600, 50; Világkupa: 500, 50; Felnőtt Országos bajnokság: 500, 50; Korosztályos országos bajnokság: 400, 50; Magyar Egyetemi Főiskolai OB, Diákolimpia: 400, 50;

Egyéb információk:
 
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OM Alapkezelő Igazgatóságánál Koós Bernadett pályázati szakreferens a 301-3173-as telefonszámon. (munkanapokon 8.30 - 12. illetve 13. - 16 óra között, pénteken 8-14 óráig.)

Szakmai jellegű információ az Oktatási Minisztérium Közoktatás-fejlesztési Főosztályán Tompa Ferenc szakmai referenstől kérhető a 473-7310-es telefonszámon munkanapokon 8.00-16.30 között (pénteken 8-14 óráig).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok