2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Mozgókép-médiatanár pályázat 2004

2004. április 14.

A Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht (KFPT Kht, Pilisborosjenő) az Oktatási Minisztériummal közösen pályázatot hirdet mozgókép- és médiatanárok képzésének támogatására. A Nemzeti alaptantervre épülő helyi tantervekkel összhangban, valamint az ajánlott kerettanterveknek megfelelően a 2004/2005-ös tanévtől minden általános iskolában és gimnáziumban kötelezően bevezetésre kerül a mozgóképkultúra és médiaismeret műveltségterület (ill. tantárgy) oktatása.

A pályázat célja: a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatására készülő tanárok szakmai felkészülésének elősegítése.

Pályázatot bármely iskolatípusban tanító tanár benyújthat, amennyiben az őt delegáló oktatási intézmény felelős vezetője pályázatát támogatja. Egy oktatási intézményből több pályázat is küldhető. A pályázaton elnyerhető összeg – a képzési formától függően – a teljes tandíj 40 vagy 50%-át, valamint egy 12.000 Ft értékű mozgókép és médiaismereti taneszköz-csomag díját tartalmazza. A tandíj fennmaradó részét és az egyéb, képzéssel kapcsolatos költségeket a tanárt delegáló intézménynek kell a pedagógus-továbbképzési normatívából vagy egyéb forrásból biztosítania.

A megpályázható képzések részvételi díja:

  • 120 órás akkreditált képzések: 60 - 90.000 Ft/képzés, melynek 50%-át lehet e pályázattal elnyerni
  • szakirányú továbbképzési szakok: 70 – 90.000 Ft/félév, melynek 40%-át lehet e pályázattal elnyerni

A jelen kiírással pályázható 120 órás akkreditált képzések 2004. szeptember közepétől 2005. május végéig, a szakirányú továbbképzési szakokon induló képzések 2004. szeptember közepétől 2006. május végéig tartanak. A szakirányú továbbképzési szakokra elnyerhető támogatást a sikeres pályázó a képzés teljes idejére megkapja.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlapon felsorolt 120 órás akkreditált, illetve szakirányú továbbképzési szakokra lehet.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltve, cégszerű aláírással (adatlap beszerezhető a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht Ügyfélszolgálati Irodától T: 06/26-537-500 telefonszámon, illetve letölthető a www.ptmik.hu internetes címről);
  • a pályázó önéletrajzát (különös tekintettel végzettségére, képesítéseire, eddigi tanári munkásságára, a mozgókép-médiatanári feladatok ellátásával kapcsolatos elképzeléseire);
  • a mozgókép és médiaoktatás bevezetésével (ill. annak esetleges előzményeivel) kapcsolatos elképzeléseket (tanórai keretek, tervezett óraszámok, fakultáció, érettségire való felkészítés szándéka) ill. tényeket (az iskolában dolgozó szakképzett tanárok, a tárgy oktatásának bevezetése, érettségi, szaktárgyi tanulmányi versenyen való tanulói részvétel, filmklub stb.).

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik

  • a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatását – úgy az általános iskolákban, mint a középfokú oktatásban – a minimálisan előírtnál magasabb óraszámban, önálló órakeretben kívánják megvalósítani;
  • a tárgy bevezetését az érettségi követelményrendszer figyelembe vételével tervezik meg.
  • olyan pedagógusok, akik 120 órás akkreditált továbbképzést végeztek Mozgókép és médiaismeretből vagy jelenleg végzik (és erről igazolást mellékelnek pályázatukhoz) és szakirányú továbbképzési szakra adják be pályázatukat

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani!

A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2004. április 28.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.
2097 Pilisborosjenő, Fő u. 1.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: “mozgókép-médiatanár 2004.”!

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok