2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás nemzetiségi anyanyelvi tankönyvek elkészítésére

2004. május 11.

Az Oktatási Minisztérium megbízásából a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. pályázatot hirdet könyvkiadóknak, valamint nemzetiségi anyanyelvi, népismereti tankönyv írására vállalkozó szerzőknek.


A pályázat célja a kisebbségi nyelv és irodalom, valamint népismereti tankönyvek biztosítása a nemzetiségi oktatás számára a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

Az 1. számú melléklet szerinti kisebbségi nyelv és irodalom, valamint népismereti tankönyvek tervezeteit (szinopszis vagy teljes kézirat) a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997.(XI. 5.) MKM rendelet részét képező irányelvek mellékleteiben megjelent Anyanyelv és irodalom részletes követelményeinek megfelelően kell elkészíteni.

Pályázni lehet az alábbiak szerint összeállított szinopszissal, illetve teljeskézirattal.

Szinopszis beadása esetén a pályázat tartalmazza:

 1. az elkészítendő könyv pedagógiai koncepcióját;
 2. a tervezett fejezetek felsorolását;
 3. egy részletesen kidolgozott fejezetet, ebben megjelölve az ábrák, táblázatok, illusztrációk helye, mérete, jellege (vonalas rajz, fotó, diagram stb.);
 4. a könyv megjelenésére vonatkozó elképzelést (méret, színek száma, a különböző célú szövegek megkülönböztetésének módja stb.);
 5. a könyv használatát megkönnyítő, kiegészítő elemek (táblázatok, mutatók, kislexikon stb.) tervezett körét.

Teljes kézirat beadása esetén a pályázat tartalmazza:

 1. az elkészítendő könyv pedagógiai koncepcióját;
 2. a könyv címoldalát;
 3. részletes tartalomjegyzéket, amelyből a címek hierarchiája is kiolvasható;
 4. előszót, amely a könyv használatával kapcsolatos ajánlásokat, tanácsokat tartalmazza;
 5. a fejezetekre tagolt főszöveget, ebben megjelölve az ábrák, táblázatok, illusztrációk helye, mérete, jellege (vonalas rajz, fotó, diagram stb.);
 6. ábrák, táblázatok, illusztrációk sorszámozott jegyzékét, amely alapján azonosítható a szövegben való elhelyezkedésük;
 7. különféle mutatókat (név, tárgy stb.);
 8. a könyv megjelenésére vonatkozó elképzelést (méret, színek száma, a különböző célú szövegek megkülönböztetésének módja stb.);
 9. szerkesztő által gondozott kézirat esetében a szerkesztői jelentést.

A pályaműveket két nyomtatott és egy digitálisan rögzített példányban kell benyújtani.

A pályaművek beadási határideje a pályázat megjelenését követő 42. nap (postabélyegző kelte).

A pályaműveket munkaidőben a kiíró székhelyén (2097 Pilisborosjenő, Fő utca 1.) lehet leadni, illetve oda kell postai úton eljuttatni.

A leadott pályaművek elfogadásáról az országos kisebbségi önkormányzatok által delegált szakértők tartalmi bírálata és javaslata alapján az Országos Kisebbségi Bizottság dönt. A döntésről a pályázókat – a beadás határidejétől számított egy hónapon belül – értesíti a kiíró.

A szakértők az értékelésnél a tankönyvvé nyilvánítás során alkalmazott tartalmi bírálati szempontok szerint járnak el. Az elfogadott pályázatok benyújtójával a pályázat kiírója szerződést köt.

A végleges kézirat leadásának 2004. október 1-jét követő időpontját a megkötendő szerződések fogják rögzíteni.

A megkötésre kerülő szerződésekben a szerzői díj – a szerzők számától függetlenül – szerzői ívenként:

 1. antológia, szöveggyűjtemény esetében 35000 Ft,
 2. olvasókönyv, munkafüzet esetében 70000 Ft,
 3. eredeti, önálló mű esetében 90000 Ft.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás:

 • szakmai, tartalmi kérdésekben az érintett kisebbségi önkormányzat oktatási referensétől,
 • technikai kérdésekben a kiírótól (tankonyviroda@okm.gov.hu)

kérhető.

Budapest, 2004. május 10.

Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.
Tankönyv- és Taneszköziroda


1. számú melléklet a nemzetiségi anyanyelvi, valamint népismereti tankönyvek írására meghirdetett pályázathoz

Sor-szám

Tantárgy

Évfolyam

Oktatási forma*

Max. terj. A/5 ívben

Cím

Bolgár nyelv

1

Bolgár nyelv

9

n

23

Bolgár nyelv II. rész

Görög nyelv

2

Görög nyelv

1–2.

n

25

Nyelvkönyv

3

Görög nyelv

1–2.

n

15

Nyelvi munkafüzet

4

Görög nyelv

3–4.

n

25

Nyelvkönyv

5

Görög nyelv

3–4.

n

15

Nyelvi munkafüzet

6

Görög nyelv

5–6.

n

25

Nyelvkönyv

7

Görög nyelv

5–6.

n

15

Nyelvi munkafüzet

8

Görög nyelv

7–8.

n

25

Nyelvkönyv

9

Görög nyelv

7–8.

n

15

Nyelvi munkafüzet

10

Görög nyelv

9–12.

n

30

Nyelvkönyv

11

Görög nyelv

9–12.

n

25

Nyelvi munkafüzet

Horvát nyelv

12

Horvát anyanyelv

3.

n

15

Olvasókönyv

13

Horvát anyanyelv

3.

n

10

Nyelvi munkáltató tankönyv

14

Horvát anyanyelv

6.

n

18

Olvasókönyv

15

Horvát anyanyelv

6.

n

13

Nyelvi munkáltató tankönyv

16

Horvát anyanyelv

7.

k

18

Irodalom

17

Horvát anyanyelv

7.

k

13

Nyelvtan

18

Horvát anyanyelv

7.

k

10

Nyelvi munkafüzet

19

Gradistyei horvát anyanyelv és irodalom

8.

n

10

Nyelvi munkafüzet

20

Gradistyei horvát anyanyelv és irodalom

8.

n

13

Nyelvkönyv

21

Horvát nyelv és irodalom

9.

k

23

Irodalom

22

Horvát nyelv és irodalom

9–12.

k

13

Leíró nyelvtan

23

Ének-zene

5.

n

10

Ének-zene

24

Horvát anyanyelv

9.

n

13

Nyelvkönyv

25

Horvát anyanyelv

9.

n

10

Nyelvi munkafüzet

26

Horvát anyanyelv

4.

n

15

Olvasókönyv

27

Horvát anyanyelv

4.

n

10

Nyelvi munkáltató tankönyv

Német nyelv

28

Német nyelv és irodalom

5.

n

13

Nyelvkönyv

29

Német nyelv és irodalom

5.

n

10

Nyelvi munkafüzet

30

Német nyelv és irodalom

9.

n

23

Olvasókönyv

31

Német nyelv és irodalom

9.

n

13

Nyelvkönyv

32

Német nyelv és irodalom

9.

k

23

Irodalom

33

Német nyelv és irodalom

9.

k

13

Nyelvkönyv

34

Német nyelv és irodalom

10.

k

23

Irodalom

35

Német nyelv és irodalom

10.

k

13

Nyelvkönyv

36

Német nyelv és irodalom

10.

n

23

Olvasókönyv

37

Német nyelv és irodalom

10.

n

13

Nyelvkönyv

38

Német nyelv és irodalom

3.

k

15

Olvasókönyv

39

Német nyelv és irodalom

3.

k

9

Nyelvi munkafüzet

40

Német nyelv és irodalom

4.

k

15

Olvasókönyv

41

Német nyelv és irodalom

4.

k

9

Nyelvi munkafüzet

42

Német nyelv és irodalom

11.

k

23

Irodalom

43

Német nyelv és irodalom

11.

k

13

Nyelvkönyv

Román nyelv

44

Román nyelv

6.

n

13

Román nyelv

45

Román nyelv

6.

n

10

Román nyelvi munkafüzet

46

Román nyelv és irodalom

6.

k

18

Román nyelv (és irodalom)

47

Román nyelv és irodalom

6.

k

10

Román nyelvi munkafüzet

48

Román nyelv és irodalom

9.

k

23

Román irodalom

49

Román nyelv és irodalom

9.

k

10

Román nyelvi munkafüzet

50

Román nyelv

7.

n

13

Román nyelv

51

Román nyelv

7.

n

10

Román nyelvi munkafüzet

52

Román nyelv és irodalom

7.

k

18

Román nyelv (és irodalom)

53

Román nyelv és irodalom

7.

k

10

Román nyelvi munkafüzet

54

Román nyelv és irodalom

10.

k

23

Román irodalom

55

Román nyelv és irodalom

10.

k

10

Román nyelvi munkafüzet

56

Román nyelv és irodalom

9–12.

k

25

Román nyelvi feladatgyűjtemény

57

Román nyelv és irodalom

2–4.

k

30

Román olvasókönyv

58

Román nyelv és irodalom

2–4.

k

20

Román nyelvi munkafüzet

59

Román nyelv

2– 4.

n

20

Román nyelvi munkafüzet

Szerb nyelv

60

Szerb nyelv és irodalom

3.

k

15

Olvasókönyv

61

Szerb nyelv és irodalom

4.

k

15

Olvasókönyv

62

Szerb nyelv és irodalom

5.

k

18

Olvasókönyv

63

Szerb nyelv és irodalom

7.

k

18

Olvasókönyv

64

Szerb nyelv és irodalom

2.

n

15

ABC-s (Bukvar) olvasókönyv

65

Szerb nyelv és irodalom

3.

n

15

Szerb nyelvkönyv (olvasókönyv és nyelvkönyv)

66

Szerb nyelv és irodalom

3.

k

9

Munkafüzet

67

Szerb nyelv és irodalom

4.

k

9

Munkafüzet

68

Szerb nyelv és irodalom

5.

k

10

Irodalmi munkafüzet

69

Szerb nyelv és irodalom

7.

k

10

Irodalmi munkafüzet

70

Szerb nyelv és irodalom

2.

n

9

Munkafüzet az írás oktatásához

71

Szerb nyelv és irodalom

3.

n

9

Munkafüzet

72

Szerb nyelv és irodalom

5.

n

18

Szerb nyelvkönyv (olvasókönyv és nyelvkönyv)

73

Szerb nyelv és irodalom

5.

n

10

Munkafüzet

74

Szerb nyelv és irodalom

3.

k

10

Nyelvi munkatankönyv

75

Szerb nyelv és irodalom

4.

k

10

Nyelvi munkatankönyv

76

Szerb népismeret

30

Népismereti tankönyv

Szlovák nyelv

77

Szlovák nyelv és irodalom

11.

k

23

Irodalom

78

Szlovák nyelv és irodalom

12.

k

23

Irodalom

79

Szlovák nyelv és irodalom

11–12.

k

30

Szöveggyűjtemény

80

Szlovák nyelv és irodalom

9–12.

k

30

Szlovák társalgás

81

Szlovák nyelv és irodalom

11.

k

13

Nyelvkönyv

82

Szlovák nyelv és irodalom

11.

k

10

Nyelvi munkafüzet

83

Szlovák nyelv és irodalom

12.

k

13

Nyelvkönyv

84

Szlovák nyelv és irodalom

12.

k

10

Nyelvi munkafüzet

85

Szlovák nyelv és irodalom

1.

n

15

Olvasókönyv

86

Szlovák nyelv és irodalom

2.

n

15

Olvasókönyv

87

Szlovák nyelv és irodalom

3.

n

15

Olvasókönyv

88

Szlovák nyelv és irodalom

4.

n

15

Olvasókönyv

89

Szlovák nyelv és irodalom

7.

n

18

Ének-zene

90

Szlovák nyelv és irodalom

2.

k

15

Olvasókönyv

91

Szlovák nyelv és irodalom

3.

k

15

Olvasókönyv

92

Szlovák nyelv és irodalom

3.

k

10

Nyelvkönyv

Szlovén nyelv

93

Szlovén nyelv és irodalom

3.

n

15

Olvasókönyv

94

Szlovén nyelv és irodalom

3.

n

10

Nyelvtan munkatankönyv

95

Szlovén nyelv és irodalom

4.

n

15

Olvasókönyv

96

Szlovén nyelv és irodalom

4.

n

10

Nyelvtan munkatankönyv

97

Szlovén nyelv és irodalom

1.

n

15

Tanári kézikönyv a képes nyelvkönyvhöz

98

Szlovén nyelv és irodalom

7.

n

18

Olvasókönyv

99

Szlovén nyelv és irodalom

8.

n

18

Olvasókönyv

100

Szlovén nyelv és irodalom

11.

n

23

Irodalom

101

Szlovén nyelv és irodalom

5.

n

13

Nyelvtan munkatankönyv

102

Szlovén nyelv és irodalom

6.

n

13

Nyelvtan munkatankönyv

103

Szlovén nyelv és irodalom

7.

n

13

Nyelvtan munkatankönyv

104

Szlovén nyelv és irodalom

8.

n

13

Nyelvtan munkatankönyv

105

Szlovén nyelv és irodalom

11.

n

13

Nyelvkönyv

106

Szlovén nyelv és irodalom

12.

n

23

Irodalom

107

Szlovén nyelv és irodalom

12.

n

13

Nyelvkönyv

108

Szlovén nyelv és irodalom

1–4.

n

25

Irodalmi szöveggyűjtemény

* Az oktatási forma kódjai: n: nyelvoktató; k: kétnyelvű-tannyelvű

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok