2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a nevelési-oktatási intézmények vezetőihez, pedagógusaihoz középiskolai diákok pénzügyi és gazdasági ismereteinek fejlesztésére

2010. április 30.

A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (továbbiakban: Pénziránytű alapítvány) pályázatot hirdet a középiskolai diákok pénzügyi kultúrája fejlesztésének támogatására. A pályázat célja, hogy támogassa azokat a középfokú oktatási intézményeket, amelyek vállalják, hogy az iskola oktatási programjai között helyet biztosítanak az Öngondoskodás Alapítvány és a Magyar Nemzeti Bank együttműködésével kidolgozott Pénzügyi Oktatási Program (POP) bevezetésének, oktatásának. A pályázó intézmények emellett vállalják, hogy csatlakoznak a Pénziránytű Alapítvány kezdeményezésére, az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával 2009-ben elindított „Pénziránytű iskola” hálózathoz, melynek célja a gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek oktatásában résztvevő, és annak elterjesztésében szerepet vállaló oktatási intézmények összefogása.

 

 

A pályázók köre:

 

Pályázhatnak belföldi székhelyű, OM azonosítóval rendelkező középfokú oktatási intézmények (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) legalább két pedagógus részvételével.

A támogatás 9-12. évfolyamon tanuló diákok számára, tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozások szervezésére és megvalósítására használható fel.

 

 

A megpályázható támogatás összege:

 

Pályázatonként bruttó 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, ezen belül:

- 100.000 Ft, azaz százezer forint, melyet az intézmény a program bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtésére fordíthat (tananyagok sokszorosítása, eszköz- és anyaghasználat stb.)

- 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint, melyet – az intézmény által kijelölt -, a programban résztvevő pedagógusok kapnak meg.

 

Jelen pályázat során a pályázati úton felhasználható keretösszeg maximális összege:

Bruttó 30 millió forint.

 

A részletes pályázati felhívás és a további pályázati dokumentációk a www.penziranytu.mnb.hu és a www.penziskola.hu weboldalakon egyaránt elérhetők. A pályázati anyag elektronikus formában kitölthető és kinyomtatható.

 

Kérjük, MINDEN PONTRA választ adva készítse el pályázatát!

 

A támogatás formája:

A sikeresen pályázó oktatási intézményekkel a Pénziránytű Alapítvány szerződést köt a kiírt pályázatban megjelölt oktatási program bevezetésére, valamint a pályázaton elnyert összeg felhasználására. Az oktatásban résztvevő tanárokkal az Alapítvány közvetlen megállapodást köt.

 

A finanszírozás módja:

A támogatási összeg folyósítása az alábbiak szerint történik:

Az oktatási intézmények számára biztosított bruttó keretből 100.000 Ft, azaz százezer forint 2 részletben 2011. június 30-ig kerül folyósításra, az alábbi megbontás szerint:

- a teljes összeg 50%-a 2010. augusztus 31-ig,

- további 50%-a 2011. június 30-ig.

Az oktatásban részt vevő tanárok számára biztosított bruttó keretből 400 ezer, azaz négyszázezer forint 3 részletben 2011. július 31-ig kerül folyósításra az alábbi megbontás szerint:

- a teljes összeg 12,5%-a 2010. augusztus 31-ig,

37,5%-a 2011. február 28-ig,

50%-a 2011. július 31-ig.

 

A pályázatnak nincs regisztrációs díja, valamint nem kell az intézményeknek önrészt biztosítaniuk. A támogatási összegek átutalásának feltétele a teljesítési dokumentáció benyújtása és annak az Értékelő Bizottság által történő elfogadása.

Az oktatási intézmények számára a tananyagok hasznosítására és megvalósítására biztosított feltételek megteremtésére fordítandó összeg második részlete folyósításának feltétele a teljes keret felhasználását igazoló számlák Alapítványnak történő előzetes benyújtása.

 

 

A pályázat elnyeréséhez szükséges feltételek

 

 1. Pályázhatnak belföldi székhelyű, OM azonosítóval rendelkező középfokú nevelési-oktatási intézmények legalább két pedagógus részvételével. A támogatás 9-12 évfolyamon tanuló diákok számára, tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozások szervezésére és megvalósítására használható fel.
 2. A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy – mintaiskolai jelleggel - intézményközi kapcsolatrendszerüket felhasználva közreműködnek az oktatási programmal kapcsolatos információk más oktatási intézményeket célzó elterjesztésében, hozzájárulva a program ismertségének növeléséhez.
 3. A támogatást elnyerő intézmények hozzájárulnak, hogy a Pénziránytű Alapítvány az oktatási program eredményeit, valamint a programban részt- vevő intézmények nevét szabadon publikálja, valamint helyi és időbeni korlátozás nélkül - a hatályos jogszabályi előírásokat betartva – felhasználja.
 4. A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy a Pénziránytű Alapítvány kijelölt kapcsolattartóján keresztül érkező egyedi média megkereséseket lehetőség szerint – amennyiben az nem sérti az intézmény érdekeit, illetve a tanárok és a diákok személyiségi jogait -, teljesítik.
 5. A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy az oktatási programra vonatkozó média megkeresésekről haladéktalanul tájékoztatják a Pénziránytű Alapítvány kijelölt kapcsolattartóját, és a feltett kérdésekre csak az Alapítvány kijelölt kapcsolattartójának írásos engedélye birtokában válaszolnak.
 6. A nyertes intézmények vállalják, hogy csatlakoznak a 2009-ben elindított „Pénztiránytű iskola” hálózathoz, melynek célja a gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek oktatásában résztvevő, és annak elterjesztésében szerepet vállaló oktatási intézmények összefogása.

 

A pályázati programban megvalósítandó szakmai tevékenységek:

 

 1. A pályázó, a Pénzügyi Oktatási Programot korábban még nem oktató tanároknak részt kell venniük a Pénziránytű Alapítvány által szervezett programbevezető felkészítésen. A képzés célja, hogy a tanárok megismerjék az elektronikus oktatási tananyagot, és megszerezzék az oktatásához szükséges pénzügyi ismereteket. (Az ingyenes képzések várható ideje 2010. augusztus és november, valamint 2011. január, helyszínük Budapest.)
 2. A program bevezetésének illeszkednie kell a tanév rendjéhez. A programban résztvevő tanulócsoport(ok)nak minimum 30x90 (illetve 60x45) percet kitevő iskolai foglalkozási időkeretben kell csoportos foglalkozáson részt vennie, amely folyamat jelleggel épül be a 2010/2011-es tanév iskolai programjába.
 3. A program oktatásának módját az iskola határozza meg: rendszeres tanórai, szabadidős, tömbösített, illetve tanórán kívüli időkeretben és az iskola pedagógiai programjához legalkalmasabbnak ítélt formában.
 4. A program bevezetéséhez a nyertes iskola köteles részletes tervet készíteni a program oktatásának formájáról, kereteiről, a programba bevont tanulócsoport/okról, a munka pontos időbeli ütemezéséről, melyet a Pénziránytű Alapítvány részére elektronikus formában 2010. július 31-ig kell megküldeniük.
 5. A nyertes pályázók vállalják, hogy az oktatásban részt vevő diákok számára biztosítják a tanév során megrendezendő online befektetési játékon való részvétel lehetőségét és biztosítják az ahhoz szükséges technikai feltételeket.
 6. A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy a programban résztvevő diákok számára biztosítják és aktívan támogatják az oktatási program keretében elsajátított ismeretek sikeres elsajátításának értékelését szolgáló programokban való részvételt.
 7. Az iskola a projekt megvalósításának időszakában biztosítja az Alapítvány által felkért szakemberek számára - a szakmai monitoring részét képező - betekintési jogot a program szakmai megvalósításába.

 

A fenti követelmények teljesítése a folyósított támogatás felhasználásának feltétele, így azok hiányos, vagy határidőn túli teljesítése, illetve nem teljesítése a támogatás automatikus megvonásával jár.

 

 

A pályázat érvényességének feltételei

 

 1. Minden oktatási intézmény csak egy pályázatot nyújthat be.
 2. A programba bevont tanulócsoport minimális létszáma 15 fő.
 3. A pályázathoz mellékelni kell az intézmény alapító okiratát.
 4. A pályázat mellékletét kell képeznie egy maximum 2 oldalas koncepciónak, arról, hogy milyen keretek között, milyen ütemezésben tervezi az iskola megvalósítani az oktatási program végrehajtását. Az anyagnak tartalmaznia kell:
  • a diákok oktatásának tervezett óraszámát és ütemezését;
  • a foglalkozások tervezett módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak leírását;
  • az iskola milyen formában és eszközökkel biztosítaná a program későbbi fenntarthatóságát;
  • az iskola pedagógiai programjához való illeszkedését,
  • az iskola az új, kísérleti tananyag oktatása során milyen potenciális problémákat azonosít és miként tervezi megoldani ezeket.
 5. A pályázathoz csatolni kell egy, a programban való részvételre és a pályázati feltételek elfogadására vonatkozó szándéknyilatkozatot az intézmény fenntartójának támogató nyilatkozatával együtt.
 6. A pályázathoz csatolni kell a pályázó tanárok szakmai önéletrajzát.
 7. A pályázat érvényességének további feltételeit a pályázati dokumentáció részét képező nyilatkozatok rögzítik.

 

Hiányos pályázati dokumentáció megküldése esetén a Pénziránytű Alapítvány elektronikus levél formájában hiánypótlásra vonatkozó felhívást kezdeményez. A hiányzó dokumentumoknak a felhívást követően, legfeljebb 3 munkanapon belül az Alapítványhoz be kell érkeznie. A hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítő pályázók anyagai nem kerülnek elbírálásra.

 

A pályázat benyújtása:

 

A pályázati dokumentációt postai úton, elsőbbségi küldeményként 1 példányban, és elektronikus levélben (MS Word dokumentumként) kell benyújtani (a postabélyegző kelte): 2010. május 21-ig.

A pályázatot a következő címre kell eljuttatni: Pénziránytű Alapítvány, 1054, Budapest, Szabadság tér 8-9. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pénzügyi Oktatási Program 2010” pályázat.

Az elektronikus levelet az alábbi e-mail címre kell küldeni: szalaygy@mnb.hu

 

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati dokumentáció, amely tartalmazza az adatlapot, nyilatkozatokat) elektronikus úton elérhetőek és szabadon letölthetőek a következő honlapokról: www.penziranytu.mnb.hu, www.penziskola.hu.

 

A pályázat elbírálásának szempontjai

 

 1. Országos és iskolatípusonkénti reprezentáltság elérése
 2. 2. Szakiskolai programok kiemelt támogatása
 3. Az elbírálás során előnyben részesülnek azon pályázó iskolák:
  • amelyek a 2009/2010-es tanévben részt vettek a Pénzügyi Oktatási Program oktatásában;
  • amelyek a 2009/2010-es POP programban részt vett iskolák ajánlásával érkeznek;
  • amelyek korábban már csatlakoztak a Pénziránytű iskolahálózathoz;
  • amelyekben már korábban is megvalósult a diákok széles körét aktivizáló, sikeresnek minősíthető innováció;
  • amelyek mögött olyan képzői, oktatói csoport áll, amely részt vett már pénzügyi tematikájú oktatási anyag tanításában, és személyes tapasztalata van a közoktatáson belül a tehetséggondozás területén;
  • amelyek vállalják regionális mintaiskolai szerep betöltését;
  • amelyek közgazdasági, kereskedelmi, marketing, valamint üzleti adminisztráció szakirányú képzést nem nyújtanak;
  • amelyek diákjai részt vettek a Magyar Nemzeti Bank által szervezett „Monetary – közgazdálkodj okosan” címmel megrendezett középiskolai vetélkedőn, illetve annak elődöntőjébe is bejutottak;
 4. A pályázat elbírálása során előnyt jelent a tanórai, interaktív, játékos elemeket felhasználó és/vagy készségfejlesztő programok iskolai szervezése.
 5. A Pénziránytű Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott pályázatokat elutasítsa, illetőleg a pályázati dokumentációkban rögzítettek pontosítása és a szerződési feltételek kidolgozása érdekében a pályázóval tárgyalást folytasson.

 

Egyéb információk:

 

A Pénziránytű Alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen pályázati felhívást bármikor, indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, vagy visszavonja, illetőleg, jogában áll úgy dönteni, hogy az eljárás eredményeképpen egyik pályázóval sem köt szerződést. A pályázók pályázatuk benyújtásával kötelesek elfogadni, hogy az előzőekben említettekkel, illetőleg egyébként a pályázati felhívással és a pályázatukkal összefüggésben a Pénziránytű Alapítvánnyal szemben semmiféle megtérítési vagy kárigényt nem érvényesíthetnek.

 

Azok az iskolák, amelyek a Pénziránytű Alapítvánnyal kötött szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik, a további támogatásra való jogosultságukat elvesztik, és az addig folyósított támogatási összeget kötelesek visszafizetni.

 

A pályázat eredményéről a beadási határidőt követő 20 munkanapon belül a Pénziránytű Alapítvány által felkért szakértőkből álló Értékelő Bizottság javaslata alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt.

 

A döntésről a pályázókat a Pénziránytű Alapítvány írásban értesíti, illetve a nyertes pályázók listáját a döntést követő két napon belül a www.penziranytu.mnb.hu és www.penziskola.hu honlapon közzéteszi.

 

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további kérdésekben Sz. Pap Judit, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumi titkára nyújt tájékoztatást. (Telefon: 06-1-428-2632, munkanapokon 9.30-12.00, illetve 13.00-16.00 óra között, e-mail: szolnokinej@mnb.hu)

 

 

1. sz. melléklet

 

2. sz. melléklet

 

Pályázati űrlap

 

Nyilatkozatok

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok