2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM megbízásából a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium pályázati felhívást tesz közzé a magyar GLOBE iskolák számára, a 2008-2009. tanévi GLOBE program működtetésének támogatására

2008. október 20.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából
a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
pályázati felhívást
tesz közzé
a magyar GLOBE iskolák számára,
a 2008-2009. tanévi GLOBE program működtetésének támogatására
 
2009-GL.
 
A GLOBE-program eredményes fenntartására az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) támogatásával és megbízásából a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, mint a Magyar GLOBE Központ pályázatot hirdet a magyarországi GLOBE-iskolák számára.
 
Cél: A magyar GLOBE iskolák 20082009. tanévi tevékenységének támogatása.
A pályázat célja elősegíteni az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített környezettudatosságát olyan oktatással, neveléssel, amely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a környezeti nevelés eredményességét, így különösen a GLOBE program fenntartásának biztosítása és a résztvevő iskolák környezeti nevelő munkájának, a programért felelős tanároknak a tevékenysége során felmerülő költségekhez történő hozzájárulás
 
Pályázhatnak a GLOBE programban résztvevő és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények fenntartótól függetlenül.
 
A rendelkezésre álló pályázati keret 2 millió Ft, amelyet az OKM biztosít a GLOBE- program sikeres folytatásához. A pályázati támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény XX. fejezet 11. cím 4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása nem előirányzata, 1. részfeladat (Egészségfejlesztési stratégia feladatai, drogpervenciós feladatok, környezettudatos nevelés programja).
 
Az iskolák által megpályázható összeg legfeljebb 300 000 Ft.
Az elnyert támogatás személyi és dologi költségekre is fordítható. A személyi (bérjellegű, megbízásos) kifizetések nem haladhatják meg az elnyert támogatás 50%-át.
 
Beküldési határidő:
A pályázat beküldésének határideje 2008. november 14.
 
A pályázatokat a GLOBE szakértői bizottság (a továbbiakban: kuratórium) értékeli, együttműködve a GLOBE programot támogató OKM-mel és Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal.
A pályázatok elbíráláskor a kuratórium figyelembe veszi az iskola eredményeit és a terveit.
A kuratórium előnyben részesíti a programhoz újonnan csatlakozott GLOBE iskolákat.
 
A jelen felhíváshoz mellékelt
·   pályázati adatlapot (1. számú melléklet),
·   költségvetési űrlapot (3. számú melléklet),
·   nyilatkozatot (4. számú melléklet) kitöltve, valamint
·   a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint elkészített tartalmi beszámolót az iskola eddigi tevékenységéről és terveiről
 
elektronikus úton (email: judit@biboi-khalas.sulinet.hu) és egy példányban postai úton is a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium címére kell megküldeni.
 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hibás, hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.
 
A pályázatról 2008. november 22-ig dönt a kuratórium.
 
Az eredményeket 2008. november 24-ig a http://globe.superweb.hu/ honlapon tesszük közzé.
 
A nyertes intézményekkel 2008. november 30-ig a Bibó István Gimnázium köt támogatási szerződést, majd a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül a támogatási összeg átutalásra kerül.
 
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2008.december 01.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2009. április 10.
 
Elszámolás:
A pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (tartalmi beszámolót, számlamásolatot, bérjellegű és megbízásos kifizetések igazolását) a kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumba kell megküldeni legkésőbb 2009. április 20-ig a támogatási szerződésben foglaltak szerint.
 
Az elszámolással kapcsolatban további tájékoztatást Tápai Tiborné gazdasági vezető ad. Címe: judit@biboi-khalas.sulinet.hu
Telefonszáma: 77-422-760/13 , faxszáma:77-424-955.
 
Eredményes munkát kívánunk.
 
A pályázatok beküldésének címe:
 
GLOBE Program
Bibó István Gimnázium
6400 Kiskunhalas
Szász Károly u. 21.
 
 
A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet szabályai az irányadóak.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok