2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázatot hirdet a 2007-2008. tanévben a Közoktatás Minőségéért Díj elnyerésére

2008. január 24.
A pályázat célja

A pályázat célja - az oktatási miniszter 3/2002. (II.15.) OM rendelete alapján - a közoktatási minőségfejlesztés területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó közoktatási intézmények tevékenységének elismerése.

A Közoktatás Minőségéért Díjat a 2007-2008. tanévben meghirdetett Pályázati Felhívásban Kiválóság Díj kategóriában ítélik oda.

A Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság kategóriájának célja, a Teljes körű Minőségirányítás (TQM) alkalmazásában és az önértékelésen alapuló minőségfejlesztésben élen járó, kiváló szervezeti működést mutató intézmények elismerése.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén működő, közoktatási feladatokat ellátó, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvény 20. § (1. és 2. bekezdés) hatálya alá tartozó nevelési-oktatási intézmény.

A Közoktatás Minőségéért Díj elnyerésére a 2007-2008. tanévben a Kiválóság Díj kategóriában nyújtható be pályázat.

A Partnerközpontúság Díj kategóriában már pályázott intézmények is, amennyiben teljesítik a Kiválóság Díj követelményrendszerét benyújthatnak pályázatot a Kiválóság Díj kategóriában.

A Kiválóság Díj kategóriában oklevelet nyert intézmény 1 pályázati évig, ezüst és bronz fokozatot nyert intézmény 2 pályázati évig, arany fokozatot nyert intézmény 3 pályázati évig nem pályázhat a Közoktatás Minőségéért Díjra.

A pályázat benyújtása

A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges Pályázati jelentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges információt tartalmazó Pályázati Útmutató 2008. január 25-től beszerezhető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől (1051 Budapest, Dorottya u. 8. telefon: (06-1)-235-7200, e-mail: kmd@ofi.hu), továbbá a meghirdetés napjától elérhető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu).
A pályázás feltételeiről általános tájékoztatót tart az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Az általános tájékoztató ideje: 2008. február 18.

A pályázat elkészítésének segítése érdekében a tájékoztatót követően az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az előjelentkezést benyújtott intézmények számára, igény szerint pályázati felkészítő konzultációt is biztosít. A pályázati felkészítések helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezési határidőkről a szervező Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Pályázati Útmutatóban ad tájékoztatást (www.ofi.hu).

A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap benyújtásával, 2008. február 22-én 14 óráig kell jelezni az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek faxon (fax szám: 06-1-235-7202) vagy levélben. Ugyanezen határidőig kell jelezni a Jelentkezési lap a konzultációra kitöltésével, hogy az intézmény 2 képviselője részt kíván venni a pályázati felkészítő konzultáción. A pályázati anyagot legkésőbb 2008. március 21-én 14 óráig kell benyújtani 6 nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón (CD) az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez (1051 Budapest, Dorottya u. 8.), személyesen vagy postai úton. Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel: "Közoktatás Minőségéért Díj Pályázat - 2007-2008. tanév".

Postai úton történő beküldés esetén a postára adás legkésőbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott idő lehet. Amennyiben a pályázatot postai úton küldik meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek, úgy kérjük, hogy azt faxon előre jelezzék.

A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium nem veszi figyelembe.

Csak azoknak az intézményeknek a pályázata fogadható be, amelyek a pályázati Előjelentkezési lapot a megadott határidőre beküldték az Intézetnek.

A pályázatok elbírálásának rendje és elismerési formái:
A beérkezett pályázatokat független, a KMD pályázatok értékelésére felkészített szakértők értékelik, amely értékelés alapján a Közoktatás Minőségéért Díj Bizottság terjeszti döntésre javaslatát az oktatási és kulturális miniszter elé. A díj - a 3/2002. (II.15.) OM rendeletben meghatározottak szerint - három fokozatban (arany fokozat, ezüst fokozat, bronz fokozat) nyerhető el.

Az oktatási és kulturális miniszter - az OM rendeletben meghatározottak szerint - évente legfeljebb hat díjat és tizennégy elismerő oklevelet adományozhat azoknak a közoktatási intézményeknek, amelyek a közoktatási minőségfejlesztés területén kiváló, illetve átlagon felüli teljesítményt nyújtottak. A díjakat és az elismerő okleveleket az oktatási és kulturális miniszter adományozza.

A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert információkat a közreműködők bizalmasan kezelik.

A díjazottak díjat (egy, az intézményre kifüggeszthető táblát) és oklevelet, a további nyertesek pedig elismerő oklevelet kapnak teljesítményük elismeréseként, amelyeket az oktatási és kulturális miniszter ünnepélyes keretek között személyesen nyújt át. A nyertesek jogosultak a díj elnyerésének tényét dokumentumaikon feltüntetni. A díjazott intézmények vállalják, hogy tapasztalataikat széles körben terjesztik a közoktatási intézmények körében.

A díjazott és az oklevéllel kitüntetett intézmények névsora megjelenik az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (www.ofi.hu) honlapján.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok