2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatásért Közalapítvány pályázati felhívása a közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok részére

2010. január 5.
Az Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratóriumának
 
közOKA XXVIII. számú pályázata a
közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok részére
 
1. Pályázat célja:
 
A 2007. évi Országos Diákparlament küldöttei Ajánlást* fogadtak el, amelyet eljuttattak az Oktatási és Kulturális Miniszter számára. Az abban megfogalmazott célok részbeni elérése érdekében az Oktatásért Közalapítvány - az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az oktatásért felelős miniszter támogatása által - jelen pályázatot hirdeti meg.
 
* A 2007. évi Országos Diákparlament Ajánlása 1. sz. mellékletként olvasható.
 
2. A pályázat leírása
 
Jelen kiírás keretei között pályázni az intézményi diákközgyűlés, kistérségi diákparlament, illetve a 2010. évi Országos Diákparlament sikere érdekében (arra való felkészülés érdekében) rendezett diákfórumok, és saját diákönkormányzati képzések megszervezésére, illetve más ilyen képzéseken való részvételre lehet.
 
A támogatást más célra (pl. sportesemény, vetélkedők szervezése, egyéb működéshez kapcsolatos kiadások) felhasználni nem lehet.
 
3. Pályázók köre:
 
Pályázhatnak a belföldi székhelyű közoktatási intézmények, kollégiumok diákönkormányzatai a működésüket biztosító közoktatási intézménnyel, kollégiummal együtt.
 
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
 
4. Rendelkezésre álló forrás:
 
Jelen kiírás keretén belül maximálisan rendelkezésre álló forrás 18.400.000 Ft.
 
5. Megpályázható összeg:
 1. Egy pályázó részére nyújtható támogatás összesen minimum 50.000 Ft, maximum 200.000 Ft.
6. Támogatható kiadások köre:
 
A pályázat kiírója csak olyan kiadásokat támogat, amely hitelt érdemlően és szorosan a pályázati programhoz kapcsolódik. Ilyen lehet, pl.:
 1. Szolgáltatások költsége (továbbképzés, előadói díjak, stb.).
 2. Személyi kiadások (előadók, szakemberek megbízási díja).
 3. A pályázó által nyújtott szolgáltatás (továbbképzés szervezése, stb.).
 4. Anyagköltség (workshopokhoz, képzésekhez kapcsolódó kiadványok, szóróanyagok anyagköltsége, stb.).
7. Pályázat formai követelményei:
 1. Hiánytalanul kitöltött adatlap (megadott melléklet).
 2. Hiánytalanul kitöltött költségvetési összefoglaló táblázat (megadott melléklet).
 3. Részletes költségvetés és az ahhoz kapcsolódó szöveges magyarázat (saját készítésű).
 4. A kiírás 8. pontjában leírtak..
 5. Diákönkormányzat 2009/210-es tanévre szóló munkaterve.
 6. Diákönkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának másolata.
 7. Bármely egyéb dokumentum, melléklet, mely a pályázat további alátámasztásául szolgál, az elbírálás szempontjából fontos lehet (nem kötelezően).
 8. Nyilatkozat a köztartozásokról.
 9. Összeférhetetlenségi nyilatkozat.
8. A bírálat során előnyt élveznek
azok a pályázatok, melyek tartalmazzák az alábbiakat:
 • Pályázó diákönkormányzat bemutatása (múltja, előző tanévben kifejtett főbb tevékenységei, elért sikerek, eredmények, tagság, aktivitás, célok, működés önértékelése, stb.)
 • Rendezni kívánt diákfórumok, képzések pontos tematikája.
 • Tervezett időpontok, helyszínek. Programba bevonni kívánt tanulók létszáma, lehetséges előadók, trénerek megnevezése, bemutatása.
 • Milyen módon, eszközökkel kívánják értékelni a program sikerét. Milyen eszközökkel kívánják mérni a programmal elért eredményeket, hatásokat.
9. Pályázat benyújtásának határideje:
 
A pályázat kiírója a legkésőbb 2010. január 29-én feladott (aznapi postai bélyegzővel ellátott) pályázatokat fogadja el.
 
Szerződéskötés tervezett határideje 2010. február 26..
 
10. Pályázat megvalósításának ideje:
 
A pályázati programot legkésőbb 2010. május 30-ig le kell bonyolítani.
A beszámoló benyújtásának határideje 2010. május 31.*
 
*Határidő módosításra lehetőség nincs!
 
11. Pályázat elbírálásának szempontjai:
 • A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.
 • Színvonalas, kellően kidolgozott program.
 • Reális, részletes, kellően indokolt költségvetés.
12. Pályázat automatikusan elutasítható, amennyiben:
 • Határidőre nem feladott, illetve postai úton a bírálatig nem érkezik be.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.
13. A pályázat benyújtásának módja, helye:
 
A pályázatot kizárólag postai úton határidőig,
magyar nyelven, 1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként összefűzve, egy csomagban vagy borítékban kell benyújtani.
Kérjük ráírni: Diákönkormányzat Pályázat!
 
A pályázat benyújtásának címe:
Oktatásért Közalapítvány
1054 Budapest, Báthory utca 10. 604. szoba
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok