2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti a 4. Ifjúsági Bolyai Pályázatot

2008. április 2.
A meghirdetett pályázat a közoktatásban, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a pályázattal elő kívánja segíteni a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor a tapasztalt, sikeres kutatók és a diákok új típusú kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelésére.

Pályázók köre
Pályázhatnak a 2007/2008. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három, valamint a szakiskolák utolsó két közoktatási évfolyamán tanuló diákok, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos magyar állampolgárságú hallgatói. Pályázhatnak továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanulók, valamint ugyanezen országok felsőoktatási intézményeiben tanuló, Magyar igazolvánnyal vagy ez irányú kérelemmel rendelkező hallgatók a képzés nyelvétől függetlenül.
Pályázhatnak egyének vagy maximum 3 fős csoportok.

A pályázat témáit a 2007-es év Bolyai-díjas kitüntetettje, dr. Lovász László jelölte meg. A pályázók a megnevezett témában készítenek tudományos dolgozatot kutatómunkájukról, igénybe véve felkészítő tanáraik, oktatóik, valamint igény esetén külső konzulensek segítségét.

Téma
A pályázó környezetéből választott természeti, gazdasági vagy társadalmi jelenség tudományos igényű vizsgálata, vagy tevékenység megtervezése matematikai modell felállítása révén. A feladathoz tartoznak általában a következő lépések, vagy legalábbis ezek többsége: a feladat céljának megfogalmazása, a matematikai modell felállítása, adatok gyűjtése, az adatok alapján a modell által adott válasz kiszámítása (szükség esetén megfelelő program írása), a válasz értelmezése.

Példák azokra a kérdésekre, amelyek a való életben felvetődnek, és melyek (szerencsés esetben) matematikailag kezelhetők:
 • Hogyan jutok el leggyorsabban vagy legolcsóbban az iskolába?
 • Hogyan lehet jó SUDOKU rejtvényt csinálni?
 • Hogyan tűzzek ki hirdetéseket a lehető legkevesebb talpalással úgy, hogy a lehető legtöbb iskolatársam lássa?
 • Mennyire kell hogy megváltozzon az időjárás ahhoz, hogy a Balaton kiszáradjon?
 • A légitársaságok föl-le viszik ugyanannak a helynek az árát attól függően, hogy hány nap van még hátra az indulásig. Milyen adatok alapján teszik ezt vajon?
 • Mennyit segítene Budapest közlekedésén, ha fizetni kellene a behajtásért, mint Londonban?
 • Hogyan kellene egy élelmiszerüzletben az árukat kirakni a polcra ahhoz, hogy a vevőknek átlagban minél rövidebb időt kelljen eltölteni az összeszedésükkel, vagy hogy minél több drága luxuscikk előtt kelljen elsétálniuk?
 • Hogyan helyezzük el a linkeket a honlapon, hogy átlagban minél kevesebb keresgéléssel és kattintással érjük el a kívánt lapot?
 • Hova helyezzem el a kertben a locsolófejeket?
 • Nem volna-e érdemes a büfében az egyik eladónak a pénzt kezelni, a másiknak az árut kiadni?
Ezek csak példák olyan kérdésekre, melyek felvetődhetnek mindennapi életünkben, és melyekre matematikai modellezés segítségével kaphatunk választ. A pályázóknak saját maguknak kell megtalálni a kérdést, amit vizsgálnak. A kérdés eredetisége ugyanúgy része az értékelésnek, mint a megoldás eredményessége.

A pályázat terjedelme
Irodalomjegyzék nélkül maximum 30 gépelt oldal. A pályázathoz csatolható az adatokat vagy eredményeket bemutató táblázat, program, fotó, videoszalag, CD, DVD.

A pályázat beküldésének határideje: 2008. szeptember 15.
Cím: Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy "Ifjúsági Bolyai Pályázat".

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat díjazása
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájának nyertese bruttó 300 ezer forint pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat felsőoktatási kategóriájának nyertes pályázója egyrészt bruttó 300 ezer forint pénzjutalomban részesül, továbbá az általa megnevezett egyetem téma szerinti doktori iskolájában - annak egyetértése esetén - államilag finanszírozott doktori képzésben való részvételre jogosult. A győztes hallgató a Bolyai-díjas tudós irányításával folytathatja kutatómunkáját.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat két nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül. A két felkészítő tanár a díjazott tanulóval, hallgatóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely mindkét kategóriához kapcsoltan egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt pedig bruttó 300 ezer Ft.

A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei közül az Oktatási és Kulturális Miniszter kéri fel, tagjai között helyet kapnak a kiválasztott téma szakértői is.

A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:
 • az elért kutatási eredmény tudományos értéke,
 • az elért kutatási eredmény újszerűsége,
 • a vizsgált kérdés eredetisége, matematikai eszközökkel való megközelíthetősége,
 • a felállított modell korrektsége, a vizsgált kérdéshez való viszonya,
 • az adatgyűjtés eredményessége, alapossága,
 • az alkalmazott eljárás ötletessége, gyakorlatiassága, leleményessége, módszertani eredetisége,
 • az eredmények tudományos vagy gazdasági felhasználhatósága, szabadalmazhatósága,
 • az eredmények érthető, tömör, világos ismertetése,
 • a pályamunka esztétikai értéke.
A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a pályázatokat, és 2008 októberében nyilvános beszélgetésre (a pályamunka megvédésére) hívják meg a legreményteljesebb pályázatok készítőit. Különösen indokolt esetben a bizottság a díjat megosztva is kiadhatja.

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2008. október végén lesz.

A pályázat anyagi fedezetét, a meghirdetés és a bírálat költségeit az Oktatási és Kulturális Minisztérium biztosítja.
A pályázat elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

A pályázóknak további segítséget nyújt a Kutató Diákok Országos Szövetségének "Kutatási lehetőségek középiskolásoknak" című kiadványa is, amely tartalmazza az akadémikus mentorok névsorát, valamint a hazai felsőoktatásban dolgozó, a kutatásra vállalkozó középiskolások támogatását segítő oktatók névsorát. A kiadvány elektronikus változata az alábbi honlapon érhető el: http://www.kutdiak.hu/.

A pályázatról további információ kérhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán (telefon: 473-7380).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok