2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank felkérésére a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány pályázatot hirdet "Pénziránytű iskola" cím elnyerésére

2009. szeptember 11.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank felkérésére a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány pályázatot hirdet a
"Pénziránytű iskola"
cím elnyerésére
 
A Nemzeti Alaptanterv 2007. évi felülvizsgálatakor a "Kiemelt fejlesztési feladatok" között jelent meg a "Gazdasági nevelés", ennek részeként pedig a gazdálkodás és a pénz világával kapcsolatos ismeretek átadása. Ezen cél minél hatékonyabb teljesülése érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Tudatos Pénzügyekért Alapítvány közösen létrehozta a Pénziránytű iskola címet. A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten és rendszerszerűen törekszenek elsődlegesen a gazdasági és pénzügyi kultúra, áttételesen pedig a vállalkozási ismeretek elterjesztésére.
 
A "Pénziránytű iskola" cím elnyerése az iskolák számára a következő előnyökkel jár:
  • A pályázat útján elnyerhető cím és iskolahálózati tagság - az OKM szakmai támogatásának köszönhetően - magas szintű állami elismerést jelent azon iskolák számára, amelyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkájuk keretében kiemelkedően magas színvonalon képviselik a pénzügyi-gazdasági nevelést, a tudatos fogyasztóvá nevelés értékeit.
  • A címet elnyerő iskola a 2009/2010-es tanévben elinduló Pénziránytű iskolahálózat tagja lesz, ezáltal intézményközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.
  • A cím birtoklása az iskolahálózat tagjai számára rangot jelent, ami segíti az iskola fejlődését, valamint kedvezően befolyásolja az oktatási intézmények közötti megítélését.
  • A hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a pénzügyi, gazdasági ismeretek terjesztésével kapcsolatos pályázatokon.
  • A címet elnyerő iskola tanulói részt vehetnek az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány, és az alapítványt támogató intézmények Pénziránytű iskoláknak szervezett programjain, rendezvényein, pályázatain.
Pályázati kiírás
 
A Pénziránytű iskola cím (a továbbiakban Cím) a belföldi székhelyű, OM azonosítóval rendelkező középfokú oktatási intézményeknek (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) adományozható.
 
A Címet az iskolák pályázat útján nyerhetik el.
 
A pályázat benyújtása:
 
Pályázni a jelen felhívás mellékleteként csatolt alábbi formanyomtatványok kitöltésével és 1 (egy) eredeti példányban papír alapon, postai úton történő benyújtásával lehet:
 
1. sz. melléklet: Pályázati adatlap
 
2. sz. melléklet: Szándéknyilatkozat
 
A szándéknyilatkozatban a pályázó kifejezésre juttatja, hogy egyetért a Cím célkitűzéseivel és lehetőségeihez képest törekszik azok megvalósítására. A szándéknyilatkozatot az iskola igazgatójának kell aláírnia.
 
 
A 3. sz. mellékletként szereplő munkaterv benyújtása elektronikus levélben (MS Word formátumban) is szükséges.
 
 
A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:
Tudatos Pénzügyekért Alapítvány, 1054, Budapest, Szabadság tér 8-9. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pénziránytű iskolahálózat" pályázat.
Az elektronikus levelet az alábbi e-mail címre kell küldeni: szalaygy@mnb.hu
 
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok elektronikus úton elérhetőek és szabadon letölthetőek a www.penziranytu.mnb.hu és a www.okm.gov.hu honlapról.
 
A pályázat benyújtásának határideje (a postabélyegző kelte): 2009. szeptember 30.
 
Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
 
Hiányos pályázati dokumentáció megküldése esetén a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány elektronikus levél formájában hiánypótlásra vonatkozó felhívást kezdeményez. A hiányzó dokumentumoknak a felhívást követően, legfeljebb 3 munkanapon belül az Alapítványhoz be kell érkeznie. A hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítő pályázók anyagai nem kerülnek elbírálásra.
 
A pályázat elbírálása:
 
A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, melyek:
 
  • a 2008/2009-es Pénzügyi Oktatási Programban részt vett iskolák ajánlásával érkeznek;
  • elsősorban a mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos szemléletformálást kívánják megvalósítani;
  • munkatervének megvalósítását külső partnerek (civil szervezetek, üzleti szereplők) is támogatják (és erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatokat tud bemutatni),
  • a pályázati dokumentáció részeként csatolják az iskola fenntartójának elvi támogató nyilatkozatát arról, hogy támogatja az iskolát Pénziránytű iskola céljai elérésben.
  • korábban már megvalósítottak a diákok széles körét aktivizáló, sikeresnek minősíthető innovációt;
  • mögött olyan képzői, oktatói csoport áll, amely részt vett már pénzügyi tematikájú oktatási anyag tanításában, és személyes tapasztalata van a közoktatáson belül a tehetséggondozás területén.
További szempontot jelent a pályázatok elbírálásánál az országos és iskolatípusonkénti reprezentáltság elérése.
 
A címet az OKM és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány által felállított Bíráló Bizottság ítéli oda közösen felkért szakértők javaslata alapján. A cím oklevelét az oktatási és kulturális miniszter, az MNB elnöke és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány kuratóriumának elnöke közösen írja alá.
A Bizottság a pályázat benyújtására a jelen felhívásban meghatározott határidőtől számított 30 napon belül hoz döntést a pályázatokról.
A döntést követően a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány 15 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját a www.penziranytu.mnb.hu honlapon közzéteszi.
 
További feltételek:
 
1. A Pénziránytű iskola cím a 2009/2010-es tanévben összesen legfeljebb 70 középfokú iskola részére kerülhet adományozásra:
  • 40 intézményt tesz ki azon iskolák köre, melyek a Pénzügyi Oktatási Program (POP) folytatására kiírt pályázaton elnyerték a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány anyagi támogatását, és a pályázati feltételek között vállalják az iskolahálózathoz való csatlakozást.
  • a Pénzügyi Oktatási Programhoz kapcsolódó pályázati bírálat kapcsán a Bíráló Bizottság további, legfeljebb 10 intézmény esetében a beadott pályázati dokumentáció alapján az iskolahálózati tagságot további pályázati procedúra nélkül megajánlotta, mivel ezek az iskolák - figyelembe véve a pénzügyi ismeretek terjesztésével összefüggésben felvázolt elképzeléseiket, és a téma iránti elkötelezettségüket -a POP iskolák mellett a kialakítandó iskolahálózat meghatározó tagjaivá válhatnak.
  • További legfeljebb 20 intézmény esetében a cím adományozása jelen pályázat keretében történik.
2. A címet a pályázat során elnyerő iskolák kézhez kapják a cím oklevelét, mely igazolja, hogy az iskola jogosan használja a "Pénziránytű iskola" címet és emblémát. A cím elnyerése a Pénzügyi Oktatási Programban részt nem vevő iskolák esetében 100.000 Ft pénzügyi támogatás elnyerésével jár.
 
3. A címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három évig használhatja.
 
4. A cím újabb pályázat útján ismételten megszerezhető.
 
5. Az iskola megőrizheti a címet a munkaterv alapján elért eredményeinek dokumentációjával és egy újabb adatlap és munkaterv benyújtásával (az újabb munkatervet a három éves periódus lejárata előtt kell elkészíteni). Ezen dokumentációk benyújtása alapján a cím meghosszabbítható az újabb munkaterv benyújtásától kezdve további három évvel. Az eljárás ezután többször megismételhető.
 
6. Ha a címet elnyert iskola három éven belül nem kezdeményezi a cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a három év lejártával a címet automatikusan elveszíti, erről értesítést kap. Amennyiben ismét pályázik, ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a címre először pályázó iskolák.
 
7. A címet elnyert iskolák címnek megfelelő tevékenységét az OKM, az MNB által felkért szakemberek, valamint a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány képviselői ellenőrizhetik a cím használatának ideje alatt.
8. A Pénziránytű iskolai munkaterv adott évekre vonatkozó részeinek kapcsolódniuk kell az iskola jóváhagyott, éves munkatervéhez.
 
A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.
 
A pályázatról további információt Sz. Pap Judit, a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány kuratóriumi titkára nyújt tájékoztatást. (Telefon: 06-1-428-2632, munkanapokon 9.30-12.00, illetve 13.00-16.00 óra között, e-mail: szolnokinej@mnb.hu)
 
A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben további információt az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán Balogh Lászlóné Dr. nyújt a 473-7723-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig.
 
Egyéb feltételek:
  1. A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy intézményközi kapcsolatrendszerüket felhasználva közreműködnek az iskolahálózattal kapcsolatos információk más oktatási intézményeket célzó elterjesztésében, hozzájárulva a hálózat ismertségének növeléséhez.
  2. A támogatást elnyerő intézmények hozzájárulnak, hogy a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány az iskolahálózathoz tartozó intézmények nevét szabadon publikálja, valamint helyi és időbeni korlátozás nélkül - a hatályos jogszabályi előírásokat betartva - felhasználja.
  3. A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány kijelölt kapcsolattartóján keresztül érkező egyedi média megkereséseket lehetőség szerint - amennyiben az nem sérti az intézmény érdekeit, illetve a tanárok és a diákok személyiségi jogait -, teljesítik.
  4. A támogatást elnyerő intézmények vállalják, hogy az iskolahálózatra vonatkozó média megkeresésekről haladéktalanul tájékoztatják a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány kijelölt kapcsolattartóját, és a feltett kérdésekre csak a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány kijelölt kapcsolattartójának írásos engedélye birtokában válaszolnak.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok