2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti az 5. Ifjúsági Bolyai Pályázatot

2010. március 17.
A meghirdetett pályázat a közoktatásban, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a pályázattal elő kívánja segíteni a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor a tapasztalt, sikeres kutatók és a diákok új típusú kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelésére.
 
Pályázók köre
Pályázhatnak a 2009/2010. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diákok, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos magyar állampolgárságú hallgatói. Pályázhatnak továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanulók, valamint ugyanezen országok felsőoktatási intézményeiben tanuló, Magyar igazolvánnyal vagy ez irányú kérelemmel rendelkező hallgatók a képzés nyelvétől függetlenül.
 
A pályázat témáit a 2009-es év Bolyai-díjas kitüntetettje, dr. Ritoók Zsigmond jelölte meg. A pályázók a megnevezett témában készítenek tudományos dolgozatot kutatómunkájukról, igénybe véve felkészítő tanáraik, oktatóik, valamint igény esetén külső konzulensek segítségét.
 
Téma
A középiskolai ógörög nyelvoktatás 1850 és 1945 között.
 
A pályázat terjedelme
Irodalomjegyzék nélkül legalább 40 gépelt oldal (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-szeres sortávolság). A pályázathoz csatolható az adatokat bemutató táblázat, fotó, CD, DVD.
 
A pályázat beküldésének határideje: 2010. október 29. (péntek) (postabélyegző kelte).
Cím: Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
A borítékon kérjük feltüntetni, hogy "Ifjúsági Bolyai Pályázat".
 
A pályázatot egy nyomtatott példányban és egy példányban CD-n kell beküldeni.
Kérjük, ne felejtse el mellékelni a kitöltött pályázati adatlapot!
 
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat díjazása
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájának nyertese bruttó 300 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját.
 
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat felsőoktatási kategóriájának nyertes pályázója egyrésztbruttó 300 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá az általa megnevezett egyetem téma szerinti doktori iskolájában - annak egyetértése esetén - államilag finanszírozott doktori képzésben való részvételre jogosult. A győztes hallgató a Bolyai-díjas tudós irányításával folytathatja kutatómunkáját.
 
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat két nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül. A két felkészítő tanár a díjazott tanulóval, hallgatóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely mindkét kategóriához kapcsoltan egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt pedig bruttó 300 ezer Ft.
 
A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei közül az Oktatási és Kulturális Miniszter kéri fel, tagjai között helyet kapnak a kiválasztott téma szakértői is.
A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:
  • az elért kutatási eredmény tudományos értéke,
  • az elért kutatási eredmény újszerűsége,
  • az adatgyűjtés eredményessége, alapossága,
  • az alkalmazott eljárás ötletessége, gyakorlatiassága, leleményessége, módszertani eredetisége,
  • az eredmények érthető, tömör, világos ismertetése,
  • a pályamunka esztétikai értéke.
A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a pályázatokat, és 2010 novemberében nyilvános beszélgetésre (a pályamunka megvédésére) hívják meg a legreményteljesebb pályázatok készítőit. Különösen indokolt esetben a bizottság a díjat megosztva is kiadhatja.
 
Az ünnepélyes eredményhirdetés 2010 decemberében lesz.
 
A pályázat anyagi fedezetét, a meghirdetés és a bírálat költségeit az Oktatási és Kulturális Minisztérium biztosítja.
A pályázat elkészítéséhez minden segédeszköz használható.
 
A pályázóknak további segítséget nyújt a Kutató Diákok Országos Szövetségének "Kutatási lehetőségek középiskolásoknak" című kiadványa is, amely tartalmazza az akadémikus mentorok névsorát, valamint a hazai felsőoktatásban dolgozó, a kutatásra vállalkozó középiskolások támogatását segítő oktatók névsorát. A kiadvány elektronikus változata az alábbi honlapon érhető el: www.kutdiak.hu.
 
A pályázatról további információ kérhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán (telefon: 795-4380).
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok