2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási miniszter pályázata a nem önkormányzati fenntartású középfokú oktatási intézmények tanulói számára az államilag elismert nyelvvizsgák vizsgadíjának és az ECDL vizsga vizsgadíjának visszatérítésére

2004. szeptember 29.
A pályázatban részt vehet minden nem önkormányzati fenntartású gimnázium, szakközépiskola, szakiskola fenntartója a fenntartásában lévő iskola közreműködésével.

Az ECDL vizsgadíj igénylésének, folyósításának, a támogatás felhasználásának részletes feltételei

1. A visszatérítésre jogosultak köre

A visszatérítés azoknak a nappali, esti vagy levelező oktatás munkarendje szerint végzős tanulóknak jár, akik
  • gimnáziumban vagy szakközépiskolában a 2004/05. tanév végén tesznek rendes érettségi vizsgát, továbbá akik szakiskolai tanulóként a 2004/05. tanévben fejezik be szakiskolai tanulmányaikat, és érettségivel nem rendelkeznek,
  • eredményes ECDL számítógép-kezelői vizsgát igazoló bizonyítvánnyal vagy egyes modulok sikeres letételét igazoló vizsgakártyával rendelkeznek.
A fenti tanulók a regisztrációs díjat, valamint minden egyes sikeres ECDL számítógép-kezelői modult követő vizsga díját kaphatják vissza függetlenül attól, hogy a vizsgát a korábbi években tették le.


2. A visszatérítendő összeg nagysága:

Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díja vizsgaközpontonként eltérő. A visszatérítendő összeget ezért a tanulók az adott vizsgaközpont által kiadott igazolás alapján igényelhetik.
A regisztrációs díj nappali tagozatos diákok számára egységesen 5500 Ft, az egyes modulok díja nappali tagozatos diákoknak maximum 1500 Ft. Ezért a visszatérítendő összeg felső határa: regisztrációs díj + 7 modul = 16.000 Ft. A nem nappali tagozatos diákok regisztrációs és vizsgadíja ennél magasabb, de a visszatérítendő összeg felső határa az ő esetükben sem haladhatja meg a 16.000 Ft-ot.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 3. § 72/g) pontja alapján a visszatérített összeg adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.


3. A visszatérítés eljárásrendje

Azon tanulók számára, akik 2004. október 29-ig bemutatják érvényes ECDL bizonyítványukat vagy vizsgakártyájukat

A sikeres ECDL vizsgát igazoló bizonyítványt vagy az egyes modulok sikeres letételét igazoló vizsgakártyát a tanuló 2004. október 29-éig bemutatja az iskola igazgatójának vagy az általa megbízott személynek, aki az OM honlapról letölthető 2. számú intézményi adatlapon kitölti a visszaigényléshez szükséges adatokat. Az intézményi adatlap egy példányát, valamint a bizonyítvány vagy vizsgakártya hiteles fénymásolatát az iskola megőrzi, az intézményi adatlap másik aláírt, lepecsételt példányát pedig továbbítja fenntartóhoz 2004. november 4-ig.

A fenntartó 2004. november 15-ig küldi el az iskoláktól összegyűjtött igényeket az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának (1374 Budapest, Pf. 564.), amely 60 napon belül minden egyes iskolába átutalja az igényelt összeget. Az átutalást követően az iskola a megőrzött adatlap alapján 30 napon belül kifizeti a vizsgadíjat a tanulóknak.

A támogatást kizárólag a regisztrációs díj és a vizsgadíjak visszatérítésére lehet felhasználni.

Ha az iskola fenntartója saját forrásból az ECDL vizsga vizsgadíját a jogosultnak már korábban kifizette, a visszatérítés a fenntartónak jár. Az iskolai adatlapon ebben az esetben is fel kell tüntetni a tanuló és a bizonyítvány adatait. Az érintett iskolafenntartók az iskolai adatlapról azoknak a tanulóknak a nevét és a vizsgájuk díját, akiknek a visszatérítést saját forrásból korábban biztosították, összegyűjtik és rávezetik a fenntartói összesítő adatlapra. A fenntartó az iskolai adatlapokkal együtt ezeket az adatlapokat is továbbítja a megadott határidőig Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága a fenntartói adatlapon szereplő tanulók vizsgadíját a fenntartó számlájára utalja. Mivel az iskolák feladata a vizsgadíj visszatérítése a tanulók számára, a fenntartó eljuttatja az érintett iskoláknak a fenntartói adatlap másolatát, annak érdekében, hogy a vizsgadíj kifizetésekor az iskola pontosan tudja, a tanulók közül kik azok, akiknek a vizsgadíját a fenntartó már visszatérítette, és ennek következtében számukra a vizsgadíjat ismételten kifizetni nem lehet.Az államilag elismert középfokú "C" típusú nyelvvizsgadíj igénylésének, folyósításának, a támogatás felhasználásának részletes feltételei

1. A visszatérítésre jogosultak köre

A visszatérítés azoknak a nappali, esti vagy levelező oktatás munkarendje szerint végzős tanulóknak jár, akik
  • gimnáziumban vagy szakközépiskolában a 2004/05. tanév végén tesznek rendes érettségi vizsgát, továbbá akik szakiskolai tanulóként a 2004/05. tanévben fejezik be szakiskolai tanulmányaikat, és érettségivel nem rendelkeznek,
  • eredményes államilag elismert vagy azzal egyenértékű egynyelvű vagy kétnyelvű középfokú vagy felsőfokú "C" típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítvánnyal rendelkeznek,
A fenti tanulók egy sikeres, államilag elismert középfokú "C" típusú nyelvvizsga díját kaphatják vissza függetlenül attól, hogy a nyelvvizsgát a korábbi években tették le.

A vizsgadíj visszatérítése annak a fenti körbe tartozó tanulónak is jár, aki a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által kiadott határozattal igazolja, hogy az általa sikeresen letett nyelvvizsga egyenértékű az államilag elismert középfokú "C" típusú nyelvvizsgával.

Az oktatási miniszter 30/1999. (VII.21.) OM rendelet 14/a §-a szerint amennyiben a tanuló azonos nyelvből külön szerezte meg az írásbeli és külön a szóbeli nyelvvizsgát - mindkét esetben legalább középfokon - és erről két bizonyítvánnyal rendelkezik, a két bizonyítvány együtt "C" típusú középfokú vagy felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű, azokat külön igazolás nélkül el kell fogadni.

Az a sajátos nevelési igényű tanuló, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30.§ (9) bekezdése alapján mentesül az idegen nyelv tantárgyból vagy az írásbeli vagy a szóbeli készségek értékelése és minősítése alól, jogosult az államilag elismert vagy azzal egyenértékű egynyelvű vagy kétnyelvű, legalább középfokú "A" vagy "B" típusú sikeres nyelvvizsga vizsgadíjának visszatérítésére.

2. A visszatérítendő összeg nagysága:
Az államilag elismert egynyelvű vagy kétnyelvű középfokú "C" típusú nyelvvizsga vizsgadíja a 30/1999. (VII.21.) OM rendelet szerint jelenleg 9500 Ft. A visszatérítendő összeg ezért tanulónként legfeljebb 9500 Ft. Ez abban az esetben is így van, ha a tanuló felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett.

A visszatérítendő összeg nagysága attól függ, hogy a tanuló mikor szerezte meg a nyelvvizsga-bizonyítványát:

2.1. Sikeres "C" típusú nyelvvizsga esetén

Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma 2000. október 6. vagy annál későbbi dátum, térítendő összeg 9500 Ft.
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma az 1998. május 8. és 2000. október 5. közötti időszakra esik, a térítendő összeg 9000 Ft.
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma az 1997. június 12. és 1998. május 7. közötti időszakra esik, a térítendő összeg 6800 Ft.

2.2. Sikeres "A" típusú nyelvvizsga esetén (kizárólag sajátos nevelési igényű tanulóknak)
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma 2000. október 6. vagy annál későbbi dátum, térítendő összeg 3700 Ft.
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma az 1998. május 8. és 2000. október 5. közötti időszakra esik, a térítendő összeg 3500 Ft.

2.3. Sikeres "B" típusú nyelvvizsga esetén (kizárólag sajátos nevelési igényű tanulóknak)
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma 2000. október 6. vagy annál későbbi dátum, térítendő összeg 5800 Ft.
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma az 1998. május 8. és 2000. október 5. közötti időszakra esik, a térítendő összeg 5500 Ft.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 3. § 72/g) pontja alapján a visszatérített összeg adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.

3. A visszatérítés eljárásrendje

Azon tanulók számára, akik 2004. október 29-ig bemutatják érvényes államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványukat vagy az azzal egyenértékű határozatot

A sikeres nyelvvizsgát igazoló bizonyítványt, illetve az egyenértékűséget igazoló határozatot a tanuló 2004. október 29-éig bemutatja az iskola igazgatójának vagy az általa megbízott személynek, aki az OM honlapról letölthető 1. számú intézményi adatlapon kitölti a visszaigényléshez szükséges adatokat. Az intézményi adatlap egy példányát, valamint a bizonyítvány vagy határozat hiteles fénymásolatát az iskola megőrzi, az intézményi adatlap másik aláírt, lepecsételt példányát pedig továbbítja fenntartóhoz 2004. november 4-ig.

A fenntartó 2004. november 15-ig küldi el az iskoláktól összegyűjtött igényeket az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának (1374 Budapest, Pf. 564.), amely 60 napon belül minden egyes iskolába átutalja az igényelt összeget. Az átutalást követően az iskola a megőrzött adatlap alapján 30 napon belül kifizeti a vizsgadíjat a tanulóknak.

A támogatást kizárólag a vizsgadíjak visszatérítésére lehet felhasználni.

Ha az iskola fenntartója saját forrásból egy államilag elismert középfokú "C" típusú nyelvvizsga vizsgadíját a jogosultnak már korábban kifizette, a visszatérítés a fenntartónak jár. Az iskolai adatlapon ebben az esetben is fel kell tüntetni a tanuló és a bizonyítvány adatait. Az érintett iskolafenntartók az iskolai adatlapról azoknak a tanulóknak a nevét és a vizsgájuk díját, akiknek a visszatérítést saját forrásból korábban biztosították, összegyűjtik és rávezetik a fenntartói összesítő adatlapra. A fenntartó az iskolai adatlapokkal együtt ezeket az adatlapokat is továbbítja a megadott határidőig Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága a fenntartói adatlapon szereplő tanulók vizsgadíját a fenntartó számlájára utalja. Mivel az iskolák feladata a vizsgadíj visszatérítése a tanulók számára, a fenntartó eljuttatja az érintett iskoláknak a fenntartói adatlap másolatát, annak érdekében, hogy a vizsgadíj kifizetésekor az iskola pontosan tudja, a tanulók közül kik azok, akiknek a vizsgadíját a fenntartó már visszatérítette, és ennek következtében számukra a vizsgadíjat ismételten kifizetni nem lehet.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok