2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a 2005. évi Közoktatás Minőségéért Díj elnyerésére

2006. január 5.
A pályázat célja

A pályázat célja - az oktatási miniszter 3/2002. (II.15.) OM rendelete alapján - a közoktatási minőségfejlesztés területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó közoktatási intézmények tevékenységének elismerése.

A Közoktatás Minőségéért Díjat a 2005. évi pályázati felhívásban Kiválóság Díj kategóriában ítélik oda.

A Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság kategóriájának célja, a teljes körű minőségirányítás alkalmazásában élen járó, kiváló szervezeti működést mutató intézmények elismerése.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén működő, közoktatási feladatokat ellátó, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvény 20. § (1. és 2. bekezdés) hatálya alá tartozó nevelési-oktatási intézmény.

A 2005. évi Közoktatás Minőségéért Díj elnyerésére a Kiválóság Díj kategóriában nyújtható be pályázat.

A Partnerközpontúság Díj kategóriában már pályázott intézmények is, amennyiben teljesítik a Kiválóság Díj követelményrendszerét benyújthatnak pályázatot a Kiválóság Díj kategóriában.

A Kiválóság Díj kategóriában oklevelet nyert intézmény 1 évig, ezüst és bronz fokozatot nyert intézmény 2 évig, arany fokozatot nyert intézmény 3 évig nem pályázhat a Közoktatás Minőségéért Díjra.

A pályázat benyújtása

A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges Pályázati jelentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges információt tartalmazó Pályázati Útmutató 2006. január 5-től beszerezhető a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ KMD csoportjától (1134 Budapest, Váci út 37. 9. emelet., Máté Tímea telefon: 06-70-451-8691, 06-1-886-3957, e-mail: kmd@sulinova.hu és timea.mate@sulinova.hu), továbbá a meghirdetés napjától elérhető a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ KÖZOKOS elektronikus tudásportálján (www.kozokos.hu / Jelenlegi programok / Közoktatás Minőségéért Díj / KMD 2005.
A pályázás feltételeiről általános tájékoztatót tart a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ. Mivel a pályázat önértékelésen alapul, ennek elkészítése érdekében a tájékoztatót követően a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ az előjelentkezést benyújtott intézmények számára, igény szerint pályázati felkészítő konzultációt biztosít. A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap benyújtásával kell jelezni, amelyhez hozzá kell csatolni a Pályázati regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. Ezzel egy időben kell benyújtani a jelentkezési lapot a Pályázati konzultációra. A pályázati felkészítések ( tájékoztató és konzultációk) helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezési határidőkről a szervező Közoktatási Minőségfejlesztési Központ a Pályázati Útmutatóban ad tájékoztatást (www.kozokos.hu / Jelenlegi programok / Közoktatás Minőségéért Díj / KMD 2005).
A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap benyújtásával, 2006. január 23. 14 óráig kell jelezni a Közoktatási Minőségfejlesztési Központnak faxon vagy levélben. Ugyanezen határidőig kell jelezni a Jelentkezési lap a konzultációra kitöltésével, hogy részt kíván-e venni az intézmény 2 képviselője a pályázati konzultáción. A pályázati anyagot legkésőbb 2006. március 3-án 16.30 óráig kell benyújtani 6 nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón (floppy vagy CD) a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ (1134 Budapest, Váci u.37. 9. emelet), személyesen vagy postai úton. Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel: "2005. évi Közoktatás Minőségéért Díj pályázat".
Postai úton történő beküldés esetén a postára adás legkésőbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott idő lehet. Amennyiben a pályázatot postai úton küldik meg a Központnak, úgy kérjük, hogy azt faxon előre jelezzék.
A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem veszi figyelembe.
Csak azoknak az intézményeknek a pályázata fogadható be, amelyek a pályázati Előjelentkezési lapot, és a hozzá tartozó regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat másolatát a megadott határidőre beküldték a Központnak.

A pályázatok elbírálásának rendje és elismerési formái

A beérkezett pályázatokat független, a KMD pályázatok értékelésére felkészített szakértők értékelik, amely értékelés alapján a Közoktatás Minőségéért Díj Bizottság terjeszti döntésre javaslatát az oktatási miniszter elé. A díj - a Pályázati Útmutatóban meghatározottak szerint - három fokozatban (arany fokozat, ezüst fokozat, bronz fokozat) nyerhető el.
Az oktatási miniszter - a Pályázati Útmutatóban meghatározottak szerint - évente legfeljebb hat díj és tizennégy elismerő oklevelet adományozhat azoknak a közoktatási intézményeknek, amelyek a közoktatási minőségfejlesztés területén kiváló, illetve átlagon felüli teljesítményt nyújtottak. A díjat és az elismerő oklevelet az oktatási miniszter adományozza.
A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert információkat a közreműködők bizalmasan kezelik.
A nyertesek díjat (egy, az intézményre kifüggeszthető táblát) vagy oklevelet kapnak teljesítményük elismeréseként, amelyeket az oktatási miniszter ünnepélyes keretek között személyesen nyújt át. A nyertesek jogosultak a díj elnyerésének tényét dokumentumaikon feltüntetni. A díjazott intézmények vállalják, hogy tapasztalataikat széles körben terjesztik a közoktatási intézmények körében.
A díjazott és az oklevéllel kitüntetett intézmények névsora megjelenik az Oktatási Közlönyben, a Köznevelés című lapban, valamint az Oktatási Minisztérium (www.om.hu), valamint a suliNova Kht. (www.sulinova.hu) honlapján és a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ KÖZOKOS elektronikus tudásportálján (www.kozokos.hu / Jelenlegi programok / Közoktatás Minőségéért Díj / KMD 2005).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok