2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium pályázata az államilag elismert nyelvvizsgák vizsgadíjának visszatérítésére

2003. október 6.

A pályázatban részt vehet minden gimnázium, szakközépiskola, szakiskola fenntartója a fenntartásában lévő iskola közreműködésével.


1. A visszatérítésben érintettek köre

A Kormányprogram oktatási fejezetében foglaltakhoz és a 2003. nyári kormánydöntéshez igazodva az Oktatási Minisztérium államilag elismert egynyelvű vagy kétnyelvű, legalább középfokú “C” típusú sikeres nyelvvizsga esetén visszatéríti a középfokú “C” típusú nyelvvizsga díját azoknak a - nappali, az esti vagy a levelező oktatás munkarendje szerint -végzős gimnáziumi és szakközépiskolai tanulóknak, akik a 2003/04. tanév végén tesznek érettségi vizsgát, továbbá azoknak a szakiskolai tanulóknak, akik a 2003/04. tanévben fejezik be szakiskolai tanulmányaikat, és érettségivel nem rendelkeznek.

Az Oktatási Minisztérium ezen tanulók részére a 2003. szeptember 1. előtt tett sikeres nyelvvizsga esetén is visszatéríti a középfokú “C” típusú nyelvvizsga díját.

Abban az esetben, ha az iskola fenntartója saját forrásból egy legalább középfokú “C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vizsgadíját a jogosultnak már korábban visszatérítette, a visszatérítés a fenntartónak jár. Az iskolai adatlapon (lásd 3. pont) ebben az esetben is fel kell tüntetni a tanuló és a bizonyítvány adatait. A 3. pont végén részletezzük annak rendjét, hogyan kapják meg a visszatérítést a fenntartók.

2. A visszatérített összeg nagysága

Az államilag elismert egynyelvű vagy kétnyelvű középfokú “C” típusú nyelvvizsga vizsgadíja a 30/1999. (VII.21.) OM rendelet szerint jelenleg 9500 Ft. A visszatérítendő összeg ezért tanulónként legfeljebb 9500 Ft. Ez abban az esetben is így van, ha a tanuló felsőfokú “C” típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett.

Az Oktatási Minisztérium egy tanulónak egy sikeres nyelvvizsgáért ad visszatérítést.

A visszatérítendő összeg nagysága attól függ, hogy a tanuló mikor szerezte meg nyelvvizsga-bizonyítványát:

Ha a nyelvvizsga-bizonyítvány dátuma 2000. október 6. vagy annál későbbi dátum, a térítendő összeg 9500 Ft.

Ha a nyelvvizsga-bizonyítvány dátuma az 1998. május 8. és 2000. október 5. közötti időszakra esik, a térítendő összeg 9000 Ft.

Ha a nyelvvizsga-bizonyítvány dátuma az 1997. június 12. és 1998. május 7. közötti időszakra esik, a térítendő összeg 6800 Ft.

Az oktatási miniszter 30/1999. (VII.21.) OM rendelet 14/a.§-a szerint amennyiben a tanuló azonos nyelvből külön szerezte meg az írásbeli és külön a szóbeli nyelvvizsgát - mindkét esetben legalább középfokon - és erről két bizonyítvánnyal rendelkezik, a két bizonyítvány együtt “C” típusú középfokú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű, azokat külön igazolás nélkül is el kell fogadni.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72/g) pontja alapján a visszatérített összeg adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.

3. A visszatérítés eljárásrendje:

A sikeres nyelvvizsgát igazoló bizonyítványt a tanuló bemutatja az iskola igazgatójának vagy az általa megbízott személynek, aki a mellékelt, az OM honlapról is letölthető adatlapon kitölti a visszaigényléshez szükséges adatokat. Az iskolai adatlapon azoknak tanulóknak az adatait is fel kell tüntetni, akiknek az iskola fenntartója már visszatérítette a vizsgadíjat. Ezen tanulók vizsgadíjának visszatérítésére azonban a fenntartó jogosult és nem a tanuló. Az adatlap egy példányát az iskola megőrzi. Az adatlap másik példányát minden oldalán cégszerű aláírással ellátva az igazgató először 2003. október 18-ig továbbítja az iskola fenntartójának.

A fenntartó először 2003. október 31-ig küldi el az iskoláktól összegyűjtött igényeket az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának (1374 Budapest, Pf. 564.), amely 60 napon belül minden egyes iskolába átutalja az igényelt összeget. Az átutalást követően az iskola a megőrzött adatlap alapján 30 napon belül kifizeti a vizsgadíjat a tanulóknak.

A tanév során további két alkalommal gyűjtjük be a visszatérítési igényeket.

A vonatkozó határidők a következők:

2004. március 17.

az igazgató vagy az általa megbízott személy továbbítja az igényeket az iskola fenntartójának.

2004. március 31.

az iskola fenntartója az összegyűjtött igényeket továbbítja az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának, amely 60 napon belül átutalja a pénzt az iskoláknak. Az átutalást követően az iskola 30 napon belül kifizeti a vizsgadíjat az igénylő tanulóknak.

2004. június 22.

az igazgató vagy az általa megbízott személy továbbítja az igényeket az iskola fenntartójának.

2004. június 30.

az iskola fenntartója továbbítja az igényeket az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának, amely 60 napon belül átutalja a pénzt az iskoláknak. Az átutalást követően az iskola 30 napon belül kifizeti a vizsgadíjat az igénylő tanulóknak.

Ha az iskola fenntartója saját forrásból egy legalább középfokú “C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vizsgadíját a jogosultnak már korábban kifizette, a visszatérítés a fenntartónak jár. Az iskolai adatlapon ebben az esetben is fel kell tüntetni a tanuló és a bizonyítvány adatait. Az érintett iskolafenntartók az iskolai adatlapról azoknak a tanulóknak a nevét és a vizsgájuk díját, akiknek a visszatérítést saját forrásból korábban biztosították, összegyűjtik és rávezetik a fenntartói összesítő adatlapra, amelyből egy példányt csatolunk, de letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról is. A fenntartó az iskolai adatlapokkal együtt ezeket az adatlapokat is továbbítja a megadott határidőig Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága a fenntartói adatlapon szereplő tanulók vizsgadíját a fenntartó számlájára utalja. Mivel az iskolák feladata a vizsgadíj visszatérítése a tanulók számára, a fenntartó eljuttatja az érintett iskoláknak a fenntartói adatlap másolatát, annak érdekében, hogy a vizsgadíj kifizetésekor az iskola pontosan tudja, a tanulók közül kik azok, akiknek a vizsgadíját a fenntartó már visszatérítette, és ennek következtében számukra a vizsgadíjat ismételten kifizetni nem lehet.

Reméljük, hogy ez a pályázat sok diák számára jelent további ösztönző erőt az idegen nyelv tanulásához.

Budapest, 2003. szeptember 25.

33264/2003.

Sipos János


Összesítő adatlap az államilag elismert nyelvvizsga vizsgadíjának visszatérítéséhez (DOC, 37 kB)

Összesítő adatlap iskolafenntartók számára az államilag elismert nyelvvizsga vizsgadíjának visszatérítéséhez (DOC, 39 kB)

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok