2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a 2003. évi Közoktatás Minőségéért Díj elnyerésére

2003. november 27.

A pályázat célja

A pályázat célja – az oktatási miniszter 3/2002. (II.15.) OM rendelete alapján – a közoktatási minőségfejlesztés területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó közoktatási intézmények tevékenységének elismerése.
A Közoktatás Minőségéért Díjat két kategóriában ítélik oda, amelyek elnevezése: Partnerközpontúság Díj kategória és Kiválóság Díj kategória.
A Közoktatás Minőségéért Díj két kategóriájának célja a minőségfejlesztés kezdetén járó, de a partnerközpontúság terén már kiváló eredményeket felmutató (Partnerközpontúság Díj kategória), illetve a minőségfejlesztésben, a teljes körű minőségirányítás alkalmazásában élen járó, kiváló szervezeti működést mutató intézmények (Kiválóság Díj kategória) elismerése.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén működő, közoktatási feladatokat ellátó, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvény 20. § (1. és 2. bekezdés) hatálya alá tartozó nevelési-oktatási intézmény.
Minden, a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program II. intézményi modelljének (Teljes körű minőségirányítás alkalmazása) bevezetésében részt vett közoktatási intézmény csak a Kiválóság Díj kategóriában nyújthat be pályázatot. A COMENIUS 2000 I. intézményi modell (Partnerközpontú működés) kiépítésében részt vett, vagy jelenleg is részt vevő közoktatási intézmények, valamint azok a közoktatási intézmények, amelyek nem vettek / vesznek részt a COMENIUS 2000 programban, bármelyik kategóriában indulhatnak. Minden, a minőségfejlesztés terén már komoly eredményeket (például ISO 9000 tanúsítvány megszerzése, IIASA-Shiba Díj elnyerése) elért közoktatási intézmény számára ajánlott a Kiválóság Díj kategóriában történő pályázás.
A Partnerközpontúság Díj kategóriában arany, ezüst és bronz fokozatú díj elismerésben részesült intézmény csak a Kiválóság Díj kategóriában nyújthat be pályázatot.
A Kiválóság Díj kategóriában arany, ezüst és bronz fokozatú díjat nyert intézmény három évig nem pályázhat a Közoktatás Minőségéért Díjra.
Az a közoktatási intézmény, amely egyszer már pályázatot nyújtott be a Kiválóság Díj kategóriában, az a továbbiakban is csak ebben a kategóriában pályázhat újra.

A pályázat benyújtása

A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges Pályázati jelentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges információt tartalmazó Pályázati Útmutató 2003. november 27-től beszerezhető a Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság KMD csoportjától (1054 Budapest, Báthory u. 10. III. emelet 304. szoba; tel: 473-3681, fax: 473-3660; e-mail: kmd@okm.gov.hu és timea.mate@okm.gov.hu), valamint Ügyfélszolgálati Irodájától (tel: 473-3690, fax: 473-3660; e-mail: krisztina.farkas@okm.gov.hu), továbbá elérhető a Programigazgatóság KÖZOKOS elektronikus tudásportálján (www.kozokos.hu / Jelenlegi programok / Közoktatás Minőségéért Díj / KMD 2003).
A pályázat önértékelésen alapul, amelynek elkészítése érdekében a Programigazgatóság egynapos, képzési díj mentes, konzultációval egybekötött felkészítéseket tart a pályázni szándékozó intézmények számára. A pályázati felkészítések helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezési határidőkről a szervező Programigazgatóság a Pályázati Útmutatóban ad tájékoztatást (www.kozokos.hu / Jelenlegi programok / Közoktatás Minőségéért Díj / KMD 2003).
A pályázati szándékot 2003. december 19-én (pénteken) 16.30 óráig kell jelezni a Programigazgatóságnak a kitöltött Előjelentkezési lap faxon vagy levélben történő visszaküldésével. A pályázati anyagot legkésőbb 2004. február 16-án (hétfőn) 16.30 óráig kell benyújtani 8 nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón (floppy vagy CD) a Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóságnak (1054 Budapest, Báthory u. 10. III. emelet, 304. szoba), személyesen vagy postai úton.

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel: “2003. évi Közoktatás Minőségéért Díj pályázat”.

Postai úton történő beküldés esetén a postára adás legkésőbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott idő lehet. Amennyiben a pályázatot postai úton küldik meg a Programigazgatóságnak, kérjük, hogy azt faxon előre jelezzék.
A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem veszi figyelembe.
Csak azoknak az intézményeknek a pályázata fogadható be, amelyek a pályázati előjelentkezési lapot a megadott határidőre beküldték a Programigazgatóságnak.

A pályázatok elbírálásának rendje és elismerési formái

A beérkezett pályázatokat független, a KMD pályázatok értékelésére felkészített szakértők értékelik, amely értékelés alapján a Közoktatás Minőségéért Díj Bizottság terjeszti döntésre javaslatát az oktatási miniszter elé. A két díjkategóriában kategóriánként 3-3 díj (arany-, ezüst- és bronz fokozat) ítélhető oda. A díjakon felül kategóriánként legfeljebb 7-7 elismerő oklevél adható ki.
A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert információkat a közreműködők bizalmasan kezelik.
A nyertesek díjat (egy, az intézményre kifüggeszthető táblát) vagy oklevelet kapnak teljesítményük elismeréseként, amelyeket az oktatási miniszter ünnepélyes keretek között személyesen nyújt át. A nyertesek jogosultak a díj elnyerésének tényét dokumentumaikon feltüntetni.
A díjazott és az oklevéllel kitüntetett intézmények névsora megjelenik az Oktatási Közlönyben, a Köznevelés című lapban, valamint az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu) és a Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság KÖZOKOS elektronikus tudásportálján (www.kozokos.hu / Jelenlegi programok / Közoktatás Minőségéért Díj / KMD 2003).

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok