2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre

2003. szeptember 15.

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet helyi/kerületi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein- lakó tehetséges, nyolcadik osztályos tanulóinak a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.

A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelembe vett, illetve olyan tanuló, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy a törvényes felügyeletet gyakorló szülők legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy az osztályfőnök által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott) tehetséges diákok továbbtanulását.

A Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek olyan gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek tovább, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az önkormányzatok, illetve kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatokat az Oktatási Minisztérium és a programhoz tartozó gimnáziumok közösen bírálják el. A tanulók a tanév rendjében meghatározott időpontban (2004. január 9-10.) – egy nem szaktárgyi jellegű – felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, fogalmazást írnak, és részképességet vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. A hátrányos helyzetet objektív kritériumok alapján ítéljük meg.

A sikeresen teljesítő tanulók – lehetőség szerint – megyéjük neves gimnáziumába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam és négy gimnáziumi évfolyam elvégzése után tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi képzésben, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából. A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

Előnyben részesülnek azok a tanulók, akiket lakóhelyük helyi/kerületi önkormányzata vagy kisebbségi önkormányzata tanulmányaik idejére – mind az öt tanévben, tanévenként 10 hónapon keresztül – havi 5000 forintos tanulmányi ösztöndíjban vagy szociális támogatásban részesít.

A program első féléve után – az önkormányzatuk által anyagilag nem támogatott tanulók számára – lehetőség nyílik tanulmányi és szociális alapon ösztöndíj elnyerésére.

Pályázni a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban résztvevő gimnáziumokban szerezhetők be, vagy letölthetők az Oktatási Minisztérium honlapjáról ( www.om.hu ).

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyi/kerületi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének - lehetőleg anyagi támogatásról is szóló - határozatát, a nevelőtestület és a szülő támogató nyilatkozatát, a személyi adatlapot, az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését, amelyben megindokolja a tanuló hátrányos helyzetét, a tanuló kézzel írott önéletrajzát, valamint azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét. A programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2003. december 15., hétfő.

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A pályázatot az Oktatási MinisztériumArany János Tehetséggondozó Programiroda címére postán kell eljuttatni (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.).

A borítékra, kérjük, írják rá: “Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programja".


A pályázat eredményéről 2004. február 5-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő gimnáziumok programfelelőseitől vagy az Arany János Tehetséggondozó Programirodán: 06(1) 473-7454, 06(1) 473-7692) 8 és 12 óra között.


A program keretében az alábbi középiskolákba és kollégiumokba kérhetik a tanulók felvételüket:

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
3950 Sárospatak, Arany J. u. 7.
Tel: 47/312-140
http://www.arpad-sp.sulinet.hu
Programfelelős: Tóth Tamás

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719
Programfelelős: Hohlné Probszt Éva

Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen, Szombathi u. 12.
Tel: 52/411-225
http://www.tagdebr.sulinet.hu
Programfelelős: Bánki András

Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
http://www.balassi-bgy.sulinet.hu
Programfelelős: Hodossyné Bereczk Erna

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/352-904
http://www.petofi-mbereny.sulinet.hu
Programfelelős: Wéber Károlyné

Jurisich Miklós Gimnázium
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
http://jurisich-koszeg.sulinet.hu
Programfelelős: Horváthné Kutasi Mária

Eötvös József Gimnázium
2890 Tata, Tanoda tér 5.
Tel: 34/58 7-568
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu
Programfelelős: Tóth Andrásné

Puskás Tivadar Távközlési Technikum
1097 Budapest IX. Gyáli u. 22.
Tel: 1/280-4500
http://www.puskas.hu
Programfelelős: Tombor László

Türr István Gimnázium
8501 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
http://www.turri-papa.sulinet.hu/
Programfelelős: Grőber Attila

Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel: 46/508-459
http://foldes.uni-miskolc.hu
Programfelelős: Kovács Attiláné

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel: 62/420-524
http://pc1.radnoti-szeged.sulinet.hu
Programfelelős: Drevenka Istvánné Lovász Ágnes

Varga Katalin Gimnázium
5001 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
http://www.varga-szolnok.sulinet.hu
Programfelelős: Mrenáné dr. Szakálos Ilona

Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-462
www.leowey-pecs.sulinet.hu
Programfelelős: Dr. Szolcsányi Jánosné

Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
Tel: 88/566-360
http://www.lovassy.hu
Programfelelős: Schultz Zoltán

Zrínyi Ilona Gimnázium
4400 Nyíregyháza
Széchenyi u. 29-33.
Tel: 42/315-911
http://pc1.zrinyi-nyh.sulinet.hu/
Programfelelős :Dr. Szilágyi László

Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
www.besi.hu
Programfelelős: Szűcs Andrásné

Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808
http://pc1.radnoti-szeged.sulinet.hu
Programfelelős: Flaskay Miklós

Teleki Blanka Gimnázium
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
http://pc2.teleki-szfvar.sulinet.hu
Programfelelős: Gajda Péter

Neumann J. Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/325 - 311
http://www.picasso.nejanet.hu
Programfelelős: Szakaliné Haraszti Éva

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. A képviselő-testület határozatának kivonatát (1. sz. melléklet)
  2. A nevelőtestületi nyilatkozatot (2. sz. melléklet)
  3. A szülő nyilatkozatát (3. sz. melléklet)
  4. A személyi adatlapot (4. sz. melléklet)
  5. A választott intézmények megjelölését (5. sz. melléklet)
  6. Az osztályfőnök jellemzését a hátrányos helyzet indoklásával - 2 példányban (6. sz. melléklet)
  7. A tanuló kézzel írott önéletrajzát - 2 példányban (7. sz. melléklet)

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; céljait, a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; miért akar a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.)

A pályázat eredményéről történt értesítés után februárban, a hagyományos felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a gimnáziumokba kell elküldeni! (A 2003. február 5-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is - más tanuló visszalépése esetén - bekerülhetnek a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjába.)


A pályázatokat legkésőbb 2003. december 15-ig kell postára adni az alábbi címre:

Oktatási Minisztérium
Sipos János
közoktatási helyettes államtitkár
1055 Budapest
Szalay u. 10-14.

A borítékra, kérjük, írják rá: “Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programja”.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok