2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre

2004. szeptember 8.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet helyi/kerületi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein - lakó tehetséges, nyolcadik osztályos tanulóinak a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.
A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelembe vett, illetve olyan tanuló, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak; vagy a törvényes felügyeletet gyakorló szülő(k) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(nek), vagy az osztályfőnök által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott tehetséges diákok továbbtanulását.
 
A Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek tovább, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat az Arany János Programiroda és a programhoz tartozó gimnáziumok közösen bírálják el. A tanulók a tanév rendjében meghatározott időpontban (2005. január 7-8.) - egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, fogalmazást írnak, és részképességet vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. A hátrányos helyzetet objektív kritériumok alapján ítéljük meg.
A sikeresen teljesítő tanulók - lehetőség szerint - megyéjük neves gimnáziumába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam és az érettségi vizsgarendben előírt tanulmányi idő után tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi képzésben, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulásmódszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű nyelvi érettségire (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.
 
Előnyben részesülnek azok a tanulók, akiket lakóhelyük helyi/kerületi önkormányzata vagy kisebbségi önkormányzata tanulmányaik idejére - mind az öt tanévben, tanévenként 10 hónapon keresztül - havi 5000 forintos tanulmányi ösztöndíjban vagy szociális támogatásban részesít.
 
Pályázni a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban résztvevő gimnáziumokban szerezhetők be, vagy letölthetők az Oktatási Minisztérium honlapjáról.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyi/kerületi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének - lehetőleg anyagi támogatásról is szóló - határozatát, a nevelőtestület és a szülő támogató nyilatkozatát, a személyi adatlapot, az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését, amelyben megindokolja a tanuló hátrányos helyzetét, a tanuló kézzel írott önéletrajzát, valamint azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét. A programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2004. december 13., hétfő.
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.
A pályázatot a Sulinova Kht. Arany János Programiroda címére postán kell eljuttatni (1364 Budapest, Pf. 254.).
A borítékra, kérjük, írják rá: "Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja".
A pályázat eredményéről 2005. február 5-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő gimnáziumok programfelelőseitől vagy 9 és 12 óra között az Arany János Programirodától a következő telefonszámon: 06 (1) 886-3973 
 
A program keretében az alábbi középiskolákba és kollégiumokba kérhetik a tanulók felvételüket (a korábbi pályázati felhívás kiegészült a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziummal):
 
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
http://www.arpad-sp.sulinet.hu/
Programfelelős: Vaskó Erika
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719
Programfelelős: Hohlné Probszt Éva
Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen, Szombathi u. 12.
Tel: 52/411-225
http://www.tagdebr.sulinet.hu/
Programfelelős: Bánki András
Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
http://www.balassi-bgy.sulinet.hu/
Programfelelős: Kovács Jánosné
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/352-904
http://www.petofi-mbereny.sulinet.hu/
Programfelelős: Wéber Károlyné
Jurisich Miklós Gimnázium
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
http://server.jurisich-koszeg.sulinet.hu/
Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
http://www.besi.hu/
Programfelelős: Szűcs Andrásné
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808 http://server.eszeg.sulinet.hu/
Programfelelős: Flaskay Miklós
Teleki Blanka Gimnázium
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
http://pc2.teleki-szfvar.sulinet.hu/
Programfelelős: Gajda Péter
Eötvös József Gimnázium
2890 Tata, Tanoda tér 5.
Tel: 34/58 7-568
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/
Programfelelős: Tóth Andrásné
Puskás Tivadar Távközlési Technikum
1097 Budapest, IX. Gyáli u. 22.
Tel: 1/280-4500
http://www.puskas.hu/
Programfelelős: Tombor László
Türr István Gimnázium
8501 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
http://www.turri-papa.sulinet.hu/
Programfelelős: Grőber Attila
Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel: 46/508-459
http://foldes.uni-miskolc.hu/
Programfelelős: Kovács Attiláné
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel: 62/420-524
http://pc1.radnoti-szeged.sulinet.hu/
Programfelelős: Drevenka Istvánné Lovász Ágnes
Varga Katalin Gimnázium
5001 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
http://www.varga-szolnok.sulinet.hu/
Programfelelős: Mrenáné dr. Szakálos Ilona
Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-462
http://www.leowey-pecs.sulinet.hu/
Programfelelős: Dr. Szolcsányi Jánosné
Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
Tel: 88/566-360
http://www.lovassy.hu/
Programfelelős: Bagi Péter
Zrínyi Ilona Gimnázium
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-33.
Tel: 42/315-911
http://www.zrinyi-nyh.sulinet.hu/
Programfelelős: Dr. Szilágyi László
Neumann János Középiskola és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/325 - 311
http://www.picasso.nejanet.hu/
Programfelelős: Szakaliné Haraszti Éva
Révai Miklós Gimnázium
9022 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/ 526-041
Programfelelős: Erdős László
Zrínyi Miklós Gimnázium
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u.30.
Tel: 92/313-490
http://www.zmgzeg.sulinet.hu/ 
Programfelelős: Németh László
Táncsics Mihály Gimnázium
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17
Tel: 82/512-128
iskola@tancsics.hu
Programfelelős: Reőthy Ferenc
   
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
  1. A képviselő-testület határozatának kivonatát (1. sz. melléklet, 96,8 kB, PDF)
  2. A nevelőtestületi nyilatkozatot (2. sz. melléklet, 62,2 kB PDF)
  3. A szülő nyilatkozatát (3. sz. melléklet, 61,4 kB PDF)
  4. A személyi adatlapot (4. sz. melléklet, 50,4 kB PDF)
  5. A választott intézmények megjelölését (5. sz. melléklet, 80 kB PDF)
  6. Az osztályfőnök jellemzését a hátrányos helyzet indoklásával - 2 példányban (6. sz. melléklet)
  7. A tanuló kézzel írott önéletrajzát - 2 példányban (7. sz. melléklet)

Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; céljait, a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; miért akar a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.

A pályázati felhívás teljes szövege és mellékletei (290 kB, PDF)

 
A pályázat eredményéről történt értesítés után februárban, a hagyományos felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a gimnáziumokba kell elküldeni! (A 2005. február 5-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is - más tanuló visszalépése esetén - bekerülhetnek a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába.)
 
 
A pályázatokat legkésőbb 2004. december 13-ig kell postára adni az alábbi címre:
Arany János Programiroda
Sulinova Kht.
1364 Budapest, Pf. 254
 
A borítékra, kérjük, írják rá: "Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja".
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok