2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium által anyagilag és szakmailag támogatott tanulmányi, tehetséggondozó versenyeire vonatkozó pályázat meghirdetése

2005. március 31.
Az Oktatási Minisztérium megbízásából az OM Alapkezelő Igazgatósága pályázatot hirdet "Az Oktatási Minisztérium által támogatott tanulmányi, tehetséggondozó versenyek meghirdetése a 2005/2006. tanévre" címmel.

A pályázat célja
 
Igényes, egységes és áttekinthető versenyrendszer kialakítása, a rendelkezésre álló források racionálisabb kihasználása.

A pályázat tárgya
 
Az egész országra kiterjedő tehetséggondozó versenyek szervezése a közoktatásban tanuló 7-8. és/vagy 9-10. évfolyam tanulói részére a Nemzeti alaptanterv műveltségi területeire vonatkozóan.

Jelen pályázat köre nem terjed ki az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre (OKTV), a Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyeire (SZÉTV), az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV), az általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyekre, az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetésre kerülő versenyekre, a művészeti szakközépiskolák és szakiskolák tanulói részére meghirdetésre kerülő versenyekre, a szakiskolák tanulói részére meghirdetésre kerülő közismereti tanulmányi versenyekre, a sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyeire, valamint a Kazinczy-díj Alapítvány által meghirdetett versenyekre.

A pályázók köre
 
Pályázhatnak közoktatási és felsőoktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálat intézményei, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények, valamint minden olyan Magyarországon bejegyzett alapítvány, intézmény, szervezet, gazdasági társaság, nonprofit szervezet (illetve mindezek együttműködése), amelynek alapító okiratában az oktatás, mint tevékenység szerepel.

A támogatás formája
 
A sikeres pályázókkal az Oktatási Minisztérium szerződést köt, a pályázati anyagában bemutatott versenyek megszervezésére, a pályázaton elnyert összegre. Azon pályázók, akik nem részesülnek anyagi támogatásban az értékelő bizottság döntése alapján elnyerhetik az OM szakmai támogatását.

A megpályázható támogatás felső határa: 2.500.000.-Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint.

Jelen pályázat során a pályázati úton felhasználható keretösszeg: 32.000.000,-Ft, azaz harminckétmillió forint.

A finanszírozás módja
 
A nyertes pályázókkal az Oktatási Minisztérium szerződést köt, a támogatási összeg átutalása előfinanszírozott formában történik a 2005. év negyedik negyedévében. Saját forrás szükséges.

Pályázni lehet a következő verseny típusok szervezésére
 • A Nat több műveltségi területét átfogó komplex verseny (tantárgyközi kompetenciákra, műveltségterületekre vonatkozó versenyek hirdetése; a nemzetet alkotó hazai kisebbségek kultúrájára, közös történelmünkre vonatkozó ismeretek alapján szervezett verseny; az emberi jogokról, a gyermeki jogokról, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, a nők és férfiak esélyegyenlőségéről szóló tudástartalmak, készségek alapján szervezett verseny).
 • A Nat valamely műveltségterületének egészére vonatkozó verseny.
 • A Nat valamely műveltségterületének adott részletére (pl. tantárgy) vonatkozó verseny.
A pályázati dokumentáció 3 példányban beküldendő:
 • A pályázó cégszerű aláírásával (bélyegző) ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap;
 • A versenyek ismertetése az adatlap mellékleteként benyújtandó 1/A űrlap(ok)on /ahány verseny, annyi űrlap 3 példányban/
 • Költségvetés-tervezet a megadott formátumban; (A költségek tervezésekor felhívjuk a pályázók figyelmét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 122.§ (12) bekezdésének betartására.)
1 példányban beküldendő:
 • A pályázó jogi helyzetét alátámasztó dokumentumok másolata:
  - alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés,
  - bejegyzésre vonatkozó bírósági végzés másolata, (társadalmi szervezetek, belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok);
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt, meg nem fizetett köztartozása (1/C űrlap)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy az Oktatási Minisztériumtól kapott versenyszervezési támogatással - amennyiben ilyenben részesült - a szerződésben előírtak szerint elszámolt (1/D űrlap)
Ezek közül elektronikus formában (CD-n vagy floppy-lemezen) 1 példányban beküldendő:
 • A kitöltött adatlap és az 1/A űrlap/ok.
 • Költségvetés-tervezet a megadott formátumban.
A fentiektől való minden eltérés esetén a pályázat formailag hiányosnak minősül, és nem kerül szakmai elbírálásra.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati adatlap és űrlapok, költségvetés-tervezet, köztartozásról szóló nyilatkozat) kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapján érhető el: www.omai.hu

A pályázat benyújtása és elbírálása
 • Beadási határidő (a postabélyegző kelte): 2005. április 27. (szerda). (Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A pályázatot a következő címre kell eljuttatni: OM Alapkezelő Igazgatósága 1374 Bp., Pf.: 564.
 • A borítékon fel kell tüntetni: "Tehetséggondozó verseny pályázat "
A pályázatokat az OM Alapkezelő az Országos közoktatási szakértői listáról felkért szakértők bevonásával értékeli.

Az elbírálás szempontjai
 • A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott műveltségi területhez, területekhez illeszkedő tematika.
 • A verseny minden fordulójában az elbírálás minden versenyző esetén azonos (esetleg választható) feladatok alapján történjen.
 • A versenyeken a következő fordulóba bejutók kiválasztása - amennyiben ez lehetséges - egységes, minden versenyzőre egyformán vonatkozó szabályok (pl. pontszám) alapján történjen.
 • Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyekben már korábban is megvalósított, a diákok széles körét aktivizáló, sikeresnek minősíthető verseny szerepel.
 • Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek mögött olyan képzői, oktatói csoport áll, amely részt vett már tanulmányi versenyek szervezésében, és személyes tapasztalata van a közoktatás, tehetséggondozás területén.
 • Előnyt élveznek a valamely szakmai szolgáltatóval közösen benyújtott pályázatok (az együttműködésről megállapodást kell csatolni a pályázathoz. (1/B űrlap)).
A pályázatok támogatásáról a beadási határidőt követő 43 munkanapon belül az Értékelő Bizottság javaslata alapján a közoktatási helyettes államtitkár dönt. A döntésről a pályázókat írásban értesíti az OM Alapkezelő.

A 2005/2006. tanévre - a támogatást elnyert pályázókkal - a szerződéskötés feltétele a 2004/2005-ös tanévre kapott támogatási összeggel történt elszámolás.

Egyéb információk:
 
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OM Alapkezelő Igazgatóságánál Gratzlné Kubát Magdolna témafelelős a 311-6650/303-as telefonszámon. (Munkanapokon 8.30 - 12.00, illetve 13.00 - 16.00 között, pénteken 14.00-ig.)

Szakmai kérdésekben az OM Közoktatás-fejlesztési Főosztályán Szakácsné Nemere Györgyi (473-7380) ad információt.

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ALAPKEZELŐ IGAZGATÓSÁGA
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok