2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre

2008. április 16.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 6. -7. § rendelkezései alapján pályázatot hirdet középiskolai kollégiumok, illetve kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmények, valamint szakiskolák, illetve szakiskolai intézményegységet is működtető középfokú intézmények fenntartói számára a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában (a továbbiakban: Program) való részvételre.

A Programban való részvétel esetén a kollégiumi fenntartó által elnyerhető támogatás feltételeit a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 6. § (6) bekezdés tartalmazza. A szakiskolai fenntartó a jelen pályázat keretében vállalt együttműködéssel válik jogosulttá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16.5.1 Pedagógiai programok támogatása b) pontja alapján igényelhető normatív hozzájárulásra.

A kollégiumnak és a szakiskolának a Programban résztvevő szakiskolai tanulók nevelését, oktatását, ellátását a más jogszabályokban rögzítettek betartása mellett az oktatási és kulturális miniszter által miniszteri közleményben közzétett a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja (a továbbiakban közlemény) szerint kell megszerveznie. A közlemény az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján érhető el.

A programban való részvétel feltételei:
 • A pályázó fenntartó/k által fenntartott kollégiumnak és szakiskolának rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek alapján képesek teljesíteni a közleményben részletezett előírásokat.
 • A pályázaton nyertes kollégium és szakiskola köteles alapító okiratában, valamint helyi pedagógiai programjában a Programot, mint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységet szerepeltetni.
 • A pályázó kollégium és szakiskola vállalja a Programba felvett tanulók - az államilag elismert szakképesítés megszerzéséig történő - kollégiumi ellátását, iskolai nevelését, oktatását.
 • A kollégium és a szakiskola a hozzá jelentkezett tanulókból azokat veheti fel a Programba, akik a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkeztek, vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban kívántak részt venni, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (Kt. 121. § (1) 14. szerint); vagy gyermekvédelmi gondoskodás otthont nyújtó ellátási formájában élő gyermekek (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint), illetve a Programba felvehetőek a hátrányos helyzetű gyermekek (Kt. 121. § (1) 14. szerint) is, azonban az ő arányuk nem haladhatja meg az adott évfolyamon a Programban résztvevő tanulók 10 % -át.
 • A pályázatok elbírálása során előnyben részesül a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján a leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó kistérségben működő kollégium, szakiskola pályázata.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
 1. a pályázó kollégium és a pályázó szakiskola fenntartójának a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program indítására vonatkozó intézményi alapító okirat módosításáról szóló szándéknyilatkozatát,
 2. a kitöltött pályázati adatlapot (1. sz. melléklet),
 3. a kollégium és a szakiskola/szakiskolák által közösen készített projekttervet maximum 5 A4-s oldalon (2. sz. melléklet),
 4. a Programot megvalósító kollégium és szakiskola/szakiskolák szándéknyilatkozatát a partneri együttműködés megvalósításáról. Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése, nem kell a szándéknyilatkozatot kitölteni. (3. sz. melléklet)
Egyéb tudnivalók:
 • A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban kell elkészíteni.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2008. június 15.
 • A pályázatokat az e célra létrehozott az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programiroda, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, valamint az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete delegáltjaiból álló öttagú bizottság a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül bírálja el. A győztes pályázók nevét a pályázatok elbírálásától számított öt napon belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.
 • A határidőn túl érkezett pályázatokat a bizottság nem értékeli.
 • A pályázatot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programiroda címére kell eljuttatni. Postacím: 1051 Budapest, Dorottya u. 8.
 • A borítékra rá kell írni: "Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja".
A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők további felvilágosítást kaphatnak az alábbi munkatársaktól: (OFI Arany János Programiroda: Kövendi-Veress Erika, Tolnai József, telefonszám: 06-1-235-7245, 06-1-235-7299, email: ajp@ofi.hu)

A pályázattal, a projektterv elkészítésével kapcsolatban tájékoztató konzultáció megszervezésére kerül sor, a konzultáció időpontja: 2008. április 30. szerda 10 óra

A konzultáció helyszíne: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, Dorottya u. 8., I. emelet, 106-os tárgyaló.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok