2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából

2003. február 13.
A Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az Oktatási Minisztérium Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából pályázatot ír ki Kossuth életével, működésével és életművével foglalkozó fiatal kutatók, egyetemisták és középiskolások számára.


A pályázaton részt vehetnek a magyarországi és a határon túli magyar középiskolák diákjai, a magyarországi és a határon túli magyar egyetemek nappali és levelező tagozatos, 35 év alatti hallgatói, valamint a magyarországi és külföldi Phd-hallgatók.
A középiskolás korosztály számára kiírt pályázat témája: A kossuthi életmű mai tanulságai.

Mit üzen a XIX. századi magyar történelem legnagyobb hatású magyar politikusa a mának, a XXI. század emberének; mi az életmű üzenete a számítógépes világháló korában, az európai uniós csatlakozás küszöbén álló országnak? A pályamunka minimális terjedelme legalább 10, legfeljebb 50 gépelt oldal (18.000-90.000 karakter).

Az egyetemisták és Phd-hallgatók számára kiírt pályázatra két témakörben lehet pályázni:

1.) Ismeretlen Kossuth-iratok és -művek, illetve Kossuthra vonatkozó emlékiratok, naplók sajtó alá rendezése és kiadásra történő előkészítése. Különösen ajánlott a vidéki közgyűjteményekben őrzött Kossuth-iratok kiadása, valamint az országos közgyűjteményekben őrzött, jól körülhatárolható egységek kiadása (pld. egy-egy kortársával folytatott levelezése.) A pályamunka minimál
is terjedelme legalább 10 gépelt oldal (18.000 karakter), felső terjedelmi korlátja nincs. A munkát a forrásközlési szabályoknak megfelelően, bevezetővel, valamint a közölt szövegeket értelmező jegyzetanyaggal kell ellátni.
2.) A kossuthi életpálya kevéssé ismert vagy feltáratlan szakaszainak, problémáinak bemutatása. Javasolt témák:


 • Kossuth és a Hetilap • Kossuth és családtagjai • Kossuth külpolitikai koncepciójának változásai a reformkorban és 1848-49-ben • Kossuth és a nagyhatalmak (Anglia, Franciaország, Amerikai Egyesült Államok, Oroszország) • Kossuth és a lengyel kérdés, 1831-1864. • A Kossuth Hirlapja története, 1848 • Kossuth és Csehország • Kossuth és a Török Birodalom • Kossuth és a reformkori egyesületek • Kossuth életútja, 1852-1859. • Kossuth és a krími háború • Kossuth botanikusi munkássága • Kossuth és kortársai. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik Kossuth azon kortársaihoz fűződő viszonyát elemzik, akikkel kapcsolatban még nem készült ilyen feldolgozás. (pld. Lónyay Gábor, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Andrássy Gyula, Szentkirályi


Móric, Madarász László, Vukovics Sebő, Horváth Mihály, Pulszky Ferenc, Klauzál Gábor, Klapka György, Józef Bem, Mészáros Lázár, Henryk Dembinski, Asbóth Sándor, Ihász Dániel)


 • Kossuth publicisztikai tevékenysége a kiegyezés előtt és után
 • A Kossuth-historiográfia • A Kossuth-kultusz (népmondák, népdalok, ponyvairodalom, szobrok stb.) • Kossuth publicisztikai tevékenysége a kiegyezés előtt és után
 • A Kossuth-historiográfia • A Kossuth-kultusz (népmondák, népdalok, ponyvairodalom, szobrok stb.)


A pályamunka minimális terjedelme legalább 10, legfeljebb 100 gépelt oldal (18.000-180.000 karakter).

A középiskolás korosztály számára kiírt pályázaton az I. díj összege 400.000, a II. díjé 300.000, a III. díjé 200.000 Ft. A bíráló bizottság javaslata alapján a két miniszter egy-egy I., két-két II. és három-három III. díjat ad ki, valamint a helyezetteket követő 10 helyezett egyenként 100.000 Ft jutalomban részesül. Az I-III. helyezett diákok iskolái egyenként 200.000 Ft. jutalmat kapnak. A két minisztérium az I-III., valamint IV-X. helyezett pályamunkákat kötetben jelenteti meg.
Az egyetemisták és Phd-hallgatók számára kiírt pályázaton az I. díj összege 500.000, a II. díjé 400.000, a III. díjé 300.000 Ft. A bíráló bizottság javaslata alapján a két miniszter egy-egy I., két-két II. és három-három III. díjat ad ki, valamint a helyezetteket követő 10 helyezett egyenként 200.000 Ft jutalomban részesül. A két minisztérium az I-III., valamint IV-X. helyezett pályamunkákat kötetben jelenteti meg.

A kiosztásra kerülő díjak bruttó összegben értendők.

Pályázni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma e célra kiadott pályázati űrlapján lehet, amely beszerezhető személyesen a Hungarofest Kht-nál (1072 Bp., Rákóczi út 20., I. emelet), vagy letölthető formátumban megtalálható a kht. (www.hungarofest.hu) és a minisztérium (www.nkom.hu) weboldalán. A pályázatot a kitöltött adatlappal és nyilatkozatokkal együtt egy példányban, ”Kossuth egyetemi pályázat”/”Kossuth középiskolai pályázat” jelzéssel a Hungarofest Kht. címére (1072 Bp., Rákóczi út 20.) postai úton kérjük eljuttatni.

A pályázatok beadási határideje 2003. március 16.

A pályázatokat a két minisztérium által felkért szakértői bizottság 2003. május 15-ig bírálja el.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok