2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat a középiskolai kollégiumok és velük közösen pályázó érettségit adó középiskolák számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre

2004. december 22.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet középiskolai kollégiumok és partnerintézményként velük pályázó, érettségire felkészítő középiskolák számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre. A program anyagi feltételeit a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény 3. sz. melléklete tartalmazza. A kollégiumnak a programban résztvevő tanulók nevelését, oktatását, ellátását az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján, az oktatási miniszter által kiadott közlemény szerint kell megszerveznie.
Az intézmények pályázhatnak a program 2005. szeptember elsejétől történő megvalósítására.
 
A programban való részvétel feltételei
  • A pályázó kollégiumnak rendelkeznie kell az Oktatási Minisztérium közleményében részletezett pedagógiai rendszer megvalósítását szolgáló feltételekkel.
  • A kollégiumnak biztosítania kell legalább három érettségit adó középiskola programba történő bekapcsolását, melyek közül egy vállalja, hogy külön miniszteri engedély alapján a 9. évfolyamon a programhoz kapcsolódó előkészítő évet tart.
  • A kollégium vállalja, hogy a közleményben megfogalmazott kritériumok alapján megszervezi a tanulók előkészítését és beiskolázását a programba.
  • A kollégium és az előkészítő év megtartását vállaló középiskola az első évfolyam beindítása előtt egymással együttműködve elkészítik az e program megvalósítását célzó pedagógiai programjaikat az e közleményben foglalt tartalmi elemeknek a programba való beépítésével.
Az előkészítő évfolyam után a tanulók, amennyiben úgy döntenek és az átvétel feltételeinek megfelelnek, a tehetségüknek és az érdeklődésüknek megfelelő, a programba a kollégiummal együtt pályázó, valamelyik érettségire felkészítő középiskolába - átvétellel átkerülnek. A programba pályázó középiskoláknak szándéknyilatkozatban kell kijelenteniük, hogy biztosítják egymás között a tanulók átvételét.
A pályázó kollégium vállalja a programba felvett tanulók emelt normatív támogatás melletti, érettségiig történő nevelését, oktatását, ellátását.
 
A programba csak olyan hátrányos helyzetű tanulók vehetők fel, akik megfelelnek a következő feltételeknek:
a) a törvényes felügyeletet gyakorló szülők tanulmányaikat legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezték be,
 
és
 
b) a gyermek után a szülők rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak.
 
Az iskola igazgatója a kollégium vezetésének véleményét kikérve felveheti az AJKP felkészítésbe azt a tanulót is,
  • akinek az esetében a törvényes felügyelet gyakorló szülők tanulmányaikat legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezték be, de a gyermek után a szülő nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi támogatásra.  Az így felvehető tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályba felvett tanulók tíz százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve
vagy
  • akinek az esetében a gyermek után a szülők rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak, a törvényes felügyeletet gyakorló szülők egyike tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be, és a másik szülő is csak legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik, de érettségi vizsgával nem. Az így felvehető tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályba felvett tanulók tíz százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve.
c)  állami gondozottak,
d)  gyermekvédelmi intézkedésként lakásotthonokban, intézetekben vagy hivatásos nevelőszülőknél helyeztek el.
 
A pályázó kollégiumnak és érettségit adó középiskolának mellékelni kell fenntartója kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat elfogadása esetén támogatja az intézmény programban való részvételét. A későbbiek folyamán - az Oktatási Minisztériummal történő szerződéskötéshez szükséges - az önkormányzati fenntartású intézmények esetében a szándéknyilatkozat képviselőtestületi határozattal való megerősítése.

A beadandó pályázatnak tartalmaznia kell legalább egy a "Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai sikerességét segítő iskolán kívüli foglalkozást" (Közoktatási törvény 95 § (1) m) folytató civil szervezetnek, alapítványnak, egyházi szervezetnek vagy roma közösségi háznak a pályázó kollégiummal és középiskolával a program megvalósításában történő együttműködését vállaló, kölcsönösen aláírt szándéknyilatkozatát.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek legalább három különböző statisztikai kistérségből, legalább öt általános iskolával tartanak fenn kapcsolatot. Az általános iskolák szándéknyilatkozatban vállalják az együttműködést iskolánként minél több 7-8. osztályos az AJKP-ba való bekerülés feltételeinek megfelelő diák továbbtanulásra való előkészítése céljából.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek megyei jogú város középiskoláját teszik elérhetővé a diákok számára.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek számszerű eredményeket tudnak felmutatni a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei továbbtanulása területén.

Egyéb tudnivalók:

A pályázatokat 5 példányban kell elkészíteni (1 eredeti és 4 másolat).
Mellékletek: pályázati adatlap, az együttműködő középiskolák fenntartói kötelezettségvállalásai, együttműködési nyilatkozat a program megvalósításának érdekében:
  • A pályázat beérkezési határideje: 2005. január 18. kedd, 16 óra
  • A határidőn túl érkezett pályázatokat a bizottság nem értékeli.
  • A pályázatokat az Oktatási Minisztérium által felkért szakértőkből álló bizottság bírálja el, és a pályázat eredményéről legkésőbb 2005. február 1-ig értesíti a pályázó intézményeket.
  • A pályázatot a SuliNova Kht-ba  kell eljuttatni (1034 Budapest, Váci út 37. Postacím: 1134 Budapest pf. 254). A borítékra rá kell írni: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja".

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak Goldgruberné Héjj Katalintól (06-1-886-39-76 vagy 06-1-886-39-00).

A pályázathoz szükséges nyomtatványok a mellékletekben találhatók.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok