2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat középiskolai kollégiumok fenntartói számára a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre

2007. április 27.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 12/2007 (III.14.) OKM rendelet (a továbbiakban rendelet) 4. §-nak rendelkezései alapján pályázatot hirdet középiskolai kollégiumok, illetve kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmények, (a továbbiakban kollégiumok) fenntartói számára a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre. A programban való részvételhez kapcsolódó költségvetési támogatás feltételeit a rendelet tartalmazza. A kollégiumnak a programban résztvevő szakiskolai tanulók nevelését, oktatását, ellátását a más jogszabályokban rögzítettek betartása mellett az oktatási és kulturális miniszter által közzétett "Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja közlemény, (a továbbiakban közlemény) szerint kell megszerveznie. A közlemény az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján az alábbi linken érhető el:

A programban való részvétel feltételei:
 • A pályázó fenntartó kollégiumának rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, aminek alapján képes teljesíteni a közleményében részletezett előírásokat.
 • A kollégium 2007. augusztus 15-ig elkészíti a program megvalósítását célzó komplex pedagógiai tervét, amelybe beépíti a közleményben foglalt tartalmi elemeket.
 • A pályázó kollégium vállalja a programba felvett tanulóknak az államilag elismert szakképesítés megszerzéséig történő kollégiumi ellátását.
 • A kollégium a hozzá jelentkezett szakiskolai tanulókból azokat veheti fel a programba, akik a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkeztek, vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban kívántak részt venni, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (Kt. 121. § (1) 14. szerint); vagy gyermekvédelmi gondoskodás otthont nyújtó ellátási formájában élő gyermekek (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint), illetve a kollégiumi csoportba felvehető hátrányos helyzetű gyermekek (Kt. 121. § (1) 14. szerint) is, azonban arányuk nem haladhatja meg az adott évfolyamon a programban résztvevő tanulók 10 % -át.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
 1. A pályázó kollégium fenntartójának a "Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program" indítására vonatkozó intézményi alapító okirat módosításáról szóló szándéknyilatkozatát,
 2. a pályázati adatlapot,
 3. három éves projekttervet - maximum 3 A4-s oldalon, (ld. 2. sz. melléklet).
Egyéb tudnivalók:
 • A pályázatokat 1 eredeti és 3 másolati példányban kell elkészíteni.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2007. június 15.
 • A pályázatokat az e célra létrehozott háromtagú bizottság - a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül - bírálja el. A győztes pályázók nevét - a pályázatok elbírálásától számított öt napon belül - az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.
 • A határidőn túl érkezett pályázatokat a bizottság nem értékeli.
 • A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztériumba kell eljuttatni. Postacím: 1055 Budapest Szalay utca 10-14. Esélyegyenlőségi és Nemzetiségi Főosztály
 • A borítékra rá kell írni: "Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja".
 • a pályázat további kötelező elemei az alábbiak:
  1. számú melléklet: Pályázati adatlap
  2. számú melléklet: Segédlet a hároméves projektterv elkészítéséhez
A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők további felvilágosítást kaphatnak az alábbi munkatársaktól: (Kosinszky Zsuzsa, telefonszám: 06-1-473-7447, Szegedi Dezső 4737017, Fuszek Csilla, telefonszám: 06 70-451-8606;
A projektterv elkészítésével kapcsolatban tájékoztató konzultáció megszervezésére kerül sor, a konzultáció időpontja: 2007. május 9. szerda 10 óra
A konzultáció helyszíne: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest Szalay utca 10-14., 101 terem
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok