2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat szaktanácsadók számára

2006. január 12.
A suliNova Kht. a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás -fejlesztési Operatív Program (HEFOP 2.1.1. B komponense 5. projektjének keretében pályázatot írunk ki szaktanácsadók számára.
 
A pályázat az idő előtti iskolaelhagyás megelőzésére, a sajátos nevelési igényű középiskolás tanulók eredményes integrációjának segítésére kifejlesztett prevenciós programban számít az Önök részvételére.

1. Információk a programról:
 • A program fejlesztési feladata: Új módszerek kidolgozása a korai iskolaelhagyás megelőzésére és a lemorzsolódás kockázatának felismerésére.
 • A korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló új módszerek kidolgozása a program alprojektjeként valósul meg. A fejlesztés alapjául szolgál a projekt összes magyarországi középiskolát érintő kutatási programja. Eredményei egy prevenciós program kifejlesztését segítik.
2. Információk a pályázatról:
 
A projekt keretében a prevenciós program a tudás terjesztésére szakosodott szaktanácsadói hálózat részvételével jut el a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában érintett középiskolák szakembereihez.

Ennek érdekében a nyertes pályázó szaktanácsadók a következő programban vesznek részt:
 1. Képzők képzése címmel továbbképzés 25 órában, melynek során tréneri módszereket, kommunikációs-információs technikákat, a saját élményű tanulás lehetőségét megteremtő eljárásokat ismernek meg.
 2. Prevenciós program a korai iskolaelhagyás megelőzésére, a lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére címmel továbbképzés 30 órában, amelynek során a prevenciós program öt moduljának anyagát sajátítják el a résztvevők, amelyek a fent említett kutatási eredményekre alapozva fejlesztési programok működtetését tanítják meg az alábbi témákban:
  • Jelzőrendszer kialakítása a tanulók lemorzsolódási veszélyének időben észlelésére,
  • A tanulási folyamatok egyéniesítése a sajátos nevelési igény figyelembevételével,
  • Az életvezetéshez, pályairányításhoz szükséges tanácsadás, a szülő bevonása a folyamatba, a család jelentőségének, szerepének felértékelődése
  • Az intézményi kapcsolatrendszerek, a szakmai szervezetek, a gyermekvédelem, a szociális intézményhálózat, a szülői szervezetek, a szakmaközi együttműködések,
  • Szervezetfejlesztés a befogadó intézményben.
 3. Annak érdekében, hogy prevenciós program intézményi szinten kezelje a problémát és szolgálja az esélynövelést, segítse a társadalmi beilleszkedést, a képzés befejezését követően a szaktanácsadók a prevenciós program moduljainak tartalmát elérhetővé teszik az arra vállalkozó középiskolákban, együttműködve az intézményvezetéssel és a nevelőtestületekkel. Az együttműködésben - szaktanácsadói munkájuk során - a program ütemezési terve alapján dolgoznak, a végzett munkáért díjazásban részesülnek.
A képzésen részt vevő szaktanácsadók segítségével megvalósulhat a középiskolákban:
 • A pedagógiai munka eszköztárának gazdagítása
 • A tanfolyamon elsajátított reflektív módszerek beépülése a pedagógusok gyakorlatába.
 • A tanfolyami képességfejlesztés utánkövető technikáinak hasznosíthatósága további (helyi, regionális vagy országos) képzéseken
 • A pedagógus és az intézmény önreflexiós és önfejlesztő képességének erősítése
 • Az utánkövetés biztosítása, és egy implementációs, változtatási terv megjelenítése a résztvevő saját intézményére vonatkozóan (ez a gyakorlatra való reflexió eredménye).
3. A pályázók köre:
 
A program sikeres megvalósítása érdekében szeretnénk a témával foglalkozó legalkalmasabb szakembereket megtalálni.
 
Ezzel a felhívással kívánjuk a pedagógiai intézetek mindazon szaktanácsadóinak, szakmai szolgáltatást ellátó intézmények munkatársainak, szakmai szolgáltatással kapcsolatban már tapasztalattal rendelkező pedagógusoknak, szakértőknek a figyelmét a programra irányítani, amennyiben szívesen dolgoznának a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját támogató prevenciós program bevezetésében.

4. A pályázat tartalma
 
Pályázni a mellékelt és kitöltött szakmai önéletrajzzal lehet. Az európai önéletrajz sablon és a kitöltési útmutató letölthető az OM (www.om.hu) és a suliNova (www.sulinova.hu) honlapról egyaránt. A jelentkezőket felvesszük adatbázisunkba. Az adatbázisunkból kiválasztott szakembereket szakmai interjúra hívjuk.

5. Jelentkezési határidő:
 
A jelentkezéseket 2006. február 15 - ig az inkluzio@sulinova.hu címre.
 • A szakmai interjúkra 2006. március 10-ig kerül sor.
 • A nyertes pályázók köréről a program szakmai bizottsága 2006. március 20-ig küld visszajelzést.
 • A képzési programra 2006. április-májusában, a szaktanácsadók középiskolákban való tevékenységére 2006/2007-es tanévben kerül sor.
 • Bővebb felvilágosítás kérhető a 06-70-451-8663-as és a 06-20-541-1658-as telefonszámon, a fenti e-mail címen vagy előzetes időpont egyeztetés után személyesen.
Várjuk pályázatát, remélve a későbbi eredményes együttműködést.

Budapest, 2006. január 12.

Tisztelettel:

Kapcsáné Németi Júlia
Kőpatakiné Mészáros Mária
programvezető
projektvezető
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok