2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat a tanulók idegennyelv-tanulását segítő külföldi programok anyagi támogatására

2003. március 27.
Az Oktatási Minisztérium és a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatot hirdet közoktatási intézmények részére tanulóik nyelvtanulását segítő külföldi programok (diákcsere, vagy idegennyelv-tanulás külföldön szervezett, nyelviskolai formában) támogatására.
Pályázati feltételek:
 • A külföldi programon résztvevő tanulók száma legalább 15 fő legyen.
 • A program a 2003. naptári évben valósuljon meg.
 • A programban olyan tanulók vehetnek részt, akik a 2002/2003. tanévben fejezik be a nyolcadik vagy magasabb évfolyamot.
 • A támogatás elnyerésének alapfeltétele, hogy a magyar tanulók családoknál szálljanak meg, és így az idegen nyelv gyakorlására minél több lehetőségük legyen. Kérjük, hogy a fogadó intézmény nyilatkozatában térjen ki arra is, hogy tudja-e biztosítani a tanulók elhelyezését családoknál.
A pályázati támogatás felhasználható
 • a tanulók részvételi költségeinek csökkentésére a résztvevők szociális helyzetének figyelembe vételével,
 • 20 kiutazó tanulóig egy kísérőtanár, ennél több kiutazó tanuló esetén két kísérőtanár részvételi költségeinek csökkentésére, ha a kísérőtanár(ok) kiutazását más forrásból nem támogatják.
Egy iskola egy programmal pályázhat.
 • A támogatás összege programonként maximum 600.000 Ft lehet. A pályázó iskola dönt az összeg résztvevő tanulók közötti elosztásáról.
 • A támogatás összege a programban résztvevő tanulók számától, az úti cél távolságától és attól függ, hogy az idegen nyelv tanulásának programja mennyire kidolgozott, a külföldön eltöltött idő mekkora hányadát (pl. napi hány órát) fordítják kifejezetten a célnyelv tanulására, gyakorlására.
 • Diákcsere esetén a fogadó iskola biztosítsa a magyar tanulók rendszeres részvételét az olyan iskolai tanórákon, amelyek megfelelő alkalmat teremtenek a célnyelv gyakorlására.
A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázók, akik
 • hátrányos helyzetű és/vagy sajátos nevelési igényű tanulókat is bevonnak a programba,
 • 2003 szeptemberétől integrációs felkészítést vezetnek be.
Csatolandó dokumentumok:
 • Kitöltött adatlap 3 példányban, amely tartalmazza a program pedagógiai tervét is. Az adatlap letölthető az OM honlapról: www.om.hu, a Sulinetről: www.sulinet.hu, Pályázatok rovat, a KOMA honlapjáról www.koma.hu, vagy átvehető az OM ügyfélszolgálati irodájában (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.).
 • Az adatlapon szereplő költségvetési adatokon kívül a program részletes költségterve 3 példányban, amelyben feltüntetik a szervező intézmény, a résztvevők és a megpályázott támogatás közötti költségek megoszlását.
 • A fogadó intézmény írásbeli nyilatkozata 3 példányban. Kérjük, hogy a fogadó intézmény nyilatkozatában térjen ki arra is, hogy tudja-e biztosítani a tanulók elhelyezését családoknál!
 • Az adatlapon feltüntetett bankszámlához tartozó aláírási címpéldány másolata 3 példányban.
 • Alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet esetében bírósági végzés másolata, gazdasági társaságok esetében 30 napnál nem régebben készült hitelesített cégkivonat 1 példányban.
 • 2 db ajánlott levélként felbélyegzett, megcímzett, kitöltött feladóvevénnyel ellátott közepes méretű válaszboríték.
A fenti csatolandó iratokat a cégkivonat és a borítékok kivételével 3 csomagba kérjük csoportosítani úgy, hogy minden egyes csomag egy-egy példányt tartalmazzon a kért dokumentumokból!

A hiányosan vagy a határidő után benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok értékelésére nem kerül sor. Hiánypótlásra a pályázatok beküldési határideje után nincs lehetőség. A pályázatok elbírálására és az eredményhirdetésre a pályázatok benyújtását követően 20 napon belül kerül sor. A győztesek listája megtekinthető lesz az OM honlapján, a Sulineten és a KOMA honlapján.

A támogatásban részesített intézménnyel a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány szerződést köt.

A pályázaton nem vehet részt az az intézmény, amely a korábbi években kapott támogatással nem számolt el, vagy azt nem a célnak megfelelően használta fel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2003. április 30. (a postabélyegző legkésőbbi időpontja: április 30. 24 óra)

A pályázatokat a szükséges dokumentumokkal kizárólag postai úton lehet benyújtani a Közoktatási Modernizációs Közalapítványhoz: 1054 Budapest Báthory u. 10. Kérjük, hogy a borítékra írják rá a pályázat címét!

Budapest, 2003. március 27.

Oktatási Minisztérium
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok